Barnens rättigheter – Barnkonventionen
Stockholm 29 april
1 deltagare
- +
= 4 400 kr / 6 400 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 20 mars

Välkommen till en utbildningsdag med grundläggande information kring Barnkonventionen!

FNs konvention om barnets rättigheter, även kallad Barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Genom att lyfta barns rättigheter i en egen konvention konstateras alla barns lika värde, och barns ställning som rättighetsbärare.
Sverige har enligt folkrätten varit skyldiga att säkerställa att svensk lagstiftning går i linje med barnkonventionen sedan undertecknandet 1990. Från och med den 1 januari 2020 har konventionen också lyfts in i svensk lag. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka barnets rättigheter, och att driva på en snabbare utveckling av anpassningen av andra lagar.
Under utbildningen får du lära dig mer om konventionen om barnets rättigheter, men du får också veta vad det kan innebära att anta ett barnperspektiv och hur du kan beakta barnets rättigheter i din verksamhet. Dagen vänder sig till dig som arbetar med frågor som påverkar barn, eller fattar beslut som berör barn – på en övergripande nivå, eller genom beslut på individnivå – i er verksamhet.
På utbildningsdagen får ni en hel del information, goda exempel och tillfälle att nätverka.

Praktisk information

Asset 1
Datum och plats
29 april i Stockholm
Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29
Visa på karta
Asset 78
Pris
4 400 kronor för medlem
6 400 kronor för övriga
Asset 80
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 20 mars
Asset 8
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid SABO ombesörjer inte rumsbokning.
Asset 6
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Målgrupp
Målgrupp
Vdar, Fastighetschefer, Stadsdelsutvecklare, områdesutvecklare etc

Medverkande

Åsa Schelin
Skriv ut programmet
Barnens rättigheter – Barnkonventionen
Dag 1 – 29 april
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Introduktion till dagen
09:40
Barnperspektivet och historian bakom barnkonventionen
10:20
Paus
10:30
Barnkonventionen Grundprinciper och övriga artiklar
11:15
Den nya lagen
12:00
Lunch
13:00
Att pröva barnets bästa - metodstöd
13:40
Gör plats för barn och unga

Barnperspektiv utemiljö

14:20
Kaffe
14:50
Gott exempel
15:30
Reflektioner och summering
16:00
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

Sveriges Allmännytta har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Petra Bondesson
Petra Bondesson är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar