Barnens rättigheter – Barnkonventionen
1 deltagare
- +
= 4 385 kr / 6 385 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Få platser kvar

Välkommen till en utbildningsdag med grundläggande information kring Barnkonventionen!

FNs konvention om barnets rättigheter, även kallad Barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Genom att lyfta barns rättigheter i en egen konvention konstateras alla barns lika värde, och barns ställning som rättighetsbärare.
Sverige har enligt folkrätten varit skyldiga att säkerställa att svensk lagstiftning går i linje med barnkonventionen sedan undertecknandet 1990. Från och med den 1 januari 2020 har konventionen också lyfts in i svensk lag. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka barnets rättigheter, och att driva på en snabbare utveckling av anpassningen av andra lagar.
Under utbildningen får du lära dig mer om konventionen om barnets rättigheter, men du får också veta vad det kan innebära att anta ett barnperspektiv och hur du kan beakta barnets rättigheter i din verksamhet. Dagen vänder sig till dig som arbetar med frågor som påverkar barn, eller fattar beslut som berör barn – på en övergripande nivå, eller genom beslut på individnivå – i er verksamhet.
På utbildningsdagen får ni en hel del information, goda exempel och tillfälle att nätverka.
Föreläsningen – Barnperspektiv på Mitthems vis kommer via länk i efterhand.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
1 oktober i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
4 385 kronor för medlem
6 385 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 29 september
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning Barnkonventionen. Dokumentation via länk efter dagens slut.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Vdar, Fastighetschefer, Stadsdelsutvecklare, områdesutvecklare, uthyrare, bosocial handläggare etc

Medverkande

Åsa Schelin
Åsa arbetar som expert inom boendefrågor sedan 2018. Hennes arbetsområde omfattar bland annat vräkningsförebyggande arbete, trygghet och säkerhet, äldres boende och barns rättigheter. Hon har sedan tidigare erfarenhet av uthyrningsfrågor och boendeutveckling inom allmännyttan.
Åsa Ekman
Åsa är barnrättskonsult med närmare 20 års erfarenhet av arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter. Hon har varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare, barnstrateg och styrelseledamot i Rädda Barnens riksförbund. Idag sitter Åsa i styrelsen för Bris och driver podden Barnrättssnack.
Lisa Ivarsbacke
Lisa är utredare på Barnombudsmannen och leder regeringsuppdraget att stödja statliga myndigheter och Länsstyrelserna i den praktiska tillämpningen av ett barnrättsperspektiv. Har tidigare bakgrund från både statlig och kommunal verksamhet med fokus på barnrätt och ungas levnadsvillkor samt demokratiutveckling.
Nina Staaf
Nina Staaf var med och initierade Mitthems lyckade EU-projekt Hållbara tillsammans 2017. Nu har hon fått nya uppdrag och arbetar med strategiska frågor kopplat till social hållbarhet och sociala investeringar.
Skriv ut programmet
Barnens rättigheter – Barnkonventionen
Dag 1 – 1 oktober
08:30
Incheckning i Zoom
09:15
Barnets rättigheter - inte alls ett perspektiv bland andra!

Synen på barn har varierat genom historien, från att betrakta barn som inget annat än små vuxna, till blanka blad som bör fyllas, till kompetenta. Barnkonventionen framhåller barnet som rättighetsinnehavare med ett särskilt skyddsbehov, med en rätt att vara delaktig i, och ha inflytande över, de val och beslut som påverkar dem. Men vad är egentligen syftet med särskilda rättigheter för barn, när vi har mänskliga rättigheter? Frågan leder in på vad som skiljer barn som grupp från andra människor, och vad som egentligen menas med barnperspektiv. Är det här med barnkonventionen bara ett perspektiv bland andra?

Åsa Ekman, Barnrättskonsult
10:20
Paus
10:30
Så säger barnkonventionen

Barnkonventionen är ett omfattande dokument med en mängd artiklar och flera fakultativa protokoll. Att förstå och kunna tillämpa innehållet i konventionen är en förutsättning för att på ett bra sätt tillgodose barnets rättigheter. Men, måste vi använda alla artiklar hela tiden? Hur vet man vad som är barnets bästa – och det här med delaktighet, det får väl föräldrarna ta ansvar för? Här får du en introduktion till barnkonventionens innehåll och till hur du kan gå tillväga för att hitta konkreta tillämpningar i ditt dagliga arbete.

Åsa Ekman, Barnrättskonsult
11:15
Paus
11:30
Barnrättslagen

Att barnkonventionen nu är lagstiftad – gör det egentligen någon skillnad, och i så fall för vem? Allmännyttiga bostadsbolag fattar ofta beslut som berör barn, mer och mindre direkt. Ibland i rättsliga ärenden vid t ex beslut om avhysning, eller vid störningsärenden, vilket givetvis kan få stora konsekvenser för ett barn, och ibland mer indirekt i nyproduktion, omfattande renovering eller vid val av leverantörer och produkter. Kommer den nya lagen helt ändra förutsättningarna för arbetet?

Lisa Ivarsbacke, Utredare, Barnombudsmannen
12:30
Lunch
13:30
Att pröva barnets bästa - metodstöd

Vi tittar närmare på materialet Barnrättsresan och Att pröva barnets bästa som tagits fram av Barnombudsmannen för att systematiskt kunna tillämpa barnkonventionen i verksamheter.

Lisa Ivarsbacke, Utredare, Barnombudsmannen
13:50
Eget arbete inklusive kaffe
Som en flygande start i ditt arbete med att tillämpa barnkonventionen i ditt dagliga arbete kommer du få möjlighet att tillsammans med de andra deltagarna gräva lite djupare i några av artiklarna.
14:45
Uppsamling
15:00
Reflektioner och summering
15:30
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

Sveriges Allmännytta har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Petra Bondesson
Petra Bondesson är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar

Nyhet
Moduler
Få platser kvar

Stadsdelsutveckling

Utbildning Allmännyttan, Boende, Hållbarhet, Integration, Sveriges Allmännytta
Det blir åtta dagar vid fyra tillfällen om hur du kan höja det sociala kapitalet i ett bostadsområde.Allmännyttan är ofta stora fastighetsägare i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar av...