Lista på medverkande

Magnus Ulaner, klimat- och energiexpert, Sveriges Allmännytta

Onsdag 28 juni, kl. 13:00–13:45
Kan offentlig upphandling driva på utvecklingen mot mer cirkulära produkter och affärsmodeller?
Arrangör: HBV

Torsdag 29 juni, kl. 16:30–17:15
Kan kommunala bostadsbolag driva ett långsiktigt innovationsfrämjande inköpssamarbete?
Arrangör: HBV

 

Johan Löfstrand, ordförande i styrelsen för Sveriges Allmännytta

Onsdag 28 juni, kl. 14:45–15:30
Hoten mot hyresrätten – förslumning och byggstopp
Arrangör: Bostadspolitik.se

 

Björn Berggren, energiexpert, Sveriges Allmännytta

Onsdag 28 juni, kl. 15:00–15:20
Är det rimligt att skattelagstiftning hindrar effektiva energilösningar?
Arrangör: Business Arena

Onsdag 28 juni, kl. 16:30–17:15
Öka renoveringstakten sista kvarten – så klarar fastighetssverige dyrare el och värme
Arrangör: Dagens industri, Fasadgruppen

 

Sofia Hansdotter, expert fastighetsutveckling och nyproduktion

Torsdag 29 juni, kl. 10:00–10:35
Kommunala bostadsbolag bygger hyresrätter trots kristider – så går det till
Arrangör: Coreco

 

Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta

Torsdag 29 juni, kl. 10:15–11:00
Hur kan politiken bättre stimulera ett klimatneutralt byggande?
Arrangör: Sustainable Innovation

Torsdag 29 juni, kl. 13:00–14:30
Utvecklingen av allmännyttan – hur ska den ekonomiska ekvationen gå ihop?
Arrangör: Kommuninvest i Sverige AB

 

Carl Ståhle, digitaliseringsexpert, Sveriges Allmännytta

Torsdag 29 juni, kl. 14:00–14:45
Cyberhotet mot fastigheter ​- Kan cyberhoten påverka fastighetsägarnas vilja att digitalisera?
Arrangör: Tele2

Fredag 30 juni, kl 13:30–14:15
Den nya mobilitetens ekonomi – hur hållbar är den egentligen?
Arrangör: Dagens industri Mobilitet