Allmännyttans vd-program
Stockholm 27–29 augusti
och 8–9 oktober
och 19–20 november
och 21–22 januari 2025
och 18–20 mars 2025
och 6–7 maj 2025
och 26–28 augusti 2025
1 deltagare
- +
= 125 000 kr
(priser exkl moms)
Logga in för anmälan
Senast 17 juni
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Exklusivt utvecklingsprogram för vd-ar i Allmännyttan

  • Ditt uppdrag i nya perspektiv
  • Vad krävs i framtiden?
  • Bli del av ett starkt och givande nätverk

Välkommen att vara med i den tredje omgången av Allmännyttans vd-program. En utvecklingsresa med många nya insikter, personlig utveckling och en möjlighet att skapa ett starkt nätverk. Programmet har tagits fram i dialog med vd-ar som är verksamma i allmännyttan och fokuserar på de möjligheter och utmaningar som du som vd står inför i dag och de frågor som kommer att bli allt viktigare de närmaste åren.

Du kommer få insikter i hur du verkar framgångsrikt i det nya politiska landskapet, möjlighet att träna upp dina förmågor att kommunicera samt lära dig att leda på ett sätt som tar till vara på varje persons fulla potential. Du kommer även att få kunskap om hur du kan organisera ditt bolag för framtidens utmaningar. Under utbildningen kommer vi också jobba intensivt med några av allmännyttans utmaningar: att utveckla befintliga stadsdelar och skapa ökad lönsamhet med genomtänkta ekonomiska beslut.

Programmet riktar sig både till dig som varit vd under en längre tid och vill ta nya utvecklingssteg och till dig som nyss tillträtt och behöver insikt i viktiga teman i ledningen av en ledningsgrupp och ett allmännyttigt bolag.

Former & pedagogik

Vi träffas och arbetar på internat vid sju tillfällen. Varje tillfälle har ett tema och olika experter medverkar: framtidsforskare, statsvetare, kriminologer, experter på presentationsteknik, vd-ar, HR-chefer med flera. Du kommer att bjudas in att aktivt vara med och påverka lärandet, dela personliga insikter och hjälpa andra deltagare att utvecklas.

Inför och mellan programmets olika träffar kommer du att få uppgifter, dels dialog med en mindre grupp och dels genomföra förberedelser av olika slag, exempelvis research eller enskilda reflektioner. Genom hela programmet löper en större reflektionsuppgift som handlar om ditt uppdrag som vd och hur du vill utveckla det.

Under drygt ett år kommer du att få arbeta med din personliga utveckling och ditt bolags framtid tillsammans med kolleger, experter och programmets utbildare.

Programmets innehåll

Modul 1 – Mitt uppdrag i nya perspektiv
Vi startar utvecklingsresan med att, under tre dagar, gå på djupet både med oss själva, varandra och de utvecklingstrender som kommer att påverka samhället och allmännyttan under det närmaste decenniet.

Modul 2 – Samverka framgångsrikt i de kommunala korridorerna & det politiska landskapet
Att verka i ett politiskt styrt allmännyttigt bolag innebär utmaningar, möjligheter, en särskild logik och balansgångar. Hur kan jag som vd bli mer effektiv i mitt samspel med styrelsen, KSO och tjänstemän i olika roller?

Modul 3 – Nå fram och kommunicera effektivt
Att kommunicera tydligt, effektivt och engagerande kan vara utmanande, särskilt när ämnet är svårt eller det finns konflikter med den du ska möta. Under två dagar kommer du att få stärka dina kommunikativa förmågor.

Modul 4 – Ökad lönsamhet och ekonomisk uthållighet i bolaget
Fastighetsekonomisk masterclass med utgångspunkt i bolagens ekonomiska situation och de utmaningar och möjligheter ni står inför. Här använder vi framgångsexempel och dilemman från gruppen för att tillsammans skapa större kunskap om hur bolagets ekonomi kan stärkas och bibehållas.

Modul 5 – Kraftfull utveckling av stadsdelar
Att ta tag i och utveckla stadsdelar är kanske en av allmännyttans allra viktigaste uppgifter i dagens samhälle. Under tre dagar arbetar du kreativt på plats i en stadsdel med utvecklingsbehov någonstans i Sverige. Med hjälp av experter och praktiker får du nya insikter om kreativt samarbete och en massa inspiration till områdesutveckling.

Modul 6 – Frigör kraften i teamet omkring dig
Under två dagar skapar vi ett ”teamlabb”. Du får utveckla dina förmågor att leda det team du har närmast dig som vd och frigöra både kollektivets och individernas fulla potential – oavsett om det är din ledningsgrupp eller de medarbetare som finns runt dig i bolaget.

Modul 7 – Framtidssäkra din organisation
Att bygga en organisation som främjar utveckling och innovation kan vara en av de viktigaste uppgifterna som en vd står inför. Vi utforskar vad det innebär i praktiken att ställa om organisationer från traditionellt hierarkisk till mer tillitstyrd.

Du kan läsa mer om alla de olika modulerna under program.

Medverkande

Ledare för programmet är Åsa Höistad och Albert Lannerstad. De är ledarutvecklare med mångårig erfarenhet att skapa lärupplevelser och har stort intresse för samhällsutveckling. Åsa och Albert leder själva momenten om ledarskap och personlig utveckling och är övergripande ansvariga för innehåll och pedagogik.

Under programmet kommer även framtidsforskare, experter på stadsdelsutveckling, kriminologer och praktiker med erfarenhet av framtidssäkrade organisationer m fl att medverka – presentationen uppdateras fortlöpande med namn på medverkande. Dessutom kommer vi under programmet bjuda in engagerade personer och grupper som kan bidra med inspirerande exempel och nya perspektiv.

 

Praktisk information

Asset 79
Modulbaserad utbildning
Det här är en utbildning som ges i moduler. Det innebär att det är flera tillfällen, moduler, som utgör utbildningen. Alla datum som visas i bokningen ingår i utbildningen.
Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
27–29 augusti
och 8–9 oktober
och 19–20 november
och 21–22 januari 2025
och 18–20 mars 2025
och 6–7 maj 2025
och 26–28 augusti 2025 - Stockholm
Vår Gård Saltsjöbaden, Ringvägen 6
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
125 000 kronor för medlem
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 17 juni
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Logi är bokat för samtliga deltagare då detta är en utbildning i internatform. Kostnaden för logi tillkommer.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår luncher och middagar. Kostnad för logi tillkommer men bokas av Sveriges Allmännytta
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Vd i allmännyttigt bostadsbolag.

Föreläsare

placeholder+image
Albert Lannerstad
Ledar- och organisationsutvecklare
Albert har erfarenhet från roller som chef och vd och är särskilt inriktad mot självledarskap och personlig utveckling samt framtidens ledarskap och organisationsformer. Han har erfarenhet från flera initiativ inom Allmännyttan t ex Idéprogrammet mot 2030 och Digitaliseringsinitiativet.
placeholder+image
Åsa Höistad
Organisationskonsult och ledarutvecklare
Åsa leder processer och utbildningar inom team-, ledarskaps- och organisationsutveckling, i syfte att stötta effektiva samarbeten och att möta framtidens behov. Åsa har mångårig erfarenhet av att jobba med både svenska och internationella företag.
placeholder+image
Pernilla Silfverhjelm
VD och konsult på Silfverhjelm Consulting AB
Pernilla utbildar i ledarskap och kommunikation. Har en bakgrund som operaregissör och har tränat, coachat och utbildat i presentationsteknik sedan 2006. Sitter med i juryn för Stora Talarpriset och håller bland annat återkommande Masterclass i Presentationsteknik för Dagens Industri.
placeholder+image
Marie Hallander Larsson
HR-direktör, Akademiska Hus
Marie har drygt 25 års erfarenhet av HR och företagsledning från flera olika branscher. Hon har bland annat varit HR direktör för Scandic Hotels, Posten, Swedbank, Försäkringskassan med flera och nu för Akademiska Hus. Hon är känd för att driva utveckling mot ett organisatoriskt ledarskap som är i samklang med tiden och som bygger på chefers möjlighet att kommunicera och stimulera engagemang snarare än på policys och annan byråkrati.
placeholder+image
Oliver Berger
Konsult social hållbarhet, Urban Utveckling
Oliver är statsvetare och arbetar i huvudsak med utvecklingsfrågor som berör stadsdelsutveckling, segregation och samhällsanalys.
placeholder+image
Sophia Mattsson Linnala
Styrelseproffs, sitter i bl a Adapteo, Anders Bodin Fastigheter AB, KlaraBo AB och SH-bygg och därutöver ordförande i Kommissionen Läge och kvalitet i hyressättningen
Tidigare erfarenheter: VD Rikshem, VD Hugefastigheter, VD Sollentunahem, Tf VD Förvaltaren i Sundbyberg samt enhetsansvarig Ekonomi och Finans på SABO m.m  
placeholder+image
Maria Wallin
Samhällsanalytiker
Maria är specialiserad inom Territoriella kriminella nätverk, Släktbaserade kriminella nätverk, social oro, utsatta områden och strukturellt våld.
Skriv ut programmet
Allmännyttans vd-program
Skriv ut programmet
27-29 augusti 2024 –
Mitt uppdrag i nya perspektiv

Vi startar utvecklingsresan med att, under tre dagar, gå på djupet både med dig själv, varandra och de utvecklingstrender som kommer att påverka allmännyttan under det närmaste decenniet.

Vi startar i framtiden och de globala trender som påverkar förutsättningarna för fastighetsbranschen och allmännyttan. Gästande framtidsanalytiker ger inblick i megatrender från teknik, hälsa och livsstil till samhälleliga utmaningar som polarisering. Tillsammans arbetar vi med vad denna samhällsutveckling innebär nu och på sikt, för städer av olika slag och det allmännyttiga bostadsbolaget.

Under dagarna introducerar vi flera modeller och användbara verktyg för personlig utveckling, kontinuerligt lärande, hur du leder dig själv och andra – metoder som du direkt kan använda i din vardag och ditt ledarskap. Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande där du är aktiv – en ansats som vi kommer att fortsätta med under hela programmet. Under de tre inledande dagarna startar vi också dialogen om vad ditt uppdrag som allmännyttig vd kommer att innebära de närmaste åren.

8-9 oktober –
Samverka framgångsrikt i de kommunala korridorerna & det politiska landskapet

Att verka i ett politiskt styrt kommunalt allmännyttigt bolag innebär utmaningar, möjligheter, en särskild logik och balansgångar. Det är vårt tema för andra tillfället. Hur kan jag bli mer effektiv i mitt samspel med styrelsen, KSO och tjänstemän i olika roller?

Vi börjar med hur politiken ser ut idag. Världen, Sverige och många kommuner har fått ett helt nytt politiskt landskap. Hur ska vi förstå det?

Att samverka framgångsrikt med politiker är en kärnkompetens som vd i ett allmännyttigt bolag och du får nu utveckla din förmåga att göra det. Hur kan politiker resonera och vad behöver jag tänka på för att nå fram i den kommunikationen?

Vad utmärker en god ägarstyrning och hur kan jag som vd påverka den? Hur hanterar jag målkonflikter? Vilka andra hänsyn måste jag ha med i den långsiktiga planeringen av bolaget? Vi fördjupar oss i den övergripande styrningen och hur du som vd kan påverka den.

Slutligen knyter du tillsammans med övriga deltagare ihop säcken genom att hitta nya strategier för att stärka relationer och samverka mer effektivt med politiker och tjänstemän i din kommunala kontext.

19-20 november –
Nå fram och kommunicera effektivt

Under de här två dagarna får skärpa din förmåga att kommunicera med intensiv träning.
Ena dagen får du stå framför en grupp och framföra det budskap du tycker är knepigast att prata om på ett engagerat och effektivt sätt. Som vd hamnar du ofrånkomligen i många situationer där du behöver stå på scen, antingen bokstavligt eller bildligt.

Vi arbetar därför med dina förmågor till muntlig framställning, att leverera ett budskap koncist, tydligt och samtidigt engagerande. Tillsammans med övriga deltagare finslipar du under en intensiv dag budskap, teknik och engagemang.

Den andra dagen ägnas åt krävande möten på tu man hand. Kanske har du en konflikt med den du ska prata med. Eller så är skillnaderna i kunskap så stora att det är svårt att mötas i en vettig dialog. Vi går igenom och provar de bästa teknikerna från konfliktlösning. Du får också möjlighet att reflektera över hur dina egna behov och ”triggers” påverkar ditt beteende i pressade situationer och utveckla din förmåga att bygga en tillitsfull relation med den du ska möta.

