Att upphandla och kontrollera måleritjänster
1 deltagare
- +
= 5 900 kr / 7 900 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 27 januari

Vill du bli en skickligare beställare av måleritjänster eller har du nyss börjat att arbeta med- eller ansvara för måleritjänster? Är du intresserad av att börja arbeta med referensytor eller lära dig upprätta upphandlingsdokument för lägenhetsunderhåll och allmänna utrymmen i bostadshus?

Branschmallar för måleri

Att handla upp måleritjänster är ofta ett ensamarbete som dessutom genomförs med flera års mellanrum. Det handlar om strategiska frågor där avrop och uppföljning måste utföras integrerat med övrig förvaltning. De bolag som har nyckeltal för kostnad och omfattning av måleriarbetena kan lättare jämföra med andra bolag för att på så sätt ytterligare effektivisera sitt arbete.

Under utbildningen studerar och jämför vi olika sätt att handla upp på och du får en inblick i hur man nyttjar systemet med ”referensytor”. Du får även information om hur måleriavtalet är uppbyggt.

Erfarenhetsutbyte

Regler i LOU och upphandlingsmodeller förändras och utvecklas och material byts ut. Se till att du är uppdaterad och nyttja möjligheten till erfarenhetsutbyte med andra som arbetar med liknande frågor som du, till exempel bör du inte nyttja termen ”likvärdig” då detta enligt utslag i svensk rätt oftast inte är berättigat enligt LOU.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
4 februari i Stockholm
Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
5 900 kronor för medlem
7 900 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 27 januari
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och kurspärmen Referensytor.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Medarbetare som arbetar med beställning och kontroll av måleritjänster

Medverkande

Ove Forslund
Skriv ut programmet
Att upphandla och kontrollera måleritjänster
Dag 1 – 4 februari
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Vad är på gång 2020?

Medverkande och deltagarna presenterar sig. Vid presentation ges tillfälle att redovisa de frågeställningar som upplevs som besvärliga vid köp av måleritjänster.

10:15
AMA Beskrivningsverktyg med Branschmallar för måleri i Svensk Byggtjänst

Ett webbaserat system utan krångliga installationer. Alla i ditt team kan jobba i samma beskrivning genom hela processen.
Vi går igenom invändiga måleribeskrivningar och AF-delar.

Medverkande: Martin Brunnkvist, utbildningsansvarig, AB Svensk Byggtjänst

11:00
Referensytor – metodbeskrivning

Vi går igenom systemet med referensytor, granskar nya kapitel 8 om referensytor för utvändig målning samt genomgång av de nya bildlikarna.
Hur fungerar måleriavtalet och hur kan det nyttjas i ramavtal.

11:30
AMA Hus

Nyheter i AMA Hus 18.

12:00
Lunch
13:00
Bättre måleri i medlemsföretagen

Gjorda erfarenheter inom ramen för samarbetsprojektet mellan Sveriges Allmännyttas medlemsföretag och Målarmästarna.

Vi går igenom manualerna för besiktning av måleriarbeten både in- och utvändigt. Manualerna är framtagna genom branschsamarbete mellan Sveriges Allmännytta och Målerimästarna.

Medverkande: Ove Forslund, målerikonsult och Gösta Gustavsson, senior advisor fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta

13:45
En måleri-entreprenör informerar om nya material och metoder

Medverkande: Tobias Ericsson, Bruskes måleri

14:30
Kaffe
15:00
Hur hanterar vi extradebitering

Hur kommuniceras upphandlingen till förvaltningen.

15:45
Detta vill vi veta mer om

Vi tittar igenom de frågeställningar som deltagarna inledningsvis har noterat som besvärliga och vi ägnar det sista passet åt att försöka besvara de frågor som inte behandlats tidigare under dagen.

16:00
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

Sveriges Allmännytta har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Anna Treschow
Anna Treschow är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.
placeholder+image
Anna Lackman
Anna Lackman är expert inom fastighetsförvaltning.

Relaterade utbildningar