Tryggt boende för äldre
Stockholm 27–28 september
1 deltagare
- +
= 6 900 kr / 9 400 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 27 augusti

Att möta äldre hyresgäster

Behovet av tillgängliga bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden som möter äldres behov och förutsättningar är stort och växande. Trygghetsboende, seniorboende och andra kategoriboenden som vänder sig till en äldre målgrupp är alla exempel på sådana boenden som finns i allmännyttans bestånd.

Syfte och innehåll

Syftet med kursen är att stärka dig i din roll som seniorsamordnare och du kommer att få kunskaper både om hur allmännyttan fungerar och om vilka utmaningar som följer med en allt äldre befolkning. Du kommer också att få lära dig mer om de funktionsnedsättningar som vanligen följer med stigande ålder, men framförallt kommer fokus att ligga på bemötande. Hur kan en bemöta en dement person eller någon med psykisk ohälsa till exempel.

Målgruppen för kursen

En framgångsfaktor för dessa boenden är den personal som ofta finns anställd för att motverka isolering, och se till att hyresgästerna trivs och känner sig trygga. Den här kursen vänder sig till dig som har just den arbetsuppgiften. Kanske är din titel trygghetsvärd, trivselvärdinna eller seniorsamordnare. Kanske är du anställd av allmännyttan, eller så är du anställd av kommunen men har din arbetsplats i ett boende inom allmännyttan.

Nätverk

Efter kursen får du en plats i seniorbonätverket där nätverksträffar erbjuds årligen, ofta med studiebesök.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
27–28 september i Stockholm
Sveriges Allmännytta Akademi, Hornsgatan 15
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
6 900 kronor för medlem
9 400 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 27 augusti
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Kundvärdar, senioransvariga, seniorbovärdar, seniorbosamordnare, trygghetsvärdar, etc

Medverkande

Åsa Schelin
Åsa arbetar som expert inom boendefrågor sedan 2018. Hennes arbetsområde omfattar bland annat vräkningsförebyggande arbete, trygghet och säkerhet, äldres boende och barns rättigheter. Hon har sedan tidigare erfarenhet av uthyrningsfrågor och boendeutveckling inom allmännyttan.
Carl Ståhle
Carl jobbar med digitaliseringsfrågor, de nya beteenden, affärsmodeller och ändrade förutsättningar som kommer därav.
Susanne Rolfner Suvanto
Lars-Göran Wadén
Anna Lampel
Leg Fysioterapeut och Civ ing inom Ergonomi, med erfarenhet av hjälpmedel och boende för äldre, ergonomi och universell utformning av miljöer och produkter.
Karin Pergament
Leg Fysioterapeut med erfarenhet av geriatrisktarbete, förflyttningsutbildningar och fallprevention.
Skriv ut programmet
Tryggt boende för äldre
Dag 1 – 27 september
09:00
Kaffe och smörgås
09:45
Allmännyttans historia och framtid

Seniorsamordnare kan vara anställda av allmännyttan, men det är också vanligt att kommunen är arbetsgivare, medan arbetsplatsen finns i allmännyttans fastigheter. Allmännyttan är en del av det svenska välfärdssamhälle som växte fram efter andra världskriget. Uppgiften var att erbjuda ett bra boende till rimliga kostnader för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Att bygga nytt skulle minska trångboddheten och bostadsbristen samt höja bostadsstandarden. Allmännyttans historia och framtid har en betydande roll för hur samhället kan möta framtida utmaningar. Inte minst utmaningen med en allt äldre befolkning.

Åsa Schelin, Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta
10:45
Framtidssäkert boende - bra boende genom livets alla faser

Var femte person är idag [över 65 år och åldersgruppen över 80 år ökar under de kommande tio åren med omkring en kvarts miljon människor. Hur bostadsföretag planerar och utvecklar sitt bestånd för att erbjuda bra nyproducerade lägenheter till en rimlig hyra, är en avgörande faktor för att klara utmaningen med en allt äldre befolkning. Men vad är egentligen ett bra boende för äldre- och hur vill äldre egentligen bo?

Åsa Schelin, Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta
11:45
Lunch
12:45
Den åldrande människan  och naturliga funktionsnedsättningar hos äldre 

Du får en inblick i hur kroppen förändras när vi åldras.  Under föreläsningen kommer även några vanliga sjukdomar samt risker med undernäring och fallolyckor att tas upp.

Förändringarna i kroppen kan leda till funktionsnedsättningar. Vi går igenom vilka hjälpmedel som är vanliga att använda samt vilka anpassningar som kan göras för att kompensera för förändringarna i kroppen.  Målet är att ge er verktyg för att ni ska kunna bidra till att öka hyresgästernas aktivitet och delaktighet.

Anna Lampel, Fysioterapeut och civilingenjör, Akajo ConsultingKarin Pergament, Fysioterapeut, Akajo Consultning
13:45
Den åldrande människan  och naturliga funktionsnedsättningar hos äldre  fortsättning
14:30
Kaffe
15:20
Summering + gruppdiskussion
16:00
Avslut
Dag 2 – 28 september
09:00
Digitala hjälpmedel

Hur ser framtidens omsorg ut i de smarta hemmen? Och vilka krav ställer det på oss som bostadsbolag? 

 

10:00
Kaffe
10:30
Första hjälpen till psykisk hälsa - om hjärt-lungräddning för själen 

Psykisk ohälsa är vanligt och har många olika uttryck. Det är en
del av hela livet, och är inte att förväxla med ålderssjukdom. Vi kan alla bidra till att förebygga psykisk ohälsa.
Föreläsningen handlar om hur vi som arbetar i verksamheter där vi möter många äldre
personer kan möta och bemöta psykisk ohälsa.

