Minimera avfallet – öka cirkulariteten!
Digitalt 22 oktober
1 deltagare
- +
= 3 800 kr / 5 800 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 16 oktober

Bostadsföretagen kan spela en stor roll för att minimera avfallet och öka cirkulariteten. Ett kretsloppssamhälle är en förutsättning för att minska miljöpåverkan.

Minska miljöpåverkan

Ett bostadsföretag kan arbeta brett för att bidra till att minimera avfallet: i daglig förvaltning, vid renovering och nyproduktion och med hyresgästerna. Det finns många överväganden att göra för att göra rätt miljöval utöver resurshushållning och klimatpåverkan. En viktig del är att hitta fler tekniker för att bevara så mycket som möjligt av byggnadsmaterialen.

Projekt återbruk

Inom allmännyttans medlemsföretag pågår det flera projekt vid rivningar och renoveringar där inventeringar genomförs för att hitta material/inredning som går att återbruka. Det finns inte alltid effektiva metoder för att öka livslängden uppgradera produkterna och det är svårt att hitta avsättning för det som rivs ut. Eller att för den delen att få tag återbrukade varor och material i den omfattning som kan behövas vid en nyproduktion och renovering i större projekt.

Under den här kunskapsdagen kommer vi få höra om exempel på hur allmännyttan arbetar med återvinning och cirkularitet vid nyproduktion, renovering och förvaltning.

Vi kommer också få höra hur Sigtunahem arbetat för att minska avfallet.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
22 oktober i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
3 800 kronor för medlem
5 800 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 16 oktober

Medverkande

Mikael Lunneblad
Mikael arbetar på Familjebostäder i Göteborg som samordnare för Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöfrågor (KMA) och driver återbruksprojekt tillsammans med Josephina Wilson.
Josephina Wilson
Josephina arbetar sedan fem år tillbaka på Familjebostäder i Göteborg som projektutvecklare med stadsutvecklingsfrågor. Som arkitekt och byggprojektledare driver hon Familjebostäders satsning på återbruksarbete tillsammans med Mikael Lunneblad.
Anna Lackman
Anna arbetar sedan hösten 2018 som expert på förvaltningsfrågor på Sveriges Allmännytta och hanterar de flesta frågor som rör område. Hon har tidigare arbetat på Stockholmshem och Svenska Bostäder som bland annat områdeschef och förvaltare.
Patrizia Finessi
Patrizia arbetar brett med miljö och utemiljö på enheten Fastighet & Boende. Hennes arbetsområden innefattar bland annat avfall, cirkulär ekonomi och resurshushållning, klimatpåverkan och certifiering, samt nyckeltal inom utemiljö och städ.
Skriv ut programmet
Minimera avfallet – öka cirkulariteten!
Dag 1 – 22 oktober
Cirkulär rivning

Hur får vi människor att brinna för något de struntar i? Lyssna till Kvalitéts- och miljöledare Amanda Borneke om hur vi sätter återbruk i rampljuset för en av Sveriges mest konservativa branscher.

  • Vad är cirkulär rivning?
  • Goda exempel
  • Klimatneutral byggbransch, återbruksgarantier och mer!

Nominerad till Stora talarpriset 2020 och Årets Miljöinnovatör 2020 av Trafikverket.

Medverkande: Amanda Borneke, Kvalitéts- och Miljöledare CS Riv & Håltagning AB. I samarbete med Brattöns Återbruk AB

Återbruk i ROT-projekt

I två ROT-projekt har vi nu haft med en kravställning som handlar om att styra byggvaror och produkter som rivs ut till återbruk istället för till deponi eller återvinning. Vi har ett tredje ROT-projekt igång med samma kravställning och kommer att berätta om hur det går och vad vi har lärt oss på vägen.

Medverkande: Johanne Lindgren, Hållbarhetsstrateg, Bostaden Umeå

Återbruksrivning på Drottninghög

Tre flerfamiljshus rivs och några byggmaterial ska återbrukas i det nya kvarteret. I projektet söks svar på om materialet

  • Har rätt dimensioner och hållfasthet för att kunna användas på nytt
  • Klarar dagens krav på kemikalieinnehåll?
  • Kan förvaras i väntan på ny användning?
  • Och hur löser man behovet av garantier för återbrukat material?

Medverkande: Tina Appelqvist, klimat- och miljöansvarig, Helsingborgshem

Cirkulärt byggande i praktiken

Familjebostäder i Göteborg driver två pilotprojekt för att utveckla tankesätten mot en mer cirkulär materialanvändning och ett ökat återbruk. I projekten genomförs bl.a. materialinventeringar och varsamma demonteringar och utöver det har även en workshop hållits för att bredda kunskapen i branschen.

Josephina Wilson, Projektutvecklare, Arkitekt SAR/MSAMikael Lunneblad, Samordnare för Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöfrågor
15:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Anna Treschow
Anna Treschow är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.
placeholder+image
Patrizia Finessi
Patrizia Finessi är expert på miljöfrågor.

Relaterade utbildningar

Allmännyttans klimatinitiativ

Konferens Energi, Miljö
Träffen riktar sig till små och medelstora företag som ännu inte har anslutit sig till Klimatinitiativet. Har ni inte kommit igång , är du nyanställd eller vill du helt enkelt ha en repetition? Då är...

Hitta och hantera asbest

Utbildning Miljö
Den här utbildningen ger deltagaren kunskap om asbest ur en fastighetsägares perspektiv. Vart finner vi asbest och vad säger arbetsmiljöverkets föreskrifter om hanteringen av den farliga mineralen....