Ej datumsatt
Datum kommer senare.

Att bygga samma hus om och om igen är en nyckel till sänkta byggkostnader. Men hur når vi dit? Vi ställer tre olika förslag mot varandra, från Boverket, Kommittén för modernare byggregler och Sveriges Allmännytta.

Dessutom: Efter tio år med Allmännyttans Kombohus – blev det så bra som man tänkt sig?

 

2010 startades arbetet med Allmännyttans Kombohus – med syftet att göra det enklare och billigare för de allmännyttiga bostadsföretagen att bygga lägenheter som hyresgästerna kan och vill efterfråga. Hur har det gått? Blev det så bra som man tänkt sig? Om inte – vilka hinder har det funnits? Tyréns presenterar på webbinariet en helt ny rapport med svaren på de frågorna.

Konceptet med Kombohusen är ett exempel på standardiserat byggande. Men en förutsättning för att kunna bygga standardiserat och därmed pressa priserna är att byggreglerna är förutsägbara och samtidigt flexibla – annars försvinner en del av möjligheten till upprepning av ett byggsystem.

Lagkravens utformning tar i dag tar inte höjd för att kraven tolkas olika i olika kommuner, vilket i förlängningen kan betyda att serietillverkade hus behöver ändras eller till och med inte kan byggas alls.

Det finns nu tre olika förslag på lösningar för att använda samhällets resurser effektivare och möjliggöra för fler serietillverkade hus:

  • Sveriges Allmännytta: ett nationellt typhusgodkännande
  • Kommittén för modernare byggregler: en statlig byggkravsnämnd ger förhandsbesked
  • Boverket: certifierad sakkunnig eller certifierade projekteringsföretag

Vilket förslag har bäst förutsättningar för att driva utvecklingen av ett bättre standardiserat byggande och därmed bana väg för fler nyproducerade bostäder till en rimlig kostnad?

Vad skulle det innebära för byggherrar, för kommuner och byggföretag?

Välkommen att lyssna till diskussionerna under ett kostnadsfritt webbinarium kl 09:00-10:00!

 

Relaterade utbildningar

Nyhet

Kvalitetssäkring och nyckeltal för städning

Utbildning Boende, Förvaltning & drift
Att kvalitetssäkra städning och städrelaterade tjänster är inte självklart och det finns många utmaningar. Det har också visat sig att kravställa och upphandla kvalitetssäkrade städtjänster är...

Att förebygga och bemöta hot och våld

Företagsförlagd Boende
Konflikter uppstår ofta när kommunikationen inte fungerar och du som arbetar nära de boende kommer ibland i kontakt med de som inte mår bra och uppträder på ett oväntat sätt. Som medarbetare vid ett ...