Digital transformation i bostadsföretag
Stockholm 15 november
och 10–11 december
och 22–23 januari 2020
1 deltagare
- +
= 25 000 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Få platser kvar

Få koll på utvecklingen, utgå från kundernas behov och få med organisationen i förändringen.

Att driva digital transformation är ett förändringsprojekt. Det handlar om att förstå den kraftiga utveckling som sker i vår omvärld för att sedan hitta och ta tillvara de intressanta möjligheter som skapas. Därefter återstår den kanske viktigaste komponenten – att driva förändringen i organisationen.

Den här utbildningen som genomförs i tre delar, ger dig grunderna för att driva digitalisering i ditt allmännyttiga bostadsbolag och en mängd konkreta metoder och verktyg.

• Första tillfället får du en grundlig orientering om digitalisering och digital transformation.

• Andra tillfället, 2 dagar, fokuserar på metodik för att kartlägga kundresa och hitta otillfredsställda behov samt omsätta dem i prototyper för digitala tjänster och lösningar. Digital utveckling ska utgå från kundens behov.

• Utbildningens sista två dagar ägnas helt och hållet åt digitalisering som förändringsprojekt och handlar om hur du effektivt får med dig andra i organisationen på nya arbetssätt.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare ett kunskapslyft när det gäller digitalisering samt kunskap om viktiga aspekter av det förändringsprojekt som digital transformation är.

Den här utbildningen gör dig trygg i din uppgift och ger dig grundläggande kompetens att:

 • förstå innebörden av digitalisering och digital transformation
 • driva digitalisering som utgår från kundens behov
 • kartlägga era kunders behov med hjälp av effektiv metodik
 • identifiera innovations- och/eller utvecklingsmöjligheter
 • skapa och utvärdera enkla prototyper
 • förankra förändring bland medarbetare och andra intressenter så att nya arbetssätt snabbt får fäste
 • förstå vad som krävs för att öka omställningsbarheten i din organisation

Mer detaljerad information om varje utbildningstillfälle och innehåll finner du i programmet nedan.

Praktisk information

Datum och plats
8 april
och 7–8 maj
och 10–11 juni i Stockholm
Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29
Visa på karta
Pris
25 000 kronor för medlem
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 29 mars
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid SABO ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Målgrupp
Digitaliseringsansvariga/strateger, projektledare, kundtjänstchefer, kundchefer, fastighetschefer, driftsansvariga, affärsutvecklingsansvariga, affärsområdesansvariga, VD och andra som driver digitalisering i allmännyttiga bolag.
OBS: annan lokal för sista utbildningstillfället!

Tillfälle 3 den 10-11 juni kommer att hållas på Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm

Medverkande

Albert Lannerstad
Albert Lannerstad är ledar- och organisationsutvecklare med inriktning mot framtidens innovativa organisationer och digitalisering. Han har varit delaktig i arbetet med Agendan för Allmännyttans digitalisering.
Erik Forss-Andrée
Erik Fross-Andrée är entreprenör och utbildare i digitaliseringsfrågor. Han driver bland annat ett företag som via digitala tjänster hjälper människor vidare i karriären och har en bakgrund som vd och projektledare för utvecklingsprojekt inom såväl privat som offentlig sektor.
Eva Åberg
Eva Åberg hjälper företag att navigera i de mellanmänskliga och organisatoriska aspekterna av digitalisering. Hon är organisationsutvecklare med innovation och framtidsfrågor som specialitet och arbetar med företagsledningar och team över hela världen.
Olle Svensson
Olle Svensson arbetar med digital affärstransformation inom en rad olika branscher genom innovationsprogram och utbildningar. Med en bakgrund inom både tjänsteutveckling och marknadsföring fokuserar han på användarcentrerad och teknikdriven affärsutveckling, kort sagt hur företag går i takt till vår världs nya logik. Han är även en flitig kurs- och workshopledare och rådgivare med 15 års erfarenhet av digitalisering.
Skriv ut programmet
Digital transformation i bostadsföretag
Dag 1 – 8 april

Del I – Digital transformation 

Dagen ger grundläggande insikt om digitalisering och digital transformation. Vad är digitalisering? Varför är det så viktigt? Vad krävs av organisationen? Var börjar vi och vad behöver jag göra?

Under dagen får du, tillsammans med de andra deltagarna, använda olika verktyg och modeller för besvara frågorna ovan. Vi närmar oss begrepp och pratar om teknikutvecklingen för att göra digitaliseringen greppbar och konkret.

Målet är att du ska få en djupare förståelse för fenomenet digitalisering och kunna skapa ett eget förhållningssätt till utvecklingen. Du får också konkreta verktyg i form av gruppuppgifter att använda i din egen organisation.

Ur innehållet:

 • Perspektiv på digitalisering: Vad är det och hur kan jag förhålla mig till den snabba utvecklingen?
 • Digital transformation – processer när nya värden skapas och gamla går förlorade
 • Hitta digitaliseringspotential: Var ska du leta?
 • Omställningsbara organisationer: Vad utmärker dem?
 • Självskattning: Hur förhåller sig ditt företag till de organisatoriska framgångsfaktorerna?
 • Börja med dig själv! Genomgång av de nya verktyg som bygger på digitaliseringens grundprinciper
Albert Lannerstad, Organisationskonsult och ledarutvecklareEva Åberg, Organisationsutvecklare, Audiendo Ledarskap
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Utbildningen börjar
12:30
Lunch
13:30
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut
Dag 2 – 7 maj

Del II – kartlägga kundens behov och prototypskapande – 2 dagar

Under dessa två dagar kommer du att få insikter och förståelse kring hur du med användarcentrerade arbetsmetoder och verktyg åstadkommer bättre kundförståelse och hur den kan omsättas till relevanta digitala lösningar, produkter och processer.

Vi avdramatiserar några kända buzzwords inom digitalisering för att bättre förstå:

 • hur en customer journey map hjälper oss att hantera godtycklighet i projekt
 • hur prototyper blir ett sätt att både tänka och samarbeta
 • hur fail fast egentligen handlar om något annat.

Detta och mycket mer får du god kunskap om genom praktisk och konkret arbete tillsammans med övriga deltagare.

De två dagarna är bygger på upplevelsebaserad pedagogik och du får chansen att kartlägga ett kundflöde för att finna kundbehov och sedan skapa och utvärdera lösningar som svarar mot det identifierade behovet.

Ur innehållet:

 • Arbetsmetodik för kundcentrerad digital transformation
 • Enkla men robusta verktyg och modeller som säkerställer att slutanvändarens perspektiv präglar utvecklingen av nya lösningar
 • Metod för att hantera godtycklighet i framtagande av användarlösningar
 • Tillvägagångssätt och verktyg för arbete med prototyper
 • Förståelse för hur metoderna används i både affärsutveckling och verksamhetsutveckling
Olle Svensson, Kursledare och rådgivare
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Utbildningen börjar
12:30
Lunch
13:30
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut
Dag 3 – 8 maj

Del II – kartlägga kundens behov och prototypskapande

Under dessa två dagar kommer du att få insikter och förståelse kring hur du med användarcentrerade arbetsmetoder och verktyg åstadkommer bättre kundförståelse och hur den kan omsättas till relevanta digitala lösningar, produkter och processer.

Vi avdramatiserar några kända buzzwords inom digitalisering för att bättre förstå:

 • hur en customer journey map hjälper oss att hantera godtycklighet i projekt
 • hur prototyper blir ett sätt att både tänka och samarbeta
 • hur fail fast egentligen handlar om något annat.

Detta och mycket mer får du god kunskap om genom praktisk och konkret arbete tillsammans med övriga deltagare.

De två dagarna är bygger på upplevelsebaserad pedagogik och du får chansen att kartlägga ett kundflöde för att finna kundbehov och sedan skapa och utvärdera lösningar som svarar mot det identifierade behovet.

Ur innehållet:

 • Arbetsmetodik för kundcentrerad digital transformation
 • Enkla men robusta verktyg och modeller som säkerställer att slutanvändarens perspektiv präglar utvecklingen av nya lösningar
 • Metod för att hantera godtycklighet i framtagande av användarlösningar
 • Tillvägagångssätt och verktyg för arbete med prototyper
 • Förståelse för hur metoderna används i både affärsutveckling och verksamhetsutveckling
09:00
Utbildningsdagen påbörjas
10:30
Kaffe
12:00
Lunch
13:00
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut
Dag 4 – 10 juni

Del III – Förändringsledning och omställningsbara organisationer – 2 dagar

Utbildningens tredje tillfälle sker på Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm

Med kunskap om hur förändringar påverkar medarbetare, kunder och andra intressenter och metoder för att förankra och driva förändringsprocesser kan omställningen ske mer effektivt och de goda effekterna säkerställas.

Digitaliseringen ställer höga krav på att tryggt och säkert leda medarbetarna genom en stor förändring av verktyg, arbetsflöden och rollers innehåll. Ibland även en förändrad organisation.

Kommunikation och förankring är en utmaning i de processer där det av naturliga skäl inte från början finns några klara besked att ge om hur allt kommer att bli. Dessutom reagerar medarbetare väldigt olika på förändring. Som ledare gäller det att fånga upp varje medarbetare just där den är för att hjälpa denne vidare. Annars riskeras ett stort tapp i effektivitet och produktivitet.

Dessutom adresserar vi under kursdagarna vad som krävs för att skapa omställningsbara organisationer där kulturen bejakar kontinuerlig utveckling. Vi tittar även på organisationsformer som utmanar de traditionella och hur det kommer sig att dessa är så snabbrörliga på marknaden.

Ur innehållet:

 • Hur kan en stabil förändringsprocess planeras? Vad bör ingå och vilka verktyg behöver vi?
 • Vad händer i hjärnan vid förändring?
 • Vilka olika sätt kan medarbetarna reagera på? Hur förebygger vi och hur hanterar vi negativa reaktioner?
 • Hur kan jag förstå var medarbetarna individuellt befinner sig i sina förändringsprocessen? Hur bemöter jag var och en av dem för att hjälpa dem framåt?
 • Medveten kommunikation i förändring: Hur gör man och när? Till vem? Vilket forum?
 • Vad händer med prestationen under förändring och hur kan vi arbeta för att den inte ska sjunka alltför djupt?
 • Beteende och konsekvens i en förändringssituation.
 • Drivkrafter och hinder i förändring.
 • Hur hanterar vi ett massivt motstånd?
 • Att förankra budskap. Vilka olika verktyg finns?

Under dagarna får du möjlighet att omsätta dem i arbete med ett konkret exempel.

Eva Åberg, Organisationsutvecklare, Audiendo Ledarskap
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Utbildningsdagen påbörjas
12:30
Lunch
13:30
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut
Dag 5 – 11 juni

Del III – Förändringsledning och omställningsbara organisationer

Utbildningens tredje tillfälle sker på Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm

Med kunskap om hur förändringar påverkar medarbetare, kunder och andra intressenter och metoder för att förankra och driva förändringsprocesser kan omställningen ske mer effektivt och de goda effekterna säkerställas.

Digitaliseringen ställer höga krav på att tryggt och säkert leda medarbetarna genom en stor förändring av verktyg, arbetsflöden och rollers innehåll. Ibland även en förändrad organisation.

Kommunikation och förankring är en utmaning i de processer där det av naturliga skäl inte från början finns några klara besked att ge om hur allt kommer att bli. Dessutom reagerar medarbetare väldigt olika på förändring. Som ledare gäller det att fånga upp varje medarbetare just där den är för att hjälpa denne vidare. Annars riskeras ett stort tapp i effektivitet och produktivitet.

Dessutom adresserar vi under kursdagarna vad som krävs för att skapa omställningsbara organisationer där kulturen bejakar kontinuerlig utveckling. Vi tittar även på organisationsformer som utmanar de traditionella och hur det kommer sig att dessa är så snabbrörliga på marknaden.

Ur innehållet:

 • Hur kan en stabil förändringsprocess planeras? Vad bör ingå och vilka verktyg behöver vi?
 • Vad händer i hjärnan vid förändring?
 • Vilka olika sätt kan medarbetarna reagera på? Hur förebygger vi och hur hanterar vi negativa reaktioner?
 • Hur kan jag förstå var medarbetarna individuellt befinner sig i sina förändringsprocessen? Hur bemöter jag var och en av dem för att hjälpa dem framåt?
 • Medveten kommunikation i förändring: Hur gör man och när? Till vem? Vilket forum?
 • Vad händer med prestationen under förändring och hur kan vi arbeta för att den inte ska sjunka alltför djupt?
 • Beteende och konsekvens i en förändringssituation.
 • Drivkrafter och hinder i förändring.
 • Hur hanterar vi ett massivt motstånd?
 • Att förankra budskap. Vilka olika verktyg finns?

Under dagarna får du möjlighet att omsätta dem i arbete med ett konkret exempel.

Eva Åberg, Organisationsutvecklare, Audiendo Ledarskap
09:00
Utbildningsdagen påbörjas
10:30
Kaffe
12:00
Lunch
13:00
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut
Dag 1 – 8 april

Del I – Digital transformation 

Dagen ger grundläggande insikt om digitalisering och digital transformation. Vad är digitalisering? Varför är det så viktigt? Vad krävs av organisationen? Var börjar vi och vad behöver jag göra?

Under dagen får du, tillsammans med de andra deltagarna, använda olika verktyg och modeller för besvara frågorna ovan. Vi närmar oss begrepp och pratar om teknikutvecklingen för att göra digitaliseringen greppbar och konkret.

Målet är att du ska få en djupare förståelse för fenomenet digitalisering och kunna skapa ett eget förhållningssätt till utvecklingen. Du får också konkreta verktyg i form av gruppuppgifter att använda i din egen organisation.

Ur innehållet:

 • Perspektiv på digitalisering: Vad är det och hur kan jag förhålla mig till den snabba utvecklingen?
 • Digital transformation – processer när nya värden skapas och gamla går förlorade
 • Hitta digitaliseringspotential: Var ska du leta?
 • Omställningsbara organisationer: Vad utmärker dem?
 • Självskattning: Hur förhåller sig ditt företag till de organisatoriska framgångsfaktorerna?
 • Börja med dig själv! Genomgång av de nya verktyg som bygger på digitaliseringens grundprinciper
Albert Lannerstad, Organisationskonsult och ledarutvecklareEva Åberg, Organisationsutvecklare, Audiendo Ledarskap
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Utbildningen börjar
12:30
Lunch
13:30
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut
Dag 2 – 7 maj

Del II – kartlägga kundens behov och prototypskapande – 2 dagar

Under dessa två dagar kommer du att få insikter och förståelse kring hur du med användarcentrerade arbetsmetoder och verktyg åstadkommer bättre kundförståelse och hur den kan omsättas till relevanta digitala lösningar, produkter och processer.

Vi avdramatiserar några kända buzzwords inom digitalisering för att bättre förstå:

 • hur en customer journey map hjälper oss att hantera godtycklighet i projekt
 • hur prototyper blir ett sätt att både tänka och samarbeta
 • hur fail fast egentligen handlar om något annat.

Detta och mycket mer får du god kunskap om genom praktisk och konkret arbete tillsammans med övriga deltagare.

De två dagarna är bygger på upplevelsebaserad pedagogik och du får chansen att kartlägga ett kundflöde för att finna kundbehov och sedan skapa och utvärdera lösningar som svarar mot det identifierade behovet.

Ur innehållet:

 • Arbetsmetodik för kundcentrerad digital transformation
 • Enkla men robusta verktyg och modeller som säkerställer att slutanvändarens perspektiv präglar utvecklingen av nya lösningar
 • Metod för att hantera godtycklighet i framtagande av användarlösningar
 • Tillvägagångssätt och verktyg för arbete med prototyper
 • Förståelse för hur metoderna används i både affärsutveckling och verksamhetsutveckling
Olle Svensson, Kursledare och rådgivare
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Utbildningen börjar
12:30
Lunch
13:30
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut
Dag 3 – 8 maj

Del II – kartlägga kundens behov och prototypskapande

Under dessa två dagar kommer du att få insikter och förståelse kring hur du med användarcentrerade arbetsmetoder och verktyg åstadkommer bättre kundförståelse och hur den kan omsättas till relevanta digitala lösningar, produkter och processer.

Vi avdramatiserar några kända buzzwords inom digitalisering för att bättre förstå:

 • hur en customer journey map hjälper oss att hantera godtycklighet i projekt
 • hur prototyper blir ett sätt att både tänka och samarbeta
 • hur fail fast egentligen handlar om något annat.

Detta och mycket mer får du god kunskap om genom praktisk och konkret arbete tillsammans med övriga deltagare.

De två dagarna är bygger på upplevelsebaserad pedagogik och du får chansen att kartlägga ett kundflöde för att finna kundbehov och sedan skapa och utvärdera lösningar som svarar mot det identifierade behovet.

Ur innehållet:

 • Arbetsmetodik för kundcentrerad digital transformation
 • Enkla men robusta verktyg och modeller som säkerställer att slutanvändarens perspektiv präglar utvecklingen av nya lösningar
 • Metod för att hantera godtycklighet i framtagande av användarlösningar
 • Tillvägagångssätt och verktyg för arbete med prototyper
 • Förståelse för hur metoderna används i både affärsutveckling och verksamhetsutveckling
09:00
Utbildningsdagen påbörjas
10:30
Kaffe
12:00
Lunch
13:00
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut
Dag 4 – 10 juni

Del III – Förändringsledning och omställningsbara organisationer – 2 dagar

Utbildningens tredje tillfälle sker på Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm

Med kunskap om hur förändringar påverkar medarbetare, kunder och andra intressenter och metoder för att förankra och driva förändringsprocesser kan omställningen ske mer effektivt och de goda effekterna säkerställas.

Digitaliseringen ställer höga krav på att tryggt och säkert leda medarbetarna genom en stor förändring av verktyg, arbetsflöden och rollers innehåll. Ibland även en förändrad organisation.

Kommunikation och förankring är en utmaning i de processer där det av naturliga skäl inte från början finns några klara besked att ge om hur allt kommer att bli. Dessutom reagerar medarbetare väldigt olika på förändring. Som ledare gäller det att fånga upp varje medarbetare just där den är för att hjälpa denne vidare. Annars riskeras ett stort tapp i effektivitet och produktivitet.

Dessutom adresserar vi under kursdagarna vad som krävs för att skapa omställningsbara organisationer där kulturen bejakar kontinuerlig utveckling. Vi tittar även på organisationsformer som utmanar de traditionella och hur det kommer sig att dessa är så snabbrörliga på marknