Att möta människor med psykisk ohälsa
Digitalt 9 november
och 10 december
Stockholm 28 april 2022
och 31 maj 2022
1 deltagare
- +
= 5 500 kr / 8 000 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 22 oktober

Vad är psykisk ohälsa?

I kontakt med hyresgäster så kan det ibland bli uppenbart att någon inte mår bra. Det kan röra sig om ångest, suicidalitet (att någon talar om att ta sitt liv), samlarbeteende, missbruk, demens eller någon annan typ av lidande. Kanske kan det finnas tecken på att barn i hyresgästens närhet far illa. Dessa situationer kan vara svåra att navigera; vilken hjälp kan man hänvisa till och vad är ett lämpligt bemötande?

Under en heldag och en halvdag kommer deltagarna lära sig om de vanligaste psykiska funktionsvariationerna.

Innehåll

 • Vad är psykisk ohälsa?
 • Hur lyssnar man empatiskt samtidigt som man sätter gränser?
 • Vad händer vid en panikattack?
 • Vad kännetecknar samlarbeteende och finns det hjälp att få?
 • Vad gör man om man misstänker att ett barn far illa?
 • Och hur hjälper man på bästa sätt någon som talar om att göra sig själv illa?

Teori kommer att varvas med praktiska samtalsövningar, reflektion i grupp kring egna erfarenheter av svåra möten och fallbeskrivningar.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum
9 november
och 10 december - Digitalt
Asset 79
Digitalt
Digitalt innebär att kursen eller konferensen genomförs på distans i verktyget Zoom eller motsvarande, och är lärarledd. I bekräftelsen på din anmälan får du detaljerad och praktisk information angående Zoom.
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
5 500 kronor för medlem
8 000 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 22 oktober
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning via videoplattformen zoom. Dokumentation skickas ut via länk.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Alla i bostadsbolaget som möter hyresgäster.

Medverkande

Björn Svanberg
Björn arbetar som klinisk psykolog, handledare och föreläsare. I hans arbete har han förmånen att träffa patienter med bred och varierande bakgrund. Björn handleder och utbildar personal vid bland annat Socialtjänsten, Kriminalvården, Stockholm stad och Försvarsmakten samt föreläser vid psykologutbildningen vid Stockholms universitet.
Skriv ut programmet
Att möta människor med psykisk ohälsa
Dag 1 – 9 november
09:30
Inledning
Vad är psykisk ohälsa?
 • Definition och diskussion
 • Vad är en diagnos och vad kan de vara bra för?
Vad vi menar när vi talar om ångest
 • Vad är ett ångestsyndrom
 • Paniksyndrom
 • Social ångest
 • Specifik fobi
 • Tvång / OCD
Nedstämdhet
 • Vad är en depression?
 • Hur hjälpar man någon som talar om att göra sig själv illa
12:00
Lunch
13:00
Åldrandets psykologi
 • Demens
 • Alzheimers
Psykossjukdom och samlarbeteende
 • Psykossjukdom
 • Hur bör man bete sig runt någon som är psykotisk
 • Vad kännetecknar samlarbeteende / hoarding och finns det hjälp att få?
 • Vad gör man om man misstänker att ett barn far illa?
Vad kännetecknar empatiskt bemötande?
 • Vad är empatiskt bemötande?
 • Aktivt lyssnande
 • Gränssättning
Summering och reflektion
16:00
Avslut
Dag 2 – 10 december
09:30
Inledning

Nu har ni varit ute och praktiserat det ni har lärt er under första kursdagen. Vi följer upp vad som har funkat och om det är något som har varit särskilt svårt.

12:00
Avslut
Dag 1 – 9 november
09:30
Inledning
Vad är psykisk ohälsa?
 • Definition och diskussion
 • Vad är en diagnos och vad kan de vara bra för?
Vad vi menar när vi talar om ångest
 • Vad är ett ångestsyndrom
 • Paniksyndrom
 • Social ångest
 • Specifik fobi
 • Tvång / OCD
Nedstämdhet
 • Vad är en depression?
 • Hur hjälpar man någon som talar om att göra sig själv illa
12:00
Lunch
13:00
Åldrandets psykologi
 • Demens
 • Alzheimers
Psykossjukdom och samlarbeteende
 • Psykossjukdom
 • Hur bör man bete sig runt någon som är psykotisk
 • Vad kännetecknar samlarbeteende / hoarding och finns det hjälp att få?
 • Vad gör man om man misstänker att ett barn far illa?
Vad kännetecknar empatiskt bemötande?
 • Vad är empatiskt bemötande?
 • Aktivt lyssnande
 • Gränssättning
Summering och reflektion
16:00
Avslut
Dag 2 – 10 december
09:30
Inledning

Nu har ni varit ute och praktiserat det ni har lärt er under första kursdagen. Vi följer upp vad som har funkat och om det är något som har varit särskilt svårt.

12:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Anna Treschow
Anna Treschow är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar

Nyhet

Att förebygga och bemöta hot och våld – webbutbildning

Lär dig förebygga och bemöta hot och våld i vår nya webbutbildning som är speciellt framtagen för bostadsbolag. Risk för hot och våld inverkar negativt på arbetsmiljön. Kunskap ökar säkerhet och...