Bostadsbyggardag
Region Södra, Digitalt 18 februari
Region Västra, Digitalt 18 mars
Region Mellan, Digitalt 7 april
1 deltagare
- +
= 3 800 kr / 3 800 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 31 mars

Låt oss fortsätta bygga Sverige!

På en del håll byggs det för fullt samtidigt som bristen på bostäder är stor i många delar av Sverige. Mycket pekar på att vi behöver fortsätta hålla en hög byggtakt flera år framåt för att tillgodose behoven. Kanske planerar ni att bygga nytt framöver på din ort och vill ha inspiration och kunskap från andra som gjort något liknande? Då är den här dagen något för dig. 

Regionala Bostadsbyggardagar

Behov och förutsättningar när det gäller byggande ser olika ut på de lokala marknaderna runt om i landet. Därför bjuder vi nu in till en regional Bostadsbyggardag för ett kunskapsutbyte i din del av landet. Det kommer att bli exempel från både små och stora orter. Programmet riktar sig både till VD, fastighetsutvecklare, byggchefer och förtroendevalda representanter i bostadsbolagens styrelser.   

Fokus på regionala utmaningar

På Bostadsbyggardagen kommer du få ta del av en regional analys av bostadsbehovet och demografin i regionen. Vi kommer ha ögonen på fastighetsekonomi och ekonomiska förutsättningar för nyproduktion, marknadsanalys och vad det kostar att bygga. De som föreläser är experter hos Sveriges Allmännytta samt inbjudna talare från regionen. Vi kommer även sätta fokus på särskilda regionala utmaningar som kommer variera i de olika regionerna. Det kan till exempel handla om att bygga trygghetsboenden och ta hand om den äldre befolkningen i några regioner och på stadsdelsutveckling och att ”bygga stad” på andra. 

Tid: 09.00 – 16.00

Läs vidare på respektive träff för regionalt anpassat program. Programmet uppdateras löpande.

Varmt välkommen!

Karta över uppdelning av regioner:

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
7 april i Region Mellan, Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
3 800 kronor för medlem
3 800 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 31 mars
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning i verktyget Zoom. Dokumentation skickas ut i efterhand via länk.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
styrelser, fastighetsutveckling, nyproduktion, fastighetschefer, vd, ekonomichefer, förvaltningschef

Medverkande

Sofia Heintz
Sofia är civilingenjör och tekn. lic i byggnadsstatik och driver frågor som bidrar till hållbart samhällsbyggande, där Allmännyttans Kombohus är en viktig del. Hon har lång erfarenhet av olika roller i bygg och fastighetsbranschen och har jobbat både som byggentreprenör och beställare.
Åsa Schelin
Åsa arbetar som expert inom boendefrågor sedan 2018. Hennes arbetsområde omfattar bland annat vräkningsförebyggande arbete, trygghet och säkerhet, äldres boende och barns rättigheter. Hon har sedan tidigare erfarenhet av uthyrningsfrågor och boendeutveckling inom allmännyttan.
Lena Liljendahl
Lena är expert inom frågor om hur allmännyttan bidrar till social hållbarhet. Hon är engagerad i bland annat hyresgästkommunikation, boinflytande, stadsdelsutveckling och integration.
Martin Ingvarson
Martin arbetar som expert inom lokalfrågor och började på Sveriges Allmännytta under försommaren 2020. Han har lång erfarenhet av stadsutveckling ur ett lokal- och verksamhetsperspektiv, både som konsult och fastighetsägare.
Thorbjörn Nilsen
Arbetar sedan 2007 på Sveriges Allmännytta med medlemsföretagens ekonomifrågor inom ramen för enheten ekonomi & juridik. Har tidigare arbetat 15 år som ekonomichef för olika fastighetsföretag.
Skriv ut programmet
Bostadsbyggardag
Dag 1 – 7 april
Dagens innehåll i stort finner du nedan. Dagen innehåller generöst med pauser samt gruppdiskussioner och nätverkande. Programmet uppdateras löpande.
Bostadsbehov och demografi i regionen

Bostadsmarknadsanalys för respektive region.

Fastighetsekonomi

Ekonomiska förutsättningar för nyproduktion – affärsmässighet och nedskrivningsproblematik.

Regionens fastighetsmarknad

Hur ser utvecklingen på regionens fastighetsmarknad ut? Vilka trender ser man och vilka är riskerna? Vilka typer av fastigheter är det som efterfrågas och vilka lokala skillnader kan man urskilja?  

Nyproduktion och kostnadsutveckling

Genom åren har kostnaden för nyproduktion konstant ökat i en allt för hög takt. Samtidigt så kommer det både rapporter om dålig konkurrens på byggmarknaden samt en osund konkurrens och miljarder i kostnader som går upp i rök genom fel och slarv i byggprocessen. 

Vi går igenom de hinder som finns och analyserar möjligheter till att hantera dessa.  

 

Boendekvaliteter i Industriellt byggande

En möjlighet till att bygga bostäder till en rimlig kostnad är genom industriella processer såsom våra KombohusVi berättar vad har det gett för resultat genom åren. Men det kommer även en del kritik mot standardiserat typhusbyggande, rädsla mot ännu ett ”Miljonprogrambyggande”. Vad har vi då för Bostadskvaliteter och möjligheter i Industriellt byggande, är rädsla befogad?  Vi har gjort analyser som ger oss svaren. 

Allmännyttan bygger

Exempel från ett eller flera av våra medlemsföretag i regionen. 

Den levande staden - hur skapar vi det alla vill ha?

En stor del av stadens liv och rörelse som vi vill ska finnas i våra stadsdelar skapas i byggnadernas bottenvåningar. Det är där de kommersiella och offentliga verksamheterna finns som skapar liv, atmosfär och karaktär till våra städer. Vilka verksamheter passar i framtidens stad? Hur skapar vi det livliga och levande stadsrum som alla – boende, besökare, planerare, politiker – vill ha? Martin Ingvarson, Sveriges Allmännyttas expert på lokalfrågor, reder ut begreppen. 

Kontakt

placeholder+image
Madeleine Rahm
Madeleine Rahm är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar