Allmännyttans klimatinitiativ
1 deltagare
- +
= 2 400 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Få platser kvar

Välkomna till en regional startträff om Allmännyttans klimatinitiativ. Syftet med träffen är att du ska få information om klimatinitiativets innehåll och hur inrapporteringen går till. Du får också möjlighet att dela erfarenheter kring ert arbete med mål och strategier för klimatinitiativet, och får ett regionalt nätverk för fortsatt arbete.

Du kan anmäla dig även om ditt företag inte anslutit sig till Allmännyttans Klimatinitiativ.

Praktisk information

Datum och plats
16 april i Umeå
P5, Storgatan 46 A Entré Väven Norra
Visa på karta
Pris
2 400 kronor för medlem
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 19 mars
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid SABO ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Skriv ut programmet
Allmännyttans klimatinitiativ
Dag 1 – 16 april
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Inledning och presentation av deltagare
10:30
Intro om Allmännyttans klimatinitiativ

Här får du en genomgång av klimatinitiativets olika delar och fokusområden, inklusive bakgrunden till Klimatinitiativet och dess sammanhang. Vi berättar också om vad som avses med fossilfrihet samt om energieffektiviseringsmålet.

11:30
Exempelföretag – så här gör vi på Mitthem

Här får du höra om hur ett medlemsföretag har tagit sig an klimatinitiativets målsättningar.

Stefan Wassbrink, Mitthem

12:00
Lunch
13:00
Genomgång av klimatinitiativets inrapporteringsverktyg

De företag som deltar i klimatinitiativet åtar sig att rapportera uppgifter till SABO årligen. Här får du veta vad och hur du ska rapportera in uppgifterna. Varje företag får ett årligt klimat- och energibokslut som du här får en inblick i.

13:45
Exempelföretag - så här gör vi på Bostaden i Umeå

Här får du höra om hur ett medlemsföretag har tagit sig an klimatinitiativets målsättningar.

Johanne Lindgren och Thomas Edström, Bostaden i Umeå

14:15
Kaffe
14:40
Hitta de bästa tipsen – Gruppövningar kring mål och strategi hittills för klimatinitiativet

Den här övningen syftar till att fånga upp deltagarnas bästa tankar och idéer för hur företagen ska ta sig an klimatinitiativet

15:10
Arbetet framåt – hur maxar vi erfarenhetsutbytet? Hur bidrar alla? – Gruppövning

Det är en fördel om vi kan nyttja varandras erfarenheter för en snabbare klimatomställning. Hur gör vi det på ett effektivt och kreativt sätt? Vilka är era drivkrafter och hur kan vi underlätta för varandra att nå våra gemensamma mål?

15:30
Summering och fortsatt arbete
16:00
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Plaza Umeå

Sveriges Allmännytta har avtal med Scandic hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

Kontakt

placeholder+image
placeholder+image
Pernilla Liljestrand
Pernilla Liljestrand är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar