Allmännyttans dialogforum: EU:s taxonomi och hållbarhetsrapportering
Digitalt 14 juni
1 deltagare
- +
Kostnadsfri för medlem
Anmälan stängd
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in
Start kl 08:30 och avslut kl 09:30

Relationen mellan finansiärer, taxonomin och hållbarhetsredovisningen – hur påverkas ett allmännyttigt bolag?

EU:s förordning om hållbara investeringar (taxonomin) innebär en gemensam ram för att klassificera huruvida olika ekonomiska aktiviteter är miljömässigt hållbara. Detta är relevant för de allmännyttiga bostadsföretagen då finansiärer, exempelvis Kommuninvest, omfattas av krav på att informera om hur stor andel av deras tillgångar som finansierar och investerats i miljömässigt hållbara aktiviteter. Ökade krav på information om hur till exempel allmännyttiga bostadsbolags tillgångar och investeringar, exempelvis nyproduktionsprojekt och renoveringar, lever upp till taxonomins kriterier kan förväntas.

EU kommissionen har även presenterat ett förslag på nytt direktiv för företags hållbarhetsrapportering. Kraven i förslaget är mer långtgående än de krav som finns i nuvarande direktiv för årsredovisning och som är inarbetade i svenska årsredovisningslagen. Det finns även koppling mellan detta direktiv och taxonomin, vad gäller rapportering.

Med anledning av ovan håller vi ett informationstillfälle om vad detta innebär för allmännyttiga bostadsbolag.

Varmt välkommen att lyssna in!

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
14 juni - Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
Kostnadsfritt för medlemmar.
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 13 juni
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
En livesändning och dokumentation som skickas ut i efterhand.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
För dig som arbetar med finansiering, årsredovisning, hållbarhet, nyproduktion och renovering

Medverkande

Magnus Ulaner
Magnus har lång erfarenhet av miljö, klimat och energiarbete inom byggande och boende. Miljöchef på HSB Riksförbund. Erfarenhet av branschgemensamt arbete, lagstiftningspåverkan och styrning och stöd till bostadsföretag. Han har en magister i "Environmental science, Communication and Decision making"
Björn Bergstrand
Björn ansvarar för att i samverkan med ledning och avdelningsansvariga leda Kommuninvests hållbarhetsarbete, inklusive de hållbara finansieringsprogrammen som f.n. omfattar Gröna lån/gröna obligationer samt Lån för Social Hållbarhet. Kommuninvests gröna finansieringsprogram är ett av Nordens största.
Skriv ut programmet
Allmännyttans dialogforum: EU:s taxonomi och hållbarhetsrapportering
Dag 1 – 14 juni
08:30
Start
09:30
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Frida Hansson
Frida Hansson ansvarar för koordinering och administrativa insatser inom enheten för fastighet och hållbarhet.

Relaterade utbildningar