Bransch- och intresseorganisationen Sveriges Allmännytta är en väl etablerad arrangör under politikerveckan i Visby. Med konceptet Allmännyttans Arena har vi skapat en samlingsplats med fokus på de allmännyttiga bostadsföretagens och kommunernas erfarenheter av bostadspolitik i praktiken.

Allmännyttans Arena bidrar till en konstruktiv och nytänkande debatt om hur svensk bostadspolitik kan bli bättre, vilket har uppskattats av tidigare års almedalsbesökare. På vår almedalswebb samlar vi all info om arenan och 2019 års program.

För andra året i rad arrangerar Sveriges Allmännytta arenan tillsammans med HBV, allmännyttans inköpsfunktion, och arbetsgivarorganisationen Fastigo.

Medie- och omvärldsbevakningsföretaget NewsMachine uppmärksammade Sveriges Allmännytta, tidigare SABO, som en av få organisationer som fick genomslag i sociala medier under Almedalsveckan 2018.

Fakta, underlag och referensmaterial