Byggkostnaderna skenar – var är den fungerande byggmarknaden?

4 april 2019. Det beror inte på byggregler, standardhöjningar eller markpriser utan på att anbudspriserna har rusat i höjden. Trots de anmärkningsvärda prishöjningarna och trots rådande högkonjunktur varslar nu byggbranschen och konkurserna ökar. Vi får inte ihop ekvationen.

Allmännyttig frukost

Allmännyttig frukost är kostnadsfri och öppen för alla intresserade, med du behöver vara anmäld eftersom vi har en platsbegränsning. Under seminariet kan du ställa frågor till de medverkande via twitter och #allmännyttigfrukost. Seminariet webbsänds live här och går att se i efterskott.

Webbsändningar

Alla sändningar går att se på vår YouTube Live-kanal. Ibland kan det uppstå problem att ansluta till livesändningen. Då är orsaken ofta att en brandvägg blockerar.

Tidigare allmännyttiga frukostar

En social bostadspolitik? Frukost med boksläpp

31 januari 2019. Hur borde en social bostadspolitik se ut och vilken roll ska allmännyttan ha? Det diskuterades under frukostseminarium med forskare och branschaktörer – med avstamp från intervjuboken ”En bostadspolitik för alla?”. Journalisten Mikael Bergling har intervjuat sexton kunniga personer, som ur lika många perspektiv ger sin syn på den sociala bostadspolitiken.

Till nytta för alla? Allmännyttans betydelse för bostadsojämlikheten i städerna

5 december 2018.

Hur blir bostadspolitiken efter valet?

17 september 2018

Du hittar fler seminarium på vår Youtube-kanal för livesändningar.