Bostadsbrist i många kommuner – varför byggs det inte mer i Sverige?

Digitalt seminarium 5 juli i Almedalsveckan: Sveriges Allmännytta vill öka kunskapen om hur bostadsbyggandet i Sverige ser ut och fungerar idag samt hur förutsättningarna ser ut framåt. Med avstamp i Sveriges Allmännyttas första marknadsrapport om bostadsbyggandet i Sverige lyfter och diskuterar vi en rad aktuella frågor, bland annat hur många år av kraftig prisutveckling i byggbranschen påverkar förutsättningarna för att bygga nya bostäder.

Se seminariet i efterhand: Bostadsbrist i många kommuner – varför byggs det inte mer i Sverige?

 

17 åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Sverige

Digitalt seminarium 6 juli i Almedalsveckan: År 2017 identifierade och analyserade Sveriges Allmännyttas Byggherreråd för första gången de lagar och regler som hindrar och försvårar byggandet av bostäder i Sverige. En rad förslag för att öka nyproduktionen presenterades. Men hur ser det ut idag? Med utgångspunkt i en uppdaterad Byggagenda diskuteras vilka politiska beslut som krävs för att åstadkomma en ökad och uthållig bostadsproduktion.

Se seminariet i efterhand: 17 åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Sverige

 

Se våra seminarier i Almedalen Play

Sveriges Allmännyttas seminarier direktsänds via Almedalen Play. Under seminariet kommer det finnas möjlighet att via en chatt ställa frågor till seminarie-deltagarna.

Länk till Almedalen Play: Almedalsveckan Play

 

Om Allmännyttans arena i Almedalen

Med Allmännyttans arena erbjuder vi en samlingsplats med fokus på de allmännyttiga bostadsföretagens och kommunernas erfarenheter av bostadspolitik i praktiken.