Fastighetsträff
Stockholm 19–20 januari 2022
1 deltagare
- +
= 5 900 kr / 8 900 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 16 december

Inspirerande dagar med föreläsningar, studiebesök och mingel

Nyproduktion, renovering och utveckling av befintliga fastigheter är centralt för alla bostadsföretag. Målet med dessa dagar är att ge dig inspiration och kunskap om våra framtidspaningar i branschen och vilka utmaningar vi står inför. Dagarna erbjuder även en unik möjlighet att knyta nya kontakter och dela erfarenheter med andra.

Dela erfarenheter med varandra

Träffen vänder sig till alla som är intresserade av att utveckla fastigheter. Du kanske är fastighetschef, byggchef, VD, projektledare eller stadsdelsutvecklare. Förutom ett högaktuellt program finns gott om utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte med andra som står inför liknande utmaningar som du och ditt företag.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
19–20 januari 2022 - Stockholm
7A Posthuset, Vasagatan 28
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
5 900 kronor för medlem
8 900 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 16 december
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och middag.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
För dig som är intresserad av att utveckla fastigheter. Du kanske är fastighetschef, byggchef, VD, projektledare eller stadsdelsutvecklare

Medverkande

Sofia Heintz
Sofia är civilingenjör och tekn. lic i byggnadsstatik och driver frågor som bidrar till hållbart samhällsbyggande, där Allmännyttans Kombohus är en viktig del. Hon har lång erfarenhet av olika roller i bygg och fastighetsbranschen och har jobbat både som byggentreprenör och beställare.
Martin Ingvarson
Martin arbetar som expert inom lokalfrågor och började på Sveriges Allmännytta under försommaren 2020. Han har lång erfarenhet av stadsutveckling ur ett lokal- och verksamhetsperspektiv, både som konsult och fastighetsägare.
Lena Liljendahl
Lena är expert inom frågor om hur allmännyttan bidrar till social hållbarhet. Hon är engagerad i bland annat hyresgästkommunikation, boinflytande, stadsdelsutveckling och integration.
Morgan Jansson
Morgan tog initiativet till Rättvist byggande 2017 och leder nu arbetet för sund konkurrens i flera fastighetsbolag. Arbetsmodellen Rättvist byggande har visat sig framgångsrik och den metod i branschen som är mest handgriplig och operativt inriktad.
Björn Bergstrand
Björn ansvarar för att i samverkan med ledning och avdelningsansvariga leda Kommuninvests hållbarhetsarbete, inklusive de hållbara finansieringsprogrammen som f.n. omfattar Gröna lån/gröna obligationer samt Lån för Social Hållbarhet. Kommuninvests gröna finansieringsprogram är ett av Nordens största.
Pontus Bodén
Mia Wahlström
Mattias Janson
Hans Dahlin
Hans är civilingenjör med över 10 års erfarenhet av energi- och miljöfrågor i bygg- och fastighetssektorn. På Sveriges Allmännytta arbetar han med bland annat energieffektiviseringsfrågor, energimarknadsfrågor och klimatinitiativet.
Christofer Bernebring
Skriv ut programmet
Fastighetsträff
Dag 1 – 19 januari
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Välkomna

Inledning av dagen.

Moderatorer: Sofia Heintz, Martin Ingvarson och Lena Liljendahl

10:15
Att bygga med sund konkurrens

Det finns starka misstankar om ett utbrett fusk på våra byggarbetsplatser i Sverige. Det skapar en osund konkurrens på byggmarknaden och är en grogrund för organiserad brottslighet i samhället. Som stora byggherrar behöver vi förhålla oss till detta och använda nya strategier för att komma åt fusket. Vi har bjudit in en rad kunniga experter på detta område.

Föreläsare: Stefan Attefall, Byggmarknadskommissionen, Morgan Jansson, Stockholmshem och Louise Brown, korruptionsexpert

11:15
Paus
11:30
Fortsatt samtal om att bygga med sund konkurrens
12:00
Lunch
13:00
EU-taxonomin och de allmännyttiga bostadsbolagen

Vad innebär de nya miljökraven för oss i branschen och hur kommer det att påverka oss när vi bygger nytt?

