Allmännyttans bostadssociala ansvar
1 deltagare
- +
= kr / kr
(priser exkl moms)
Anmälan stängd
Tid för seminariet: 13:00-14:00

Sveriges Allmännytta presenterar en ny marknadsrapport:

Allmännyttans bostadssociala ansvar

Vilka krav ställs på nya hyresgäster? Hur jobbar allmännyttan med förturer och sociala kontrakt?  Vilka insatser görs för att motverka olovlig andrahandsuthyrning? Och hur arbetar allmännyttan för att förebygga vräkningar?

Allmännyttans uppgift är att bygga och förvalta bostäder för alla. Det innebär att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud som kan attrahera olika hyresgäster, men också att tillhandahålla bostäder för grupper med särskilda behov och för de som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden. I en ny marknadsrapport vill Sveriges Allmännytta med hjälp av fakta, statistik och analys visa på det bostadssociala ansvar som allmännyttan tar.

Resultatet bygger på svaren från 181 allmännyttiga bostadsbolag. Bland respondenterna finns både små, mellanstora och stora bolag representerade med en god spridning över hela landet. Det sammanställda resultatet beskriver och tydliggör det bostadssociala arbete allmännyttan tar.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
30 november 2020 i Digital
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
kronor för medlem
kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 29 november
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesänt digitalt seminarium. Samtliga deltagare på seminariet får rapporten mejlad till sig efter seminariet.

Medverkande

Ulrika Lamberth
Ulrika arbetar som pressansvarig och har arbetat med kommunikation i olika roller i 20 år, ofta med inriktning på media. Ulrika har tidigare arbetat som pressansvarig för Huddinge kommun och Skogsstyrelsen samt med kommunikation och opinionsbildning i konsument- och miljöfrågor för flera olika organisationer. Moderator för seminariet.
Anders Nordstrand
Anders är sedan 2016 vd för Sveriges Allmännytta. Han har lång erfarenhet inom allmännyttan och har tidigare varit vd för Bostads AB Mimer och Micasa Fastigheter.
Åsa Schelin
Åsa arbetar som expert inom boendefrågor sedan 2018. Hennes arbetsområde omfattar bland annat vräkningsförebyggande arbete, trygghet och säkerhet, äldres boende och barns rättigheter. Hon har sedan tidigare erfarenhet av uthyrningsfrågor och boendeutveckling inom allmännyttan.
Frida Zetterman
Frida arbetar vräkningsförebyggande med uppsökande verksamhet för hyresgäster som inte kan betala hyran. Hon samverkar internt och externt med socialtjänst och kronofogde för att hjälpa hyresgästerna att hitta långsiktiga lösningar för kvarboende.
Skriv ut programmet
Allmännyttans bostadssociala ansvar
Dag 1 – 30 november
13:00

Seminariet startar.

14:00

Seminariet avslutas.

Kontakt

placeholder+image
Anna Cederlöf
Anna är vd-assistent på Sveriges Allmännytta.
placeholder+image
Hanna Larsson
Hanna Larsson är expert inom bostadspolitik.

Relaterade utbildningar