Trygghet och säkerhet i bostadsområden
1 deltagare
- +
= 4 600 kr / 6 600 kr
(priser exkl moms)
Anmälan stängd

Trygghet är en av de viktigaste boendefrågorna

Vad kan vi göra ur ett fastighetsägarperspektiv för att skapa trygga och säkra bostadsområden?  De här tre digitala halvdagarna förmedlar vi viktig kunskap kring lokal samverkan som en framgångsfaktor, och om vilka typer av trygghetsskapande åtgärder som faktiskt har effekt. Kollegor från våra medlemsbolag berättar om sina arbetssätt och verktyg som har gett resultat och ökat tryggheten i bostadsområden. Du får också inspiration och kunskap från andra organisationer och experter på att utveckla tryggare bostadsområden. Carin Götblad öppnar med att dela med sig hur Polisen ser på utvecklingen.

Innehåll

  • Trygghet och säkerhet i bostadsområdet utifrån fastighetsägarens perspektiv
  • Bostadsbolagen som brottsförebyggare 
  • Brottsförebyggande rådet – kommunens ansvar som brottsförebyggare 
  • Fastighetsägaren roll i integrationen
  • Tryggare Sverige – rapport och webbverktyg
  • Trygga trapphus

Trygghet och säkerhet är inte enbart en fråga för säkerhets- och trygghetsansvariga, utan handlar ofta om rena förvaltningsfrågor. Konferensen riktar sig därför även till dig som jobbar inom förvaltning med att utveckla dina kvarter och stadsdelar eller ansvarar för säkerhets- och trygghetsfrågor tillsammans med andra lokala aktörer. 

Välkommen till dagar fyllda med spännande föreläsningar och goda exempel från våra medlemsbolag!

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
24 augusti 2021 - Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
4 600 kronor för medlem
6 600 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 23 augusti
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning via videoplattformen Zoom. Dokumentation skickas ut via länk.

Föreläsare

placeholder+image

Moderator för konferensen

placeholder+image
Åsa Schelin
Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta
Arbetsområdet omfattar bland annat vräkningsförebyggande arbete, trygghet och säkerhet samt barns rättigheter.
placeholder+image
Tina Ajneling Danielsson
Distriktschef, Stockholmshem
placeholder+image
Leif Bergström
Enhetschef, Enheten för prevention, fritid och kultur, Stockholms stad
placeholder+image
Stefan Nilsson
Brandman, Stiftelsen på Rätt Väg
placeholder+image
Martin Ingvarson
Expert lokalfrågor, Sveriges Allmännytta
Besitter lång erfarenhet av stadsutveckling ur ett lokal- och verksamhetsperspektiv, både som konsult och fastighetsägare.
placeholder+image
Markus Lahthinen
Universitetsadjunkt, Institutionen för informatik, Lunds universitet
placeholder+image
Peter Rung
Föreläsare och debattör, Huskurage
Jobbar våldsförebyggande med skolor, föreningar, företag och kommuner. Föreläser om mod, civilkurage och omtanke. Har grundat Huskurage och Byggkurage tillsammans med Nina Rung. Huskurage når över en miljon svenskar med Riksbyggen som största aktör. Byggkurage är en prisad policy som skapar mer omtanke inom byggbranchen. 🙏🏻
Skriv ut programmet
Trygghet och säkerhet i bostadsområden
Dag 1 – 24 augusti
09:45
Incheckning i Zoom
10:00
Välkommen

Introduktion till konferensen

10:15
Bostadsbolaget som brottsförebyggare

Debatten kring kriminalitet och hur den ska stoppas har under de senare åren blivit allt mer aktuell. Inte sällan omnämns bostadsbolaget som en viktig aktör när det kommer till att förebygga brott. Men är det rimligen bostadsbolagets uppdrag, vad har brottsförebyggande med förvaltning att göra och vad innebär detta egentligen att bostadsbolaget kan  göra?

Åsa Schelin, Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta
10:35
Paus
10:40
Skarpnäckslyftet

Skarpnäckslyftet startade i december 2009 och började som ett lokalt samverkansprojekt för att göra det mer trivsamt och tryggt att bo i Skarpnäck och Bagarmossen. I dag är Skarpnäckslyftet en del i den ordinarie verksamheten. Bostadsbolag, stadsdelsförvaltningen, polisen och ungdomsgården jobbar tillsammans med boende, föräldrar och lokala aktörer för att stadsdelarna ska vara trygga och trivsamma. En viktig framgångsfaktor är också att ungdomarna engageras och fått jobb i området. Trygghetssiffrorna har ökat och nyckeln är ett långsiktigt arbete med närvaro, säkrare miljöer och samverkan.

Tina Ajneling Danielsson, Distriktschef, Stockholmshem Leif Bergström, Enhetschef, Enheten för prevention, fritid och kultur, Stockholms stad Stefan Nilsson, Brandman, Stiftelsen på Rätt Väg
11:50
Paus
12:00
Lokaler – ett verktyg för att öka tryggheten

Ett boende är så mycket mer än bara lägenhetens fyra väggar. I de flesta bostadsområden finns lokaler i bottenvåningarna med olika typer av verksamheter. Rätt utnyttjade kan dessa lokaler – och verksamheterna i dem – bidra till att stärka den lokala identiteten och öka den upplevda tryggheten i en stadsdel. Sveriges Allmännyttas lokalexpert tipsar om hur man arbetar med lokaler och verksamhetsaktörer för att skapa en trygg och levande stadsmiljö.

Martin Ingvarson, Expert lokalfrågor, Sveriges Allmännytta
12:20
Lunch
13:10
Gruppdiskussion
13:40
Paus
13:45
Forskningsläget kring kameraövervakning

Kamerabevakning har blivit ett allt vanligare brottsbekämpande och trygghetsskapande verktyg. Men vad säger forskningen om kamerabevakningens effekter? I sin presentation kommer säkerhetsforskaren Markus Lahtinen från LUSAX-gruppen på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet berätta om forskningsläget kring kamerabevakning, allmänhetens syn på kamerabevakning och integritet samt kort redovisa för framtida forskningsmöjligheter på området.

Markus Lahthinen, Universitetsadjunkt, Institutionen för informatik, Lunds universitet
14:30
Kaffe
14:50
Huskurage

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Det är den enda primärpreventiva metoden med direkt effekt för våld i nära relation. Det är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa.

Peter Rung, Föreläsare och debattör, Huskurage
15:35
Summering
15:45
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Petra Bondesson
Petra Bondesson är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar

Att förebygga och bemöta hot och våld

Konflikter kan uppstå av en mängd olika anledningar. Ibland är det kommunikationen som inte inte fungerar vilket kan leda till både missförstånd och feltolkningar. Du som arbetar nära de boende...