Avfallsdag
1 deltagare
- +
= 4 400 kr / 6 600 kr
(priser exkl moms)
Anmäl till väntelista
Fullbokad

Hushållens avfall och källsortering i våra bostadsområden berör många och är en viktig fråga, både ur miljömässig och ekonomisk synvinkel. Hur avfall och återvinning kan hanteras är ett ständigt aktuellt ämne och kanske mer nu än någonsin.

Förutsättningar för bättre källsortering

Många av Sveriges Allmännyttas medlemsföretag har fastighetsnära insamling för flera avfallsfraktioner. Det är en service för hyresgästerna, men det är ibland svårt att få det att fungera bra i praktiken. Vad är effektivast för att få rena fraktioner? Och hur ska ett miljörum fungera bra för både den som lämnar avfallet och den som ska hämta avfallet?

Ny lagstiftning

Från år 2021 kommer matavfallsinsamlingen bli obligatorisk. Producenter av förpackningar och returpapper ha organiserat sig och tillhandahålla ett fastighetsnära insamlingssystem och hämta utan kostnad. Hur kommer detta att förverkligas i praktiken och blir det verkligen fastighetsnära?

Praktisk information

Datum och plats
17 oktober i Stockholm
Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29
Visa på karta
Pris
4 400 kronor för medlem
6 600 kronor för övriga
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 20 september
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Medverkande

Anna Lackman
Patrizia Finessi
Dan Sundberg
Jenny Westin
Terese Svensson
Outi Kilkki
Lars Persson
Ingemar Gustavsson
Anna Carin Söderhielm
Henrik Nilsson
Skriv ut programmet
Avfallsdag
Dag 1 – 17 oktober
09:00
Kaffe och smörgås
10:00
Sorteringslösningar

Vad är bra och vad är dåligt – Vad finns generellt på marknaden

Dan Sundberg, Regionansvarig affärsutvecklare Syd-Öst, HBV
10:30
Paus
11:05
Miljöhuskoncept

Avfall är ett av Poseidons stora fokusområden i miljöarbetet och vi har under flera år utvecklat fastighetsnära insamling och något som vi kallar ”Poseidons miljöhuskoncept”. Detta är en vägledning för ny- och ombyggnation av miljöhus och miljörum och konceptet innebär att det ska vara lätt för våra hyresgäster att göra rätt, kunna ta miljöansvar och gå uppåt i avfallstrappan. Utformningen av våra miljöhus ska bidra till insikten att det mesta går att återvinna.

Terese Svensson, Kretsloppscontroller, Bostads AB Poseidon
11:45
Lunch
12:45
Återsamling - Planering och införande av insamling av matavfall i Järfällahus
13:50
Paus
14:00
Projektet Beteendeförändring i mångfaldsområden
14:30
Kaffe & erfarenhetsutbyte
  • Får man verkligen kontrollera vad någon lägger i en soptunna?
  • Hur långt sträcker sig fastighetsägarens ansvar för de boendes sortering?
  • Bättre att eftersortera istället för att källsortera?
  • Vem ska informera?
  • Funkar verkligen skriftlig information?
  • Är det nödvändigt med information på olika språk?
15:00
Återsamling och frågor
15:30
16:10
Summering
16:15
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

Sveriges Allmännytta har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Anna Treschow
Anna Treschow är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.
placeholder+image
Patrizia Finessi
Patrizia Finessi är expert på miljöfrågor.

Relaterade utbildningar