Företagsskattekommittén presenterade i sitt förslag juni 2014 två alternativ. Huvudförslaget innebar att ett avdragsförbud införs för negativa finansnetton samtidigt som ett schablonavdrag införs med 25 procent av den skattemässiga inkomsten. Samtidigt föreslogs en möjlighet att kvitta negativa räntenetton mot positiva mellan bolag inom en koncern. I det alternativa förslaget sänks bolagsskatten till 18,5 procent i kombination med avdragsförbud för negativa räntenetton och ett schablonavdrag med 20 procent av rörelseresultatet.

Omöjligt få ihop nyproduktionskalkylerna

Om något av de två alternativen skulle ha blivit verklighet befarade Sveriges Allmännytta att det skulle bli omöjligt att få ihop kalkylerna för nyproduktion och möjligheterna att renovera miljonprogrammet skulle drastiskt försämras. Förenklat sett förslaget innebära att 75 procent av företagens rörelseresultat skulle beskattas. Skatten för Sveriges Allmännyttas cirka 300 medlemsföretag skulle öka med runt en miljard kronor oavsett vilket av förslagen som skulle införas. Om bostadsföretagen ska kunna få ihop sina kalkyler för renovering och nyproduktion under sådana omständigheter skulle de behöva höja hyrorna med risk att de då skulle bli så höga att många hyresgäster inte klarar av betalningarna. Och om det inte går att höja hyrorna skulle investeringskalkylerna spricka. Förslagen innebar också ett rejält avsteg från den gängse principen om att kostnader för intäkters förvärvande ska vara avdragsgilla när intäkterna är skattepliktiga.

Därför var Sveriges Allmännytta, liksom många andra organisationer, mycket kritiska till Företagsskattekommitténs förslag. I april 2015 kom beskedet att regeringen inte går vidare med förslagen.

Fakta, underlag och referensmaterial