Susanne Rolfner Suvanto, Verksamhetsansvarig, Omvårdnadsinstitutet, Leg.ssk/Fil.mag författer till flera böcker om psykisk hälsa och äldre
11:30
Lunch
12:30
Trygg och säker vardag 
I ordinarie boende ska individen själv kunna ta ansvar för att utrymma vid brand. Äldre och funktionsnedsatta är överrepresenterade i dödsstatistiken. Vilka risker följer med åldrandet när det gäller brand och utrymning?
13:15
Paus
13:30
Tillgänglighet – inte bara en fråga om ramper och kontrastmarkeringar 

Lars-Göran Wadén problematiserar begreppen och ger dig en mängd smarta tips på hur du med enkla medel kan åtgärda otillgänglighet. Även om vissa funktionsnedsättningar är vanliga med stigande ålder är det viktigaste att alltid se individen – inte funktionshindret. Med den utgångspunkten, ett gott bemötande och god tillgänglighet skapar vi trivsel och trygghet och får nöjda hyresgäster. 

 

Lars-Göran Wadén, Tillgänglighetsrådgivare, undervisare och föreläsare
14:30
Kaffe
14:45
Fortsättning - Tillgänglighet 
15:30
Summering
16:00
Avslut
Dag 1 – 27 september
09:00
Kaffe och smörgås
09:45
Allmännyttans historia och framtid

Seniorsamordnare kan vara anställda av allmännyttan, men det är också vanligt att kommunen är arbetsgivare, medan arbetsplatsen finns i allmännyttans fastigheter. Allmännyttan är en del av det svenska välfärdssamhälle som växte fram efter andra världskriget. Uppgiften var att erbjuda ett bra boende till rimliga kostnader för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Att bygga nytt skulle minska trångboddheten och bostadsbristen samt höja bostadsstandarden. Allmännyttans historia och framtid har en betydande roll för hur samhället kan möta framtida utmaningar. Inte minst utmaningen med en allt äldre befolkning.

Åsa Schelin, Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta
10:45
Framtidssäkert boende - bra boende genom livets alla faser

Var femte person är idag [över 65 år och åldersgruppen över 80 år ökar under de kommande tio åren med omkring en kvarts miljon människor. Hur bostadsföretag planerar och utvecklar sitt bestånd för att erbjuda bra nyproducerade lägenheter till en rimlig hyra, är en avgörande faktor för att klara utmaningen med en allt äldre befolkning. Men vad är egentligen ett bra boende för äldre- och hur vill äldre egentligen bo?

Åsa Schelin, Expert inom boende- och bosociala frågor, Sveriges Allmännytta
11:45
Lunch
12:45
Den åldrande människan  och naturliga funktionsnedsättningar hos äldre 

Du får en inblick i hur kroppen förändras när vi åldras.  Under föreläsningen kommer även några vanliga sjukdomar samt risker med undernäring och fallolyckor att tas upp.

Förändringarna i kroppen kan leda till funktionsnedsättningar. Vi går igenom vilka hjälpmedel som är vanliga att använda samt vilka anpassningar som kan göras för att kompensera för förändringarna i kroppen.  Målet är att ge er verktyg för att ni ska kunna bidra till att öka hyresgästernas aktivitet och delaktighet.

Anna Lampel, Fysioterapeut och civilingenjör, Akajo ConsultingKarin Pergament, Fysioterapeut, Akajo Consultning
13:45
Den åldrande människan  och naturliga funktionsnedsättningar hos äldre  fortsättning
14:30
Kaffe
15:20
Summering + gruppdiskussion
16:00
Avslut
Dag 2 – 28 september
09:00
Digitala hjälpmedel

Hur ser framtidens omsorg ut i de smarta hemmen? Och vilka krav ställer det på oss som bostadsbolag? 

 

10:00
Kaffe
10:30
Första hjälpen till psykisk hälsa - om hjärt-lungräddning för själen 

Psykisk ohälsa är vanligt och har många olika uttryck. Det är en
del av hela livet, och är inte att förväxla med ålderssjukdom. Vi kan alla bidra till att förebygga psykisk ohälsa.
Föreläsningen handlar om hur vi som arbetar i verksamheter där vi möter många äldre
personer kan möta och bemöta psykisk ohälsa.

Susanne Rolfner Suvanto, Verksamhetsansvarig, Omvårdnadsinstitutet, Leg.ssk/Fil.mag författer till flera böcker om psykisk hälsa och äldre
11:30
Lunch
12:30
Trygg och säker vardag 
I ordinarie boende ska individen själv kunna ta ansvar för att utrymma vid brand. Äldre och funktionsnedsatta är överrepresenterade i dödsstatistiken. Vilka risker följer med åldrandet när det gäller brand och utrymning?
13:15
Paus
13:30
Tillgänglighet – inte bara en fråga om ramper och kontrastmarkeringar 

Lars-Göran Wadén problematiserar begreppen och ger dig en mängd smarta tips på hur du med enkla medel kan åtgärda otillgänglighet. Även om vissa funktionsnedsättningar är vanliga med stigande ålder är det viktigaste att alltid se individen – inte funktionshindret. Med den utgångspunkten, ett gott bemötande och god tillgänglighet skapar vi trivsel och trygghet och får nöjda hyresgäster. 

 

Lars-Göran Wadén, Tillgänglighetsrådgivare, undervisare och föreläsare
14:30
Kaffe
14:45
Fortsättning - Tillgänglighet 
15:30
Summering
16:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Petra Bondesson
Petra Bondesson är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar