Digital transformation i bostadsföretag
Digitalt 29 mars 2023
och 18 april 2023
och 25 april 2023
och 11–12 maj 2023
1 deltagare
- +
= 25 000 kr / 32 500 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 10 mars

Få koll på utvecklingen

Att driva digital transformation är ett förändringsprojekt. Det handlar om att förstå den kraftiga utveckling som sker i vår omvärld för att sedan hitta och ta tillvara de intressanta möjligheter som skapas. Därefter återstår den kanske viktigaste komponenten – att driva förändringen i organisationen.

Den här utbildningen som genomförs i tre delar, ger dig grunderna för att driva digitalisering i ditt allmännyttiga bostadsbolag och en mängd konkreta metoder och verktyg.

• Första tillfället får du en grundlig orientering om digitalisering och digital transformation.

• Andra tillfället, omfattar två dagar, fokuserar på metodik för att kartlägga kundresa och hitta otillfredsställda behov samt omsätta dem i prototyper för digitala tjänster och lösningar. Digital utveckling ska utgå från kundens behov.

• Utbildningens sista två dagar ägnas helt och hållet åt digitalisering som förändringsprojekt och handlar om hur du effektivt får med dig andra i organisationen på nya arbetssätt.

Utgå från kundernas behov

Syftet är att ge dig som deltagare ett kunskapslyft när det gäller digitalisering samt kunskap om viktiga aspekter av det förändringsprojekt som digital transformation är.

Innehåll:

 • förstå innebörden av digitalisering och digital transformation
 • driva digitalisering som utgår från kundens behov
 • kartlägga era kunders behov med hjälp av effektiv metodik
 • identifiera innovations- och/eller utvecklingsmöjligheter
 • skapa och utvärdera enkla prototyper
 • förankra förändring bland medarbetare och andra intressenter så att nya arbetssätt snabbt får fäste
 • förstå vad som krävs för att öka omställningsbarheten i din organisation

Mer detaljerad information om varje tillfälle och innehåll finner du i programmet nedan.

 

 

Praktisk information

Asset 79
Modulbaserad utbildning
Det här är en utbildning som ges i moduler. Det innebär att det är flera tillfällen, moduler, som utgör utbildningen. Alla datum som visas i bokningen ingår i utbildningen.
Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum
29 mars 2023
och 18 april 2023
och 25 april 2023
och 11–12 maj 2023 - Digitalt
Asset 79
Digitalt
Digitalt innebär att kursen eller konferensen genomförs på distans i verktyget Zoom eller motsvarande, och är lärarledd. I bekräftelsen på din anmälan får du detaljerad och praktisk information angående Zoom.
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
25 000 kronor för medlem
32 500 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 10 mars
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning via videoplattformen zoom. Dokumentation via länk.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Digitaliseringsansvariga/strateger, projektledare, kundtjänstchefer, kundchefer, fastighetschefer, driftsansvariga, affärsutvecklingsansvariga, affärsområdesansvariga, VD och andra som driver digitalisering i allmännyttiga bolag.

Föreläsare

placeholder+image
Albert Lannerstad
Ledar- och organisationsutvecklare
Albert har erfarenhet från roller som chef och vd och är särskilt inriktad mot självledarskap och personlig utveckling samt framtidens ledarskap och organisationsformer. Han har erfarenhet från flera initiativ inom Allmännyttan t ex Idéprogrammet mot 2030 och Digitaliseringsinitiativet.
placeholder+image
Eva Åberg
Organisationsutvecklare, Audiendo Ledarskap
Eva Åberg hjälper företag att navigera i de mellanmänskliga och organisatoriska aspekterna av digitalisering. Hon är organisationsutvecklare med innovation och framtidsfrågor som specialitet och arbetar med företagsledningar och team över hela världen.
placeholder+image
Erik Forss-Andrée
VD, Go Monday
Erik Fross-Andrée är entreprenör och utbildare i digitaliseringsfrågor. Han driver bland annat ett företag som via digitala tjänster hjälper människor vidare i karriären och har en bakgrund som vd och projektledare för utvecklingsprojekt inom såväl privat som offentlig sektor.
placeholder+image
Erik Lindahl
UX- och tjänstedesigner, specialist på kundcentrerat arbete och designledarskap, STHLM Experience Lab
Erik föreläser inom UX och CX, Design Thinking och designprocesser för moderna organisationer, prototyping och konceptutveckling, samt kundresor och research av kundinsikter.
Skriv ut programmet
Digital transformation i bostadsföretag
Skriv ut programmet
Digital transformation – 29 mars
Digital transformation

Dagen ger grundläggande insikt om digitalisering och digital transformation. Vad är digitalisering? Varför är det så viktigt? Vad krävs av organisationen? Var börjar vi och vad behöver jag göra?

Under dagen får du, tillsammans med de andra deltagarna, använda olika verktyg och modeller för besvara frågorna ovan. Vi närmar oss begrepp och pratar om teknikutvecklingen för att göra digitaliseringen greppbar och konkret.

