Allmännyttans bostadssociala ansvar
1 deltagare
- +
Kostnadsfri för medlem
Kostnadsfri för övriga
Anmälan stängd

Seminariet sänds via Vimeo klockan 13:00-14:00.

Sveriges Allmännytta presenterar årets marknadsrapport: ”Allmännyttans bostadssociala ansvar”

Allmännyttan ska ta ett omfattande bostadssocialt ansvar. Men hur fungerar det i praktiken? Är kraven på nya hyresgäster rimliga och i vilken omfattning arbetar allmännyttan med förturer och sociala kontrakt? 2021 års marknadsrapport visar omfattningen av allmännyttans bostadssociala ansvar och hur det utvecklats över tid. Fokus i årets rapport är hur bolag av olika storlek arbetar med förturer av hyreskontrakt.

Allmännyttans uppgift är att bygga och förvalta bostäder för alla. Det innebär att tillhandahålla ett varierat och attraktivt bostadsutbud för människor i olika skeden av livet, men också att tillhandahålla bostäder för grupper med särskilda behov och för de som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden. En ansvarsfull uthyrning innebär bland annat att riktlinjerna för uthyrning är tydliga och transparenta samt att människor inte stängs ute i onödan genom alltför höga krav på nya hyresgäster.

Resultatet bygger på svar från 214 allmännyttiga bostadsbolag. Bland respondenterna finns både små, mellanstora och stora bolag representerade med en god spridning över hela landet.

Samtliga deltagare på seminariet får rapporten mejlad till sig efter seminariet.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
14 december 2021 - Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
Kostnadsfritt för medlem
Kostnadsfritt för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 13 december
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Kostnadsfritt digitalt seminarium.

Medverkande

Åsa Schelin
Åsa arbetar som expert inom boendefrågor sedan 2018. Hennes arbetsområde omfattar bland annat vräkningsförebyggande arbete, trygghet och säkerhet, äldres boende och barns rättigheter. Hon har sedan tidigare erfarenhet av uthyrningsfrågor och boendeutveckling inom allmännyttan.
Peter Cronarp
Peter har ett övergripande samordningsansvar med att fördela/samordna lägenheter till kommunens bostadssociala behov och ansvarar för ÖBO:s förtursbegrepp som riktar sig mot särskilda kundgrupper. Han har även ett samordningsansvar för ÖBO:s interna utredningsgrupp.
Eva Wiberg-Sunzel
Eva arbetar som utvecklingsstrateg för sociala frågor och bostadsutveckling. Hon har lång erfarenhet inom allmännyttan och har jobbat med många olika frågor i bolaget som i de flesta fall har varit kopplade till någon form av sociala investeringar för MKB och Malmö.
Anders Nordstrand
Anders är sedan 2016 vd för Sveriges Allmännytta. Han har lång erfarenhet inom allmännyttan och har tidigare varit vd för Bostads AB Mimer och Micasa Fastigheter.
Ulrika Lamberth
Ulrika arbetar som pressansvarig och har arbetat med kommunikation i olika roller i 20 år, ofta med inriktning på media. Ulrika har tidigare arbetat som pressansvarig för Huddinge kommun och Skogsstyrelsen samt med kommunikation och opinionsbildning i konsument- och miljöfrågor för flera olika organisationer. Moderator för seminariet.
Skriv ut programmet
Allmännyttans bostadssociala ansvar
Dag 1 – 14 december
13:00

Seminariet börjar.

14:00

Seminariet avslutas.

Kontakt

placeholder+image
Anna Cederlöf
Anna är vd-assistent på Sveriges Allmännytta.

Relaterade utbildningar

Allmännyttans dialogforum: Översvämningarna i Gävle

Vid skyfallet i Gävle i augusti 2021 kom det 166 mm regn under 24 timmar; under de intensivaste två timmarna kom 102 mm. Det har drabbat Gavlegårdarna och hyresgästerna – 174 skador i bostäder och öv...