BoTryggt
1 deltagare
- +
= 2 000 kr / 2 300 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 19 oktober

BoTryggt 2030 – digital kunskapsträff

BoTryggt2005 utvecklades av polisen och utgjorde en standard för brottsförebyggande arbete i bostadsområden. Tryggare Sverige fick 2016 uppdraget att förvalta och vidareutveckla standarden. BoTryggt2030 ska erbjuda ett kunskapsbaserat koncept, med lättillgängliga manualer och riktlinjer. Med standarden vill man göra det lättare för den som planerar, bygger och förvaltar bostadsområden, att göra medvetna val kring säkerhet- och trygghetsfrågor.

Under dagens kunskapsträff kommer du att få veta mer om vad som gör ett område tryggt och säkert. Tryggare Sverige presenterar BoTryggt2030 och ger en inblick i de teorier standarden bygger på. Utöver det ges utrymme för frågor, diskussioner och givetvis erfarenhetsutbyte.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
21 oktober i Webbinarium
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
2 000 kronor för medlem
2 300 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 19 oktober
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår livesänt webbinarium.

Medverkande

Anna Lackman
Anna arbetar sedan hösten 2018 som expert på förvaltningsfrågor på Sveriges Allmännytta och hanterar de flesta frågor som rör område. Hon har tidigare arbetat på Stockholmshem och Svenska Bostäder som bland annat områdeschef och förvaltare.
Åsa Schelin
Åsa arbetar som expert inom boendefrågor sedan 2018. Hennes arbetsområde omfattar bland annat vräkningsförebyggande arbete, trygghet och säkerhet, äldres boende och barns rättigheter. Hon har sedan tidigare erfarenhet av uthyrningsfrågor och boendeutveckling inom allmännyttan.
Jessica Wejemark
Jessica Wejemark är koncernsäkerhetschef på Framtiden i Göteborg sedan 2018. Hon ser sig som en modern säkerhetschef och har inställningen att teknik, människa och administrativ styrning måste verka i symbios. Säkerhetsarbete är som bäst när det inspirerar och engagerar personal i alla delar av organisationen.
Magnus Lindgren
Magnus är kriminolog med en bakgrund inom bland annat polismyndigheten. Grundare av den oberoende tankesmedjan Tryggare Sverige. Har stor kunskap om och erfarenhet av brottsförebyggande arbete. Expert i Trygghetsberedningen JU 2020:09.
Cornelis Uittenbogaard
Cornelis är stadsplanerare och forskare med inriktning på trygghet i urbana miljöer. Projektledare för Botryggt2030 och arbetar även med att utveckla metoder för platsprogrammering, ett sätt att skapa trygga offentliga miljöer.
Skriv ut programmet
BoTryggt
Dag 1 – 21 oktober
08:30
Incheckning i Zoom
09:10
Trygga och säkra miljöer

Det finns miljöer som i stor utsträckning upplevs otrygga på grund av deras utformning. På samma sätt kan andra miljöer stärka upplevelsen av trygghet. Men vilka faktorer bidrar till en trygg miljö, och är det en självklarhet att sträva efter att bygga trygga miljöer?

Magnus Lindgren, Generalsekreterare, Tryggare Sverige
10:00
Paus
10:10
BoTryggt 2030

Den gamla standarden har fått ett rejält ansiktslyft genom BoTryggt 2030. Du får veta allt om den nya standarden och uppbyggnaden av handboken.

Cornelis Uittenbogaard , Stadsplanerare/Forskare, Stiftelsen Tryggare Sverige
11:00
Paus
11:10
Inga särskilt utsatta områden 2025

Framtiden är en av de partners som deltagit i utvecklandet av BoTryggt 2030. Göteborg har en ambition att staden inte ska ha några särskilt utsatta 2025, och där spelar Framtidenkoncernens arbete en stor roll. Målet är att vända utvecklingen i sex särskilt utsatta områden. Men hur gör man det, och hur ser man att BoTryggt 2030 kan bidra?

Jessica Wejemark, Koncernsäkerhetschef på Framtidenkoncernen i Göteborg AB
12:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Petra Bondesson
Petra Bondesson är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar

Nyhet

Att förebygga och bemöta hot och våld – webbutbildning

Företagsförlagd Boende
Lär dig förebygga och bemöta hot och våld i vår nya webbutbildning som är speciellt framtagen för bostadsbolag. Risk för hot och våld inverkar negativt på arbetsmiljön. Kunskap ökar säkerhet och...