Målet är att du ska få en djupare förståelse för fenomenet digitalisering och kunna skapa ett eget förhållningssätt till utvecklingen. Du får också konkreta verktyg i form av gruppuppgifter att använda i din egen organisation.

Ur innehållet:

Perspektiv på digitalisering: Vad är det och hur kan jag förhålla mig till den snabba utvecklingen?
Digital transformation – processer när nya värden skapas och gamla går förlorade
Hitta digitaliseringspotential: Var ska du leta?
Omställningsbara organisationer: Vad utmärker dem?
Självskattning: Hur förhåller sig ditt företag till de organisatoriska framgångsfaktorerna?
Börja med dig själv! Genomgång av de nya verktyg som bygger på digitaliseringens grundprinciper

Kartlägga kundens behov och prototypskapande – 18 & 25 april
Att kartlägga kundens behov och skapa snabbare värde med prototyper

Under dessa två dagar kommer du att få insikter och förståelse kring hur du med användarcentrerade arbetsmetoder och verktyg uppnår en bättre kundförståelse, och hur denna sedan kan omsättas till relevanta digitala lösningar, produkter och organisatoriska effektiviseringar.

Ett tydligt fokus på konkreta exempel och praktiska övningar, gör att du omgående kan börja omsätta dina nya kunskaper inom bland annat:
• hur en kundrese-karta (customer journey map) hjälper dig att skapa bättre samförstånd inom verksamheten samt hantera godtycklighet i projekt
• hur prototyper blir ett sätt att både tänka och samarbeta
• hur ”fail fast” och snabba misslyckande egentligen handlar om ”lyckade missar” och att uppnå snabba lärdomar

Detta och mycket mer får du god kunskap om genom praktisk och konkret arbete tillsammans med övriga deltagare.
De två dagarna bygger på upplevelsebaserad pedagogik och du får chansen att kartlägga ett kundflöde för att identifiera viktiga kundbehov, och sedan skapa och utvärdera lösningar som svarar mot det identifierade behovet.

Ur innehållet:
• Arbetsmetodik för kundcentrerad digital transformation
• Enkla men robusta verktyg och modeller som säkerställer att slutanvändarens perspektiv präglar utvecklingen av nya lösningar
• Metod för att hantera godtycklighet och otillräckliga insikter i framtagande av användarlösningar
• Tillvägagångssätt och verktyg för arbete med prototyper
• Förståelse för hur metoderna används i både affärsutveckling och verksamhetsutveckling

Förändringsledning och omställningsbara organisationer – 11-12 maj
Förändringsledning och omställningsbara organisationer

Med kunskap om hur förändringar påverkar medarbetare, kunder och andra intressenter och metoder för att förankra och driva förändringsprocesser kan omställningen ske mer effektivt och de goda effekterna säkerställas.

Digitaliseringen ställer höga krav på att tryggt och säkert leda medarbetarna genom en stor förändring av verktyg, arbetsflöden och rollers innehåll. Ibland även en förändrad organisation.

Kommunikation och förankring är en utmaning i de processer där det av naturliga skäl inte från början finns några klara besked att ge om hur allt kommer att bli. Dessutom reagerar medarbetare väldigt olika på förändring. Som ledare gäller det att fånga upp varje medarbetare just där den är för att hjälpa denne vidare. Annars riskeras ett stort tapp i effektivitet och produktivitet.

Dessutom adresserar vi under kursdagarna vad som krävs för att skapa omställningsbara organisationer där kulturen bejakar kontinuerlig utveckling. Vi tittar även på organisationsformer som utmanar de traditionella och hur det kommer sig att dessa är så snabbrörliga på marknaden.

Ur innehållet:

 • Hur kan en stabil förändringsprocess planeras? Vad bör ingå och vilka verktyg behöver vi?
 • Vad händer i hjärnan vid förändring?
 • Vilka olika sätt kan medarbetarna reagera på? Hur förebygger vi och hur hanterar vi negativa reaktioner?
 • Hur kan jag förstå var medarbetarna individuellt befinner sig i sina förändringsprocessen? Hur bemöter jag var och en av dem för att hjälpa dem framåt?
 • Medveten kommunikation i förändring: Hur gör man och när? Till vem? Vilket forum?
 • Vad händer med prestationen under förändring och hur kan vi arbeta för att den inte ska sjunka alltför djupt?
 • Beteende och konsekvens i en förändringssituation.
 • Drivkrafter och hinder i förändring.
 • Hur hanterar vi ett massivt motstånd?
 • Att förankra budskap. Vilka olika verktyg finns?

Under dagarna får du möjlighet att omsätta dem i arbete med ett konkret exempel.

Modul 1

Digital transformation – 29 mars
Digital transformation

Dagen ger grundläggande insikt om digitalisering och digital transformation. Vad är digitalisering? Varför är det så viktigt? Vad krävs av organisationen? Var börjar vi och vad behöver jag göra?

Under dagen får du, tillsammans med de andra deltagarna, använda olika verktyg och modeller för besvara frågorna ovan. Vi närmar oss begrepp och pratar om teknikutvecklingen för att göra digitaliseringen greppbar och konkret.

Målet är att du ska få en djupare förståelse för fenomenet digitalisering och kunna skapa ett eget förhållningssätt till utvecklingen. Du får också konkreta verktyg i form av gruppuppgifter att använda i din egen organisation.

Ur innehållet:

Perspektiv på digitalisering: Vad är det och hur kan jag förhålla mig till den snabba utvecklingen?
Digital transformation – processer när nya värden skapas och gamla går förlorade
Hitta digitaliseringspotential: Var ska du leta?
Omställningsbara organisationer: Vad utmärker dem?
Självskattning: Hur förhåller sig ditt företag till de organisatoriska framgångsfaktorerna?
Börja med dig själv! Genomgång av de nya verktyg som bygger på digitaliseringens grundprinciper

Modul 2

Kartlägga kundens behov och prototypskapande – 18 & 25 april
Att kartlägga kundens behov och skapa snabbare värde med prototyper

Under dessa två dagar kommer du att få insikter och förståelse kring hur du med användarcentrerade arbetsmetoder och verktyg uppnår en bättre kundförståelse, och hur denna sedan kan omsättas till relevanta digitala lösningar, produkter och organisatoriska effektiviseringar.

Ett tydligt fokus på konkreta exempel och praktiska övningar, gör att du omgående kan börja omsätta dina nya kunskaper inom bland annat:
• hur en kundrese-karta (customer journey map) hjälper dig att skapa bättre samförstånd inom verksamheten samt hantera godtycklighet i projekt
• hur prototyper blir ett sätt att både tänka och samarbeta
• hur ”fail fast” och snabba misslyckande egentligen handlar om ”lyckade missar” och att uppnå snabba lärdomar

Detta och mycket mer får du god kunskap om genom praktisk och konkret arbete tillsammans med övriga deltagare.
De två dagarna bygger på upplevelsebaserad pedagogik och du får chansen att kartlägga ett kundflöde för att identifiera viktiga kundbehov, och sedan skapa och utvärdera lösningar som svarar mot det identifierade behovet.

Ur innehållet:
• Arbetsmetodik för kundcentrerad digital transformation
• Enkla men robusta verktyg och modeller som säkerställer att slutanvändarens perspektiv präglar utvecklingen av nya lösningar
• Metod för att hantera godtycklighet och otillräckliga insikter i framtagande av användarlösningar
• Tillvägagångssätt och verktyg för arbete med prototyper
• Förståelse för hur metoderna används i både affärsutveckling och verksamhetsutveckling

Modul 3

Förändringsledning och omställningsbara organisationer – 11-12 maj
Förändringsledning och omställningsbara organisationer

Med kunskap om hur förändringar påverkar medarbetare, kunder och andra intressenter och metoder för att förankra och driva förändringsprocesser kan omställningen ske mer effektivt och de goda effekterna säkerställas.

Digitaliseringen ställer höga krav på att tryggt och säkert leda medarbetarna genom en stor förändring av verktyg, arbetsflöden och rollers innehåll. Ibland även en förändrad organisation.

Kommunikation och förankring är en utmaning i de processer där det av naturliga skäl inte från början finns några klara besked att ge om hur allt kommer att bli. Dessutom reagerar medarbetare väldigt olika på förändring. Som ledare gäller det att fånga upp varje medarbetare just där den är för att hjälpa denne vidare. Annars riskeras ett stort tapp i effektivitet och produktivitet.

Dessutom adresserar vi under kursdagarna vad som krävs för att skapa omställningsbara organisationer där kulturen bejakar kontinuerlig utveckling. Vi tittar även på organisationsformer som utmanar de traditionella och hur det kommer sig att dessa är så snabbrörliga på marknaden.

Ur innehållet:

 • Hur kan en stabil förändringsprocess planeras? Vad bör ingå och vilka verktyg behöver vi?
 • Vad händer i hjärnan vid förändring?
 • Vilka olika sätt kan medarbetarna reagera på? Hur förebygger vi och hur hanterar vi negativa reaktioner?
 • Hur kan jag förstå var medarbetarna individuellt befinner sig i sina förändringsprocessen? Hur bemöter jag var och en av dem för att hjälpa dem framåt?
 • Medveten kommunikation i förändring: Hur gör man och när? Till vem? Vilket forum?
 • Vad händer med prestationen under förändring och hur kan vi arbeta för att den inte ska sjunka alltför djupt?
 • Beteende och konsekvens i en förändringssituation.
 • Drivkrafter och hinder i förändring.
 • Hur hanterar vi ett massivt motstånd?
 • Att förankra budskap. Vilka olika verktyg finns?

Under dagarna får du möjlighet att omsätta dem i arbete med ett konkret exempel.

Kontakt

placeholder+image
Frida Ringblom
Frida Ringblom är projektledare för kurser och konferenser.

Relaterade utbildningar