Boinflytande
Digitalt 25 november
1 deltagare
- +
= 2 400 kr / 3 200 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 18 november

Social hållbarhet

Välkommen på en digital träff där vi djupdyker i en fråga om social hållbarhet. Denna gång handlar det om Boinflytande. Hur fångar man hyresgästernas engagemang och hur bör man jobba med delaktighet? Enligt lagen ska allmännyttiga bostadsbolag erbjuda sina hyresgäster boinflytande, men hur gör man det på bästa sätt? Vad finns det för olika möjligheter? Vi får exempel på hur våra medlemmar arbetar i sina bostadsområden. Träffen innehåller även frågestund och gruppdiskussioner för att möjliggöra erfarenhetsutbyte. Varmt välkommen på ett inspirerande utbyte i en viktig och angelägen fråga.

Missa inte vår tematräff i okt:

Tid: 09.00-12.00 

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum
25 november - Digitalt
Asset 79
Digitalt
Digitalt innebär att kursen eller konferensen genomförs på distans i verktyget Zoom eller motsvarande, och är lärarledd. I bekräftelsen på din anmälan får du detaljerad och praktisk information angående Zoom.
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
2 400 kronor för medlem
3 200 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 18 november
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning i verktyget Zoom. Dokumentation skickas ut i efterhand via länk.

Medverkande

Åsa Molin
Åsa Molin arbetar som områdesutvecklare på Huge bostäder. Åsa arbetar med socialhållbar hållbarhet, trygghet och boinflytande, med flera.
Helen Gunnarsson
Helen Gunnarsson jobbar sen två år tillbaka som Marknad- och IT-chef, en väldigt bred roll i och med bolagets många och ständigt pågående projekt. Då hon började sin anställning som marknadsassistent har hon god insyn och kännedom om det mesta i företaget både när det gäller uthyrningsprocesser, boinflytande, serviceanmälningar, störningsärenden, teknisk support med mer. Som chef och en av medlemmarna i ledningsgruppen är hon nu med och styr bolaget mot nya mål – hela tiden med kunden i centrum.
Åsa Schelin
Åsa arbetar som expert inom boendefrågor sedan 2018. Hennes arbetsområde omfattar bland annat vräkningsförebyggande arbete, trygghet och säkerhet, äldres boende och barns rättigheter. Hon har sedan tidigare erfarenhet av uthyrningsfrågor och boendeutveckling inom allmännyttan.
Lena Liljendahl
Lena är expert inom frågor om hur allmännyttan bidrar till social hållbarhet. Hon är engagerad i bland annat hyresgästkommunikation, boinflytande, stadsdelsutveckling och integration.
Sophia Lövgren
Sophia har forskat främst kring makt, styrning och motmakt vad gäller bostadspolitik, lokalt utvecklingsarbete och deltagande samt lokal aktivism. Sophia har också bred kompetens kring civilsamhälleligt engagemang, särskilt kopplat till socioekonomiskt eftersatta områden och segregation.
Amanda Sjöstrand
Amanda arbetar som utvecklingsledare i Biskopsgården i Göteborg sedan 2020. Hennes arbete är inriktat på sociala hållbarhetsfrågor i bostadsområdet, med särskilt fokus på hyresgästdialog och -delaktighet, samverkansfrågor och mötesplatser. Hon har tidigare erfarenhet från utvecklingssamarbete och integration, stadsutvecklingsfrågor och medborgardialog samt arbete med barn och ungas fritid och delaktighet.
Skriv ut programmet
Boinflytande
Dag 1 – 25 november
09:00
Inledning
09:20
Delaktighet som ger trygghet

Om vad boinflytande är och kan vara enligt Hyresgästföreningen.

Sophia Lövgren, Strateg och fil dr sociologi, Hyresgästföreningen
09:40
Därför gjorde vi om vårt avtal om boinflytande
10:00
Paus
10:10
Boendebudget i Göteborg

Bostadsbolagets boendebudget är en medborgarbudget för hyresgäster! Genom boendebudgeten får boende i Biskopsgården årligen vara med och besluta om en viss pott pengar genom att lämna in förslag, utveckla projekt och rösta. De vinnande projekten genomförs sedan tillsammans med de som lämnat in förslag. Bostadsbolaget ser boendebudgeten som en långsiktig satsning på delaktighet, med syfte att främja både den lokala demokratin och umgänget mellan grannar. 2021 var potten en miljon kronor, och just nu pågår planering och genomförande av tre vinnande projekt med fokus på utemiljö.

Amanda Sjöstrand, Utvecklingsledare i Biskopsgården, Bostadsbolaget
10:30
Samråd vid ombyggnation
10:50
Paus
11:10
Olofströmshus - så engagerar vi våra hyresgäster

Med olika former av aktiviteter och inflytande, en nyligen färdigställd gemensamhetslokal för sitt nybyggda område Holjebäck som planerats tillsammans med de boende, pågår ständigt skapandet av relationer för bostadsbolaget. En nyanlagd park som sprudlar av aktiviteter och liv tack vare vattenlek, padelbana, utegym och stortvättstuga där man skapat mötesplatser för både barn och vuxna. Det har visat sig vara ett lyckat koncept för Olofströmshus när man bygger och underhåller värdefulla relationer med båda kunder och övriga invånare, kanske presumtiva kunder, som har möjlighet att nyttja parken.

Helen Gunnarsson, Marknad & IT-chef, Olofströmshus AB
11:20
Gruppdiskussioner med frågor
12:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Azra Jahic
Azra Jahic är projektledare för kurser och konferenser.

Relaterade utbildningar