21-22 januari 2025 –
Ökad lönsamhet och ekonomisk uthållighet i bolaget

De allmännyttiga bolagen har sina särskilda ekonomiska utmaningar, t ex:

• Att bygga och klara att bygga för grupper med svagare betalningsförmåga
• Att få beslutade transaktioner att verkligen stärka bolagets balansräkning
• Ta hand om stora underhållsbehov med begränsade möjligheter att påverka intäkterna

Dessutom varierar allmännyttans bolags ekonomiska hållbarhet från ort till ort beroende på bolagets historik och det geografiska läget.
Just de allmännyttiga bolagens ekonomiska situation är utgångspunkten för den fastighetsekonomiska master class:en. Här använder vi utmaningar och framgångsexempel från gruppen för att tillsammans skapa större kunskap om hur bolagets ekonomi kan stärkas och bibehållas.
Vi tar utgångspunkten i bolagets balansräkning, går på djupet med de viktigaste nyckeltalen och ger oss i kast med de stora ekonomiska utmaningarna för att hitta nya angreppssätt. Dessutom fördjupar vi oss i fastighetsvärdering och transaktioner för att hitta bättre vägar att göra affärer så att de stärker bolaget långsiktigt.

18-20 mars –
Kraftfull utveckling av stadsdelar

Att ta tag i och utveckla stadsdelar är kanske en av allmännyttans allra viktigaste uppgifter i dagens samhälle. Det gäller både när vi bygger nytt och utvecklar befintliga områden. Det särskilda uppdrag vi har att göra samhällsnytta är dessutom extra aktuellt när samhällsdebatten fokuserar på utsatta områden.

Under tre intensiva dagar gästar programmet ett bostadsområde hos en av våra allmännyttiga kolleger och utarbetar en plan för hur det ska utvecklas, baserat på den kunskap som finns hos forskning och erfarenhet från projekt runtom i landet.
När vi är på plats startar vi arbetet med en översikt över kunskapsläget – vad säger forskning och studier om rötterna till problemen i utsatta områden? Vad kan vi lära oss av erfarenheter från framgångsrik stadsdelsutveckling? Vilka modeller för samverkan och finansiering finns?

Med den grunden får du tillsammans med övriga deltagare möjlighet att omsätta kunskapen i en plan för området där ni befinner er. I samråd med boende och lokala aktörer formulerar ni en hållbar långsiktig strategi för allt från lokal samverkan till blandade upplåtelseformer. Planen redovisas för era värdar, den lokala allmännyttan.

Avslutningsvis skapas ännu mer lärande ur det vi upplevt: vi pratar om metoder för kreativt arbete och du får reflektera över hur du fungerar i samarbete. Det blir tre intensiva och inspirerande dagar.

6-7 maj –
Frigör kraften i teamet omkring dig

Under två dagar skapar vi ett ”teamlabb”. Du får utveckla din förmåga att leda det team du har närmast dig som vd på sätt som frigör både kollektivets och individernas fulla potential.

Vi arbetar med:

• Metoder för att ge gruppen tillgång till dess kollektiva intelligens och engagemang
• Tekniker för att facilitera eftertänksam dialog, hantera konflikter, styra mot beslut och stimulera handlingskraft
• Möten som arena för teamarbete och hur de kan drivas effektivt
• Hur du styr ett engagerat team utan att hämma drivkraften
• Hur gruppdynamik påverkar teamet, hur ni tillsammans kan hantera det och hur du kan anpassa ditt ledarskap för att vara en god teamledare.

 

26-28 augusti –
Framtidssäkra din organisation

Nu är organisationen i fokus. Hur kan du som vd utveckla en organisation som:

• Stimulerar innovation?
• Ger utrymme för optimering, verksamhetsutveckling och nya tjänster?
• Attraherar talangfulla medarbetare?
• Stimulerar motivation och använder kraften hos varje individ och team?
• Låter allt och alla få vara med, även de som inte är normen

Att bygga en organisation som främjar ständig utveckling och innovation kan vara en av vdns viktigaste uppgifter inför en snabbrörlig och komplex framtid. Men hur kan man göra det rent konkret? Vi går på djupet med normmedvetenhet och normkreativitet för att förstå hur vi kan göra våra organisationer mer öppensinnade och inkluderande. Vi träffar chefer som bygger strukturer för innovation och snabbrörlighet och tar del av banbrytande exempel på från olika delar av världen för att tänka tillsammans vad allt detta innebär för våra bolag i allmännyttan.

Modul 1

27-29 augusti 2024 –
Mitt uppdrag i nya perspektiv

Vi startar utvecklingsresan med att, under tre dagar, gå på djupet både med dig själv, varandra och de utvecklingstrender som kommer att påverka allmännyttan under det närmaste decenniet.

Vi startar i framtiden och de globala trender som påverkar förutsättningarna för fastighetsbranschen och allmännyttan. Gästande framtidsanalytiker ger inblick i megatrender från teknik, hälsa och livsstil till samhälleliga utmaningar som polarisering. Tillsammans arbetar vi med vad denna samhällsutveckling innebär nu och på sikt, för städer av olika slag och det allmännyttiga bostadsbolaget.

Under dagarna introducerar vi flera modeller och användbara verktyg för personlig utveckling, kontinuerligt lärande, hur du leder dig själv och andra – metoder som du direkt kan använda i din vardag och ditt ledarskap. Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande där du är aktiv – en ansats som vi kommer att fortsätta med under hela programmet. Under de tre inledande dagarna startar vi också dialogen om vad ditt uppdrag som allmännyttig vd kommer att innebära de närmaste åren.

Modul 2

8-9 oktober –
Samverka framgångsrikt i de kommunala korridorerna & det politiska landskapet

Att verka i ett politiskt styrt kommunalt allmännyttigt bolag innebär utmaningar, möjligheter, en särskild logik och balansgångar. Det är vårt tema för andra tillfället. Hur kan jag bli mer effektiv i mitt samspel med styrelsen, KSO och tjänstemän i olika roller?

Vi börjar med hur politiken ser ut idag. Världen, Sverige och många kommuner har fått ett helt nytt politiskt landskap. Hur ska vi förstå det?

Att samverka framgångsrikt med politiker är en kärnkompetens som vd i ett allmännyttigt bolag och du får nu utveckla din förmåga att göra det. Hur kan politiker resonera och vad behöver jag tänka på för att nå fram i den kommunikationen?

Vad utmärker en god ägarstyrning och hur kan jag som vd påverka den? Hur hanterar jag målkonflikter? Vilka andra hänsyn måste jag ha med i den långsiktiga planeringen av bolaget? Vi fördjupar oss i den övergripande styrningen och hur du som vd kan påverka den.

Slutligen knyter du tillsammans med övriga deltagare ihop säcken genom att hitta nya strategier för att stärka relationer och samverka mer effektivt med politiker och tjänstemän i din kommunala kontext.

Modul 3

19-20 november –
Nå fram och kommunicera effektivt

Under de här två dagarna får skärpa din förmåga att kommunicera med intensiv träning.
Ena dagen får du stå framför en grupp och framföra det budskap du tycker är knepigast att prata om på ett engagerat och effektivt sätt. Som vd hamnar du ofrånkomligen i många situationer där du behöver stå på scen, antingen bokstavligt eller bildligt.

Vi arbetar därför med dina förmågor till muntlig framställning, att leverera ett budskap koncist, tydligt och samtidigt engagerande. Tillsammans med övriga deltagare finslipar du under en intensiv dag budskap, teknik och engagemang.

Den andra dagen ägnas åt krävande möten på tu man hand. Kanske har du en konflikt med den du ska prata med. Eller så är skillnaderna i kunskap så stora att det är svårt att mötas i en vettig dialog. Vi går igenom och provar de bästa teknikerna från konfliktlösning. Du får också möjlighet att reflektera över hur dina egna behov och ”triggers” påverkar ditt beteende i pressade situationer och utveckla din förmåga att bygga en tillitsfull relation med den du ska möta.

Modul 4

21-22 januari 2025 –
Ökad lönsamhet och ekonomisk uthållighet i bolaget

De allmännyttiga bolagen har sina särskilda ekonomiska utmaningar, t ex:

• Att bygga och klara att bygga för grupper med svagare betalningsförmåga
• Att få beslutade transaktioner att verkligen stärka bolagets balansräkning
• Ta hand om stora underhållsbehov med begränsade möjligheter att påverka intäkterna

Dessutom varierar allmännyttans bolags ekonomiska hållbarhet från ort till ort beroende på bolagets historik och det geografiska läget.
Just de allmännyttiga bolagens ekonomiska situation är utgångspunkten för den fastighetsekonomiska master class:en. Här använder vi utmaningar och framgångsexempel från gruppen för att tillsammans skapa större kunskap om hur bolagets ekonomi kan stärkas och bibehållas.
Vi tar utgångspunkten i bolagets balansräkning, går på djupet med de viktigaste nyckeltalen och ger oss i kast med de stora ekonomiska utmaningarna för att hitta nya angreppssätt. Dessutom fördjupar vi oss i fastighetsvärdering och transaktioner för att hitta bättre vägar att göra affärer så att de stärker bolaget långsiktigt.

Modul 5

18-20 mars –
Kraftfull utveckling av stadsdelar

Att ta tag i och utveckla stadsdelar är kanske en av allmännyttans allra viktigaste uppgifter i dagens samhälle. Det gäller både när vi bygger nytt och utvecklar befintliga områden. Det särskilda uppdrag vi har att göra samhällsnytta är dessutom extra aktuellt när samhällsdebatten fokuserar på utsatta områden.

Under tre intensiva dagar gästar programmet ett bostadsområde hos en av våra allmännyttiga kolleger och utarbetar en plan för hur det ska utvecklas, baserat på den kunskap som finns hos forskning och erfarenhet från projekt runtom i landet.
När vi är på plats startar vi arbetet med en översikt över kunskapsläget – vad säger forskning och studier om rötterna till problemen i utsatta områden? Vad kan vi lära oss av erfarenheter från framgångsrik stadsdelsutveckling? Vilka modeller för samverkan och finansiering finns?

Med den grunden får du tillsammans med övriga deltagare möjlighet att omsätta kunskapen i en plan för området där ni befinner er. I samråd med boende och lokala aktörer formulerar ni en hållbar långsiktig strategi för allt från lokal samverkan till blandade upplåtelseformer. Planen redovisas för era värdar, den lokala allmännyttan.

Avslutningsvis skapas ännu mer lärande ur det vi upplevt: vi pratar om metoder för kreativt arbete och du får reflektera över hur du fungerar i samarbete. Det blir tre intensiva och inspirerande dagar.

Modul 6

6-7 maj –
Frigör kraften i teamet omkring dig

Under två dagar skapar vi ett ”teamlabb”. Du får utveckla din förmåga att leda det team du har närmast dig som vd på sätt som frigör både kollektivets och individernas fulla potential.

Vi arbetar med:

• Metoder för att ge gruppen tillgång till dess kollektiva intelligens och engagemang
• Tekniker för att facilitera eftertänksam dialog, hantera konflikter, styra mot beslut och stimulera handlingskraft
• Möten som arena för teamarbete och hur de kan drivas effektivt
• Hur du styr ett engagerat team utan att hämma drivkraften
• Hur gruppdynamik påverkar teamet, hur ni tillsammans kan hantera det och hur du kan anpassa ditt ledarskap för att vara en god teamledare.

 

Modul 7

26-28 augusti –
Framtidssäkra din organisation

Nu är organisationen i fokus. Hur kan du som vd utveckla en organisation som:

• Stimulerar innovation?
• Ger utrymme för optimering, verksamhetsutveckling och nya tjänster?
• Attraherar talangfulla medarbetare?
• Stimulerar motivation och använder kraften hos varje individ och team?
• Låter allt och alla få vara med, även de som inte är normen

Att bygga en organisation som främjar ständig utveckling och innovation kan vara en av vdns viktigaste uppgifter inför en snabbrörlig och komplex framtid. Men hur kan man göra det rent konkret? Vi går på djupet med normmedvetenhet och normkreativitet för att förstå hur vi kan göra våra organisationer mer öppensinnade och inkluderande. Vi träffar chefer som bygger strukturer för innovation och snabbrörlighet och tar del av banbrytande exempel på från olika delar av världen för att tänka tillsammans vad allt detta innebär för våra bolag i allmännyttan.

Kontakt

placeholder+image
Sanna Genborn
Sanna är projektledare för kurser och konferenser.

Relaterade utbildningar

Ledarutveckling för mellanchefer

– Nu är det dags att sätta min utveckling i ”första rummet”! – Vill jag ha det som jag alltid haft det eller vill jag ta nästa steg? – Varför blir det som det blir, när jag gör som...