Bostadsbyggardag
Region Västra, Digitalt 18 mars
Region Mellan, Digitalt 7 april
1 deltagare
- +
= 3 800 kr / 3 800 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 11 mars

Låt oss fortsätta bygga Sverige!

På en del håll byggs det för fullt samtidigt som bristen på bostäder är stor i många delar av Sverige. Mycket pekar på att vi behöver fortsätta hålla en hög byggtakt flera år framåt för att tillgodose behoven. Kanske planerar ni att bygga nytt framöver på din ort och vill ha inspiration och kunskap från andra som gjort något liknande? Då är den här dagen något för dig. 

Regionala Bostadsbyggardagar

Behov och förutsättningar när det gäller byggande ser olika ut på de lokala marknaderna runt om i landet. Därför bjuder vi nu in till en regional Bostadsbyggardag för ett kunskapsutbyte i din del av landet. Det kommer att bli exempel från både små och stora orter. Programmet riktar sig både till VD, fastighetsutvecklare, byggchefer och förtroendevalda representanter i bostadsbolagens styrelser.   

Fokus på regionala utmaningar

På Bostadsbyggardagen kommer du få ta del av en regional analys av bostadsbehovet och demografin i regionen. Vi kommer ha ögonen på fastighetsekonomi och ekonomiska förutsättningar för nyproduktion, marknadsanalys och vad det kostar att bygga. De som föreläser är experter hos Sveriges Allmännytta samt inbjudna talare från regionen. Vi kommer även sätta fokus på särskilda regionala utmaningar som kommer variera i de olika regionerna. Det kan till exempel handla om att bygga trygghetsboenden och ta hand om den äldre befolkningen i några regioner och på stadsdelsutveckling och att ”bygga stad” på andra. 

Tid: 09.00 – 16.00

Läs vidare på respektive träff för regionalt anpassat program. Programmet uppdateras löpande.

Varmt välkommen!

Karta över uppdelning av regioner:

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
18 mars i Region Västra, Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
3 800 kronor för medlem
3 800 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 11 mars
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning i verktyget Zoom. Dokumentation skickas ut i efterhand via länk.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
styrelser, fastighetsutveckling, nyproduktion, fastighetschefer, vd, ekonomichefer, förvaltningschef

Medverkande

Sofia Heintz
Sofia är civilingenjör och tekn. lic i byggnadsstatik och driver frågor som bidrar till hållbart samhällsbyggande, där Allmännyttans Kombohus är en viktig del. Hon har lång erfarenhet av olika roller i bygg och fastighetsbranschen och har jobbat både som byggentreprenör och beställare.
Lena Liljendahl
Lena är expert inom frågor om hur allmännyttan bidrar till social hållbarhet. Hon är engagerad i bland annat hyresgästkommunikation, boinflytande, stadsdelsutveckling och integration.
Åsa Schelin
Åsa arbetar som expert inom boendefrågor sedan 2018. Hennes arbetsområde omfattar bland annat vräkningsförebyggande arbete, trygghet och säkerhet, äldres boende och barns rättigheter. Hon har sedan tidigare erfarenhet av uthyrningsfrågor och boendeutveckling inom allmännyttan.
Martin Ingvarson
Martin arbetar som expert inom lokalfrågor och började på Sveriges Allmännytta under försommaren 2020. Han har lång erfarenhet av stadsutveckling ur ett lokal- och verksamhetsperspektiv, både som konsult och fastighetsägare.
Thorbjörn Nilsen
Arbetar sedan 2007 på Sveriges Allmännytta med medlemsföretagens ekonomifrågor inom ramen för enheten ekonomi & juridik. Har tidigare arbetat 15 år som ekonomichef för olika fastighetsföretag.
Terje Johansson
Utvecklingsfokuserad ledare som i Göteborg ser två stora utmaningar. Att öka bostadsbyggandet och vända trenden i stadens mest utsatta områden. Koncernen har antagit en strategi att inget område ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta 2025. Och att bygga nytt är en viktig del i den strategin.
Björn Siesjö
Jacob Hellström
Christian Jönsson Hammenfors
Maria Österlind
Jurist och arbetar sedan början av 2018 på Sveriges Allmännytta med allt som rör hyror, exempelvis hyresförhandlingar, presumtionshyra och systematisk hyressättning. Har tidigare arbetat på Fastighetsägarna Mittnord och Hyresnämnden i Stockholm.
Henrik Roderhult
Lars Fredriksson
Troed Troedson
Troed Troedson arbetar med framtid, samhällsbyggnad och organisation sedan lång tid tillbaka. Han kommer att ge oss bilder och scenarios som ställer framtidens boende i ny belysning.
Skriv ut programmet
Bostadsbyggardag
Dag 1 – 18 mars
Dagen innehåller generöst med pauser samt gruppdiskussioner. Programmet uppdateras löpande.
08:45
Teknisk incheckning
09:00
Välkomna, dagen startar
09:35
Förvaltnings AB Framtidens planer för byggande och utveckling
09:50
Utmaningar och lösningar gällande bostäder och byggande i Göteborgsregionen
10:20
Paus
10:30
Fastighetsekonomi

Ekonomiska förutsättningar för nyproduktion – affärsmässighet och nedskrivningsproblematik.

Thorbjörn Nilsen, Expert fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta
11:00
Nyproduktion och kostnadsutveckling

Genom åren har kostnaden för nyproduktion konstant ökat i en allt för hög takt. Samtidigt så kommer det både rapporter om dålig konkurrens på byggmarknaden samt en osund konkurrens och miljarder i kostnader som går upp i rök genom fel och slarv i byggprocessen.  

Vi går igenom de hinder som finns och analyserar möjligheter till att hantera dessa. 

Sofia Heintz, Expert Nyproduktion & Fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta
11:30
Paus
11:40
12:00
Lunch
13:00
Regionens fastighetsmarknad

Hur ser utvecklingen på regionens fastighetsmarknad ut? Vilka trender ser man och vilka är riskerna? Vilka typer av fastigheter är det som efterfrågas och vilka lokala skillnader kan man urskilja?

Henrik Roderhult, Regionansvarig i Syd- och Västsverige, Newsec
13:30
Aktivitetsområdet vid Timmertjärn

Aktivitetsområdet är ett samverkansprojekt mellan Edshus AB, Dals-Eds kommun, boende i området, föreningar och skola.  I parken erbjuds allt ifrån en lekpark, multiplan, utegym, upplyst promenadväg runt tjärnet, flertalet grillplatser, fiskemöjligheter, brygga osv. Området har blivit väldigt omtyckt och används idag flitigt året runt av både Edshus hyresgäster och övriga invånare i kommunen. Även förskola och skolverksamhet gör regelbundna besök här.

Projektet har finansierats av Boverket, Dals-Eds kommun och Edshus AB.

Lars Fredriksson, Vd, Edshus AB
13:55
Paus
14:05
Den levande staden - hur skapar vi det alla vill ha?

En stor del av stadens liv och rörelse som vi vill ska finnas i våra stadsdelar skapas i byggnadernas bottenvåningar. Det är där de kommersiella och offentliga verksamheterna finns som skapar liv, atmosfär och karaktär till våra städer. Vilka verksamheter passar i framtidens stad? Hur skapar vi det livliga och levande stadsrum som alla – boende, besökare, planerare, politiker – vill ha? Martin Ingvarson, Sveriges Allmännyttas expert på lokalfrågor, reder ut begreppen. 

Martin Ingvarson, Expert lokalfrågor, Sveriges Allmännytta
14:30
Framtidssäkert boende - hur bygger vi hem som håller för livets alla faser?

Var femte person är idag över 65 år och åldersgruppen över 80 år ökar under de kommande tio åren med omkring en kvarts miljon människor. Hur bostadsföretag planerar och utvecklar sitt bestånd för att erbjuda bra nyproducerade lägenheter till en rimlig hyra, är en avgörande faktor för att klara utmaningen med en allt äldre befolkning. Vi tittar på olika boendeformer för äldre och hur man kan bygga prisvärt och effektivt för en senior målgrupp, där investeringsstöd och Sveriges Allmännyttas Kombohusavtal kan bidra till en bra kalkyl.

Åsa Schelin, Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges AllmännyttaSofia Heintz, Expert Nyproduktion & Fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta
15:00
Paus
15:15
Framtidsspaning - När bostaden blir så mycket mer

Vi arbetar på arbetsplatsen och bor i våra bostäder. Även staden har denna tydliga uppdelning. Digitaliseringen bryter sönder de självklarheterna – och Coronapandemin visade oss det på ett nästan övertydligt sätt. Men hur ser det ut framöver?

Troed Troedson arbetar med framtid, samhällsbyggnad och organisation sedan lång tid tillbaka. Han kommer att ge oss bilder och scenarios som ställer framtidens boende i ny belysning.

Troed Troedson, Troed Ventures
15:50
Sammanfattning av dagen
16:00
Dagen slut

Kontakt

placeholder+image
Madeleine Rahm
Madeleine Rahm är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar