Bransch- och intresseorganisationen Sveriges Allmännytta är en väl etablerad arrangör under politikerveckan i Visby. Med konceptet Allmännyttans Arena har vi skapat en samlingsplats med fokus på de allmännyttiga bostadsföretagens och kommunernas erfarenheter av bostadspolitik i praktiken.

Allmännyttans Arena bidrar till en konstruktiv och nytänkande debatt om hur svensk bostadspolitik kan bli bättre, vilket har uppskattats av tidigare års almedalsbesökare. På vår almedalswebb samlar vi all info om arenan.

Fakta, underlag och referensmaterial