I korthet innebär GDPR ökade krav på företag som hanterar personuppgifter. Integritetsskyddet för individer blir starkare och skyldigheter för personuppgiftsansvariga förtydligas och utökas. Den föreslagna lagen som ska komplettera GDPR innehåller bland annat en del förtydliganden, framförallt för myndigheter, processuella bestämmelser, hur GDPR förhåller sig till andra lagar och bestämmelser för tillsynsmyndigheten.

Sveriges Allmännytta ställer sig positiv till förslaget på kompletterande lag. Eftersom dataskyddsförordningen är komplicerad och svår att överblicka innebär det att även den föreslagna lagen är komplex. Men utredarens förslag till lag har en tydlig och logisk struktur som underlättar. Det är bra att lagen utgår från att den personuppgiftsbehandling som är tillåten idag i möjligaste mån ska kunna ske även när GDPR träder i kraft.

Sveriges Allmännytta utvecklar nu stöd och riktlinjer, bland annat i form av en ny Uppförandekod för personuppgiftsbehandling som ska ersätta Branschöverenskommelsen. Arbetet görs i samarbete med Fastighetsägarna Sverige. Sveriges Allmännytta erbjuder också heldagsutbildningar i personuppgiftsbehandling som utgår från GDPR. Här kan du läsa mer om den nya lagstiftningen och vad som krävs för att företaget ska vara redo för de nya reglerna.

Fakta, underlag och referensmaterial