Fastighetsägare kan använda kampanjmaterial kostnadsfritt

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI som meddelar att fastighetsägare och kommuner utan kostnad kan ta del av ett nytt material med syfte att minska mängden förpackningar och tidningar i restavfallet.

Den 7 april startade kampanjen där Titiyo återvinner en version av sin låt ”Talking to the Man in the Moon”.

Samtidigt släpps också en ny musikvideo som länkar besökarna vidare till en kampanjsida. På sidan berättar Titiyos varför hon brinner för återvinning. Kampanjsidan ger också inspiration, information och motivation till att öka hushållens ansvar i återvinningsprocessen.

– Kampanjen kunde inte blivit bättre. Att vi utöver ett bra budskap nu också presenterar en fantastisk video och fina bilder, känns magiskt. Så jag är väldigt glad att jag tackade ja till det här uppdraget, säger Titiyo.

Text- och bildmaterial hämtas på kampanjsidan genom att gå in på adressen latgammaltblinytt.nu/kampanjmaterial

Materialet är tänkt att användas på hemsida, i sociala medier, nyhetsbrev, annonser i kundtidningar med mera.

Villkoret för att använda materialet är att organisationen hänvisar och länkar till kampanjsidan latgammaltblinytt.nu

Sopor.nu

Återvinningssajten sopor.nu har för övrigt just fått en ny kostym och en ny sökfunktion. Nu kan man söka på sitt eget avfall och med ett knapptryck få svar på hur det ska sorteras. Om det är en förpackning kan man dessutom söka sig fram till närmaste återvinningsstation. Sökningar på hur grovsopor ska hanteras länkas vidare till den egna kommunen, där man hittar närmaste återvinningscentral.