Björn Bergstrand, Hållbarhetschef, Kommuninvest
13:30
Renoveringsvågen

Hur ska vi kunna leva upp till Eus ”Fit for 55”? Enligt nya lagförslag från EU så ska alla offentligt ägda byggnader renovera 3 % av golvytan årligen av det befintliga beståndet – hur ska vi klara det? Och hur bör ett bostadsbolag förbereda sig för de nya reglerna?

Hans Dahlin, Energiexpert, Sveriges Allmännytta
14:00
Landet runt

Här får vi korta och snabba inspel inom fastighetsutveckling från bostadsbolag i olika delar av landet.

Den växande staden - Skellefteå

En kommun som söker med ljus och lykta över hela landet efter arbetskraft, vars befolkning väntas växa med 25% på mindre än tio år och som behöver bygga 5000 bostäder till 2025 – ett drömscenario för många orter. Men vad finns det för utmaningar för det allmännyttiga bolaget i en sådan kommun?

Föreläsare: Petter Westerlund, fastighetschef, Skebo

När det inte går enligt plan - Eskilstuna

K-fast i Eskilstuna har under senaste åren byggt fler nya bostadshus. Senaste upphandlingen av Kombohus gjordes med upphandlingsmodellen Flex där en utländsk byggare tog hem bästa anbud. Denna byggare har nu gått i konkurs och avtalet är hävt. Jim Berglund som är projektledare delar med sig av erfarenheter av att jobba med utländsk byggare och vad man gör när en entreprenör inte kan leverera.

Föreläsare: Jim Berglund projektledare, Eskilstuna Kommunfastigheter

14:30
Kaffe
15:00
Landet runt fortsättning
När krisen kommer - Gävle

Gävle och Gavlegårdarna drabbades under året både av stora utmaningar med översvämning och sedan brand i ett av husen. Mattias berättar om utmaningarna med att hantera dessa krissituationer.

Mattias Janson, Chef projektavdelningen, Gavlegårdarna
Från bruksort till framtidsort - Bjuv

Att ställa om för framtiden. Den gamla bruksortskommunen Bjuv i Skåne drabbades för några år sedan av en stor industrinedläggning.
Kommunen ställde om och såg nya möjligheter där Bjuvsbostäder är en viktig aktör i byggandet av framtidens Bjuv.

Christofer Bernebring, Vd, Bjuvbostäder
15:45
Paus
16:00
Gemensam framtidsspaning

Valet 2022 står för dörren, bostadsbristen består och det är ett ökat fokus på sociala frågor och hållbarhet i hela fastighetsbranschen. Det blir dyrare och dyrare att bygga nytt samtidigt som trycket på att digitalisera bostadsbolagen ökar. 

Utmaningarna som allmännyttan står inför är många. Vad kommer att bli viktigast för just ert bolag i framtiden?  

Våra experter ger sin syn på hur allmännyttan kan ta sig an de viktigaste framtidsfrågorna – dessutom får ni tillfälle att diskutera dessa frågor med branschkollegor från hela landet. 

16:45
Avslut
19:00
Middag
Dag 2 – 20 januari
08:30
Vi inleder dagen på 7A med introduktion till studiebesöket
Så utvecklar vi miljonprogrammet

Här får vi en introduktion till studiebesöket. Fokus Skärholmen är ett stadsutvecklingsprojekt med ambitionen att över 4000 nya bostäder ska byggas. Miljonprogramsområdet ska utvecklas inte bara med fler bostäder utan med fler skolor, mer närservice, mötesplatser och satsningar på parker och grönområden. En viktig målsättning i projektet är att utveckla området med social hållbarhet i fokus.

Föreläsare: Karin Ahlzén projektledare Fokus Skärholmen Stockholm Stad

För ett hållbart liv i och mellan husen

Det tar många år från att en projektidé startar tills att ett nytt bostadshus står färdigt att flyttas in i. Svenska Bostäders vision är För ett hållbart liv i och mellan husen. För att framtida nyproduktion ska nå visionen arbetar vi i tidiga skeden med många olika saker varav några pusselbitar kommer presenteras.

Föreläsare: Ann-Christine Nyberg, Chef Tidiga skeden, Fastighetsutveckling, Svenska Bostäder

09:30
Studiebesök Skärholmen - En dynamisk stadsdel med plats för fler

Bussresa till Skärholmen där vi  besöker Bredäng, Skärholmen och Vårberg. Vi kommer att se exempel på utmaningar i den fysiska miljön, men också hur man kan möta dem. Vi börjar i Bredäng där Svenska bostäder är en av ankarbyggherrarna i ett stort delprojekt, vi tittar även på parkutvecklingsprojekt i stadsdelen och fikar på Lyran. Sedan åker vi till Skärholmens torg, en av Stockholms mest levande och innehållsrika stadsrum och ser Stockholmshems nya huvudkontor som är under uppförande alldeles intill. Vi besöker perennparken, Vårbergs jättar, Vårbergstoppen som alla är exempel på utemiljöer, offentlig konst och utvecklade parkmiljöer som bidrar till stadsutvecklingen i området.

12:00
Lunch
13:00
Uppsamling och frågestund om studiebesöket
13:30
Paus
Om platsers identitet och social hållbarhet

Hur påverkar en plats själ/identitet vår uppfattning om den? Vilka platsegenskaper gör att vi känner tillhörighet, hemmakänsla och stolthet?
Och vad betyder detta för människors benägenhet att känna ansvar för och bry sig om sin plats? Kan vi minska tex vandalisering och brott genom att skapa en område med starkare identitet?

Mia Wahlström, Konsult, Tyréns AB, dr. i samhällsplanering och gästforskare vid Future of Cities Programme, Open University of Herleen, Nederländerna
15:00
Avslut
Dag 1 – 19 januari
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Välkomna

Inledning av dagen.

Moderatorer: Sofia Heintz, Martin Ingvarson och Lena Liljendahl

10:15
Att bygga med sund konkurrens

Det finns starka misstankar om ett utbrett fusk på våra byggarbetsplatser i Sverige. Det skapar en osund konkurrens på byggmarknaden och är en grogrund för organiserad brottslighet i samhället. Som stora byggherrar behöver vi förhålla oss till detta och använda nya strategier för att komma åt fusket. Vi har bjudit in en rad kunniga experter på detta område.

Föreläsare: Stefan Attefall, Byggmarknadskommissionen, Morgan Jansson, Stockholmshem och Louise Brown, korruptionsexpert

11:15
Paus
11:30
Fortsatt samtal om att bygga med sund konkurrens
12:00
Lunch
13:00
EU-taxonomin och de allmännyttiga bostadsbolagen

Vad innebär de nya miljökraven för oss i branschen och hur kommer det att påverka oss när vi bygger nytt?

Björn Bergstrand, Hållbarhetschef, Kommuninvest
13:30
Renoveringsvågen

Hur ska vi kunna leva upp till Eus ”Fit for 55”? Enligt nya lagförslag från EU så ska alla offentligt ägda byggnader renovera 3 % av golvytan årligen av det befintliga beståndet – hur ska vi klara det? Och hur bör ett bostadsbolag förbereda sig för de nya reglerna?

Hans Dahlin, Energiexpert, Sveriges Allmännytta
14:00
Landet runt

Här får vi korta och snabba inspel inom fastighetsutveckling från bostadsbolag i olika delar av landet.

Den växande staden - Skellefteå

En kommun som söker med ljus och lykta över hela landet efter arbetskraft, vars befolkning väntas växa med 25% på mindre än tio år och som behöver bygga 5000 bostäder till 2025 – ett drömscenario för många orter. Men vad finns det för utmaningar för det allmännyttiga bolaget i en sådan kommun?

Föreläsare: Petter Westerlund, fastighetschef, Skebo

När det inte går enligt plan - Eskilstuna

K-fast i Eskilstuna har under senaste åren byggt fler nya bostadshus. Senaste upphandlingen av Kombohus gjordes med upphandlingsmodellen Flex där en utländsk byggare tog hem bästa anbud. Denna byggare har nu gått i konkurs och avtalet är hävt. Jim Berglund som är projektledare delar med sig av erfarenheter av att jobba med utländsk byggare och vad man gör när en entreprenör inte kan leverera.

Föreläsare: Jim Berglund projektledare, Eskilstuna Kommunfastigheter

14:30
Kaffe
15:00
Landet runt fortsättning
När krisen kommer - Gävle

Gävle och Gavlegårdarna drabbades under året både av stora utmaningar med översvämning och sedan brand i ett av husen. Mattias berättar om utmaningarna med att hantera dessa krissituationer.

Mattias Janson, Chef projektavdelningen, Gavlegårdarna
Från bruksort till framtidsort - Bjuv

Att ställa om för framtiden. Den gamla bruksortskommunen Bjuv i Skåne drabbades för några år sedan av en stor industrinedläggning.
Kommunen ställde om och såg nya möjligheter där Bjuvsbostäder är en viktig aktör i byggandet av framtidens Bjuv.

Christofer Bernebring, Vd, Bjuvbostäder
15:45
Paus
16:00
Gemensam framtidsspaning

Valet 2022 står för dörren, bostadsbristen består och det är ett ökat fokus på sociala frågor och hållbarhet i hela fastighetsbranschen. Det blir dyrare och dyrare att bygga nytt samtidigt som trycket på att digitalisera bostadsbolagen ökar. 

Utmaningarna som allmännyttan står inför är många. Vad kommer att bli viktigast för just ert bolag i framtiden?  

Våra experter ger sin syn på hur allmännyttan kan ta sig an de viktigaste framtidsfrågorna – dessutom får ni tillfälle att diskutera dessa frågor med branschkollegor från hela landet. 

16:45
Avslut
19:00
Middag
Dag 2 – 20 januari
08:30
Vi inleder dagen på 7A med introduktion till studiebesöket
Så utvecklar vi miljonprogrammet

Här får vi en introduktion till studiebesöket. Fokus Skärholmen är ett stadsutvecklingsprojekt med ambitionen att över 4000 nya bostäder ska byggas. Miljonprogramsområdet ska utvecklas inte bara med fler bostäder utan med fler skolor, mer närservice, mötesplatser och satsningar på parker och grönområden. En viktig målsättning i projektet är att utveckla området med social hållbarhet i fokus.

Föreläsare: Karin Ahlzén projektledare Fokus Skärholmen Stockholm Stad

För ett hållbart liv i och mellan husen

Det tar många år från att en projektidé startar tills att ett nytt bostadshus står färdigt att flyttas in i. Svenska Bostäders vision är För ett hållbart liv i och mellan husen. För att framtida nyproduktion ska nå visionen arbetar vi i tidiga skeden med många olika saker varav några pusselbitar kommer presenteras.

Föreläsare: Ann-Christine Nyberg, Chef Tidiga skeden, Fastighetsutveckling, Svenska Bostäder

09:30
Studiebesök Skärholmen - En dynamisk stadsdel med plats för fler

Bussresa till Skärholmen där vi  besöker Bredäng, Skärholmen och Vårberg. Vi kommer att se exempel på utmaningar i den fysiska miljön, men också hur man kan möta dem. Vi börjar i Bredäng där Svenska bostäder är en av ankarbyggherrarna i ett stort delprojekt, vi tittar även på parkutvecklingsprojekt i stadsdelen och fikar på Lyran. Sedan åker vi till Skärholmens torg, en av Stockholms mest levande och innehållsrika stadsrum och ser Stockholmshems nya huvudkontor som är under uppförande alldeles intill. Vi besöker perennparken, Vårbergs jättar, Vårbergstoppen som alla är exempel på utemiljöer, offentlig konst och utvecklade parkmiljöer som bidrar till stadsutvecklingen i området.

12:00
Lunch
13:00
Uppsamling och frågestund om studiebesöket
13:30
Paus
Om platsers identitet och social hållbarhet

Hur påverkar en plats själ/identitet vår uppfattning om den? Vilka platsegenskaper gör att vi känner tillhörighet, hemmakänsla och stolthet?
Och vad betyder detta för människors benägenhet att känna ansvar för och bry sig om sin plats? Kan vi minska tex vandalisering och brott genom att skapa en område med starkare identitet?

Mia Wahlström, Konsult, Tyréns AB, dr. i samhällsplanering och gästforskare vid Future of Cities Programme, Open University of Herleen, Nederländerna
15:00
Avslut

Rekommenderade hotell

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Scandic Continental

Sveriges Allmännytta har avtal med Scandic hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Anna Treschow
Anna Treschow är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar

Boinflytande

Välkommen på en digital träff där vi djupdyker i en fråga om social hållbarhet. Denna gång handlar det om Boinflytande. Hur fångar man hyresgästernas engagemang och hur bör man jobba med...

Allmännyttans fastighetsdagar

Äntligen kan vi samla hela branschen igen! Välkommen på en konferens med inspirerande föreläsningar, parallella seminarier och spännande studiebesök. Fokus för dessa dagar är renovering,...