Barnets rättigheter
Stockholm 21 oktober
1 deltagare
- +
= 4 600 kr / 6 600 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 21 september

Välkommen till en dag om Barnkonventionen!

Vi talar ofta om barn utifrån ett framtidsperspektiv – barnen är framtiden. Centralt i barnkonventionen är att barn har rättigheter här och nu och att barndomen har ett värde i sig själv, inte som ett medel att nå vuxendom.
Barns rättigheter är en del av svensk lagstiftning, och hänsyn ska tas till barnets bästa i alla beslut som rör dem. Att få göra sin röst hörd och att barns intressen får väga tungt är också barns rätt.

Allmännyttiga bostadsbolag

För allmännyttiga bostadsbolag är samhällsnyttan och arbetet med social hållbarhet en del av uppdraget, och att även ta hänsyn till barns levnadsvillkor är för många en självklarhet. Men vad har barn egentligen för rättigheter, och på vilket sätt kan bostadsbolaget arbeta för att uppfylla dem?
Bostadsbolag fattar många beslut som påverkar barn, både enskilda barn och barn generellt. Exempelvis vid ombyggnad av en innergård, vid ett beslut om avhysning, en utredning av störningsärende exempelvis.

Dagliga förvaltningen

Men barn påverkas också av de beslut som fattas i den dagliga förvaltningens – som hur produkter och kemikalier påverkar miljö och hälsa. Att nyproducera lägenheter, utveckla områden och bygga stadsdelar är förstås större åtgärder som på ett mer komplext sätt har stor betydelse för de barn som ska bo i dem.

Grundläggande kunskaper om barnkonventionen

Under den här kunskapsdagen får du grundläggande kunskaper om barnkonventionen, och du får även prova på att använda ett metodstöd för att väga barns intressen i olika fallstudier.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
21 oktober i Stockholm
Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
4 600 kronor för medlem
6 600 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 21 september
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Vdar, Fastighetschefer, Stadsdelsutvecklare, områdesutvecklare, uthyrare, bosocial handläggare etc

Medverkande

Åsa Schelin
Åsa arbetar som expert inom boendefrågor sedan 2018. Hennes arbetsområde omfattar bland annat vräkningsförebyggande arbete, trygghet och säkerhet, äldres boende och barns rättigheter. Hon har sedan tidigare erfarenhet av uthyrningsfrågor och boendeutveckling inom allmännyttan.
Åsa Ekman
Åsa är barnrättskonsult med närmare 20 års erfarenhet av arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter. Hon har varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare, barnstrateg och styrelseledamot i Rädda Barnens riksförbund. Idag sitter Åsa i styrelsen för Bris och driver podden Barnrättssnack.
Lisa Ivarsbacke
Lisa är utredare på Barnombudsmannen och leder regeringsuppdraget att stödja statliga myndigheter och Länsstyrelserna i den praktiska tillämpningen av ett barnrättsperspektiv. Har tidigare bakgrund från både statlig och kommunal verksamhet med fokus på barnrätt och ungas levnadsvillkor samt demokratiutveckling.
Skriv ut programmet
Barnets rättigheter
Dag 1 – 21 oktober
08:30
Incheckning i Zoom
09:00
Introduktion till dagen
09:15
Barnets rättigheter - inte alls ett perspektiv bland andra!

Synen på barn har varierat genom historien, från att betrakta barn som inget annat än små vuxna, till blanka blad som bör fyllas, till kompetenta. Barnkonventionen framhåller barnet som rättighetsinnehavare med ett särskilt skyddsbehov, med en rätt att vara delaktig i, och ha inflytande över, de val och beslut som påverkar dem. Men vad är egentligen syftet med särskilda rättigheter för barn, när vi har mänskliga rättigheter? Frågan leder in på vad som skiljer barn som grupp från andra människor, och vad som egentligen menas med barnperspektiv. Är det här med barnkonventionen bara ett perspektiv bland andra?

10:20
Paus
10:30
Så säger barnkonventionen

Barnkonventionen är ett omfattande dokument med en mängd artiklar och flera fakultativa protokoll. Att förstå och kunna tillämpa innehållet i konventionen är en förutsättning för att på ett bra sätt tillgodose barnets rättigheter. Men, måste vi använda alla artiklar hela tiden? Hur vet man vad som är barnets bästa – och det här med delaktighet, det får väl föräldrarna ta ansvar för? Här får du en introduktion till barnkonventionens innehåll och till hur du kan gå tillväga för att hitta konkreta tillämpningar i ditt dagliga arbete.

11:15
Paus
11:30
Barnrättslagen

Att barnkonventionen nu är lagstiftad – gör det egentligen någon skillnad, och i så fall för vem? Allmännyttiga bostadsbolag fattar ofta beslut som berör barn, mer och mindre direkt. Ibland i rättsliga ärenden vid t ex beslut om avhysning, eller vid störningsärenden, vilket givetvis kan få stora konsekvenser för ett barn, och ibland mer indirekt i nyproduktion, omfattande renovering eller vid val av leverantörer och produkter. Kommer den nya lagen helt ändra förutsättningarna för arbetet?

12:30
Lunch
13:30
Att pröva barnets bästa - metodstöd

Vi tittar närmare på materialet Barnrättsresan och Att pröva barnets bästa som tagits fram av Barnombudsmannen för att systematiskt kunna tillämpa barnkonventionen i verksamheter.

13:50
Eget arbete inklusive kaffe
Som en flygande start i ditt arbete med att tillämpa barnkonventionen i ditt dagliga arbete kommer du få möjlighet att tillsammans med de andra deltagarna gräva lite djupare i några av artiklarna.
14:45
Uppsamling
15:00
Reflektioner och summering
15:30
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

Sveriges Allmännytta har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Petra Bondesson
Petra Bondesson är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar

Nyhet
Få platser kvar

Stadsdelsutveckling

Det blir åtta dagar vid fyra tillfällen om hur du kan höja det sociala kapitalet i ett bostadsområde.Allmännyttan är ofta stora fastighetsägare i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar av...