Byte av fastighetssystem – ditt viktigaste projekt idag
1 deltagare
- +
Kostnadsfri för medlem
Anmälan stängd
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Upphandling av fastighetssystem

Mot bakgrund av att majoriteten av våra medlemmar kommer att upphandla fastighetssystem inom ett par år, vill Sveriges Allmännytta bjuda in till en digital samtals- och informationsträff om framtidens fastighetssystem. Vår bild är att det finns funderingar kring de begränsningar som dagens fastighetssystem i vissa avseenden har. Idén med att samlas är att utbyta erfarenheter och tankar med varandra, dels att väcka tankar om alternativ till dagens fastighetssystem samt visa på i vilken ände man kan påbörja ett upphandlingsarbete.

Målgrupp

Träffen riktar sig till beslutsfattare inom verksamhetsutveckling, ekonomi och IT. Du/ni behöver inte ha detaljerade IT-kunskaper, fokus kommer ligga på verksamhet, behov och processer. Det är fördelaktigt om fler från samma bolag kan närvara, till exempel VD och it-chef, eller verksamhetschef, ekonomichef och upphandlingsansvarig. Om ditt bolag deltar i vårt Hållbarhetsrapporteringsprogram är det också lämpligt att en deltagare i det programmet kan komma även till denna träff.

Program

 • Introduktion och bakgrund
 • Presentation av närvarande medlemsbolag – medlemmarna pratar några minuter om sin nuvarande situation med fastighetssystem + tankar framåt
 • Framtidens fastighetssystem
 • Var börjar vi?
  • Strategiska diskussioner i den egna organisationen
  • Att förankra i din organisation
  • Identifiera processer
 • Grupparbete – börja identifiera er huvudprocess
 • Återsamling och diskussion i storgrupp
 • Avrundning & reflektion

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum

För att få så relevant information och samtalsgrupper som möjligt bör du/ni i första hand försöka delta vid ert fastighetssystems angivna tid, men om det inte går att få till kan ni också anmäla er till ett annat fastighetssystem. Ni väljer tid i anmälan.

7 december

09.00 – 12.00 Medlemsbolag som har Momentum 

13.00 – 16.00 Medlemsbolag som har Vitec

 

8 december

09.00 – 12.00 Medlemsbolag som har FAST2

13.00 – 16.00 Medlemsbolag som har Incit/Xpand

Asset 79
Digitalt
Digitalt innebär att kursen eller konferensen genomförs på distans i verktyget Zoom eller motsvarande, och är lärarledd. I bekräftelsen på din anmälan får du detaljerad och praktisk information angående Zoom.
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
Kostnadsfritt för medlemmar.
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 6 december

Program ej tillgängligt ännu

Kontakt

Relaterade utbildningar

Processlabb för digitalisering

I övergången mot mer digital kundinteraktion blir det allt viktigare att se över sina arbetsprocesser och framtidssäkra sitt kundbemötande och sin interna effektivitet. I denna workshopserie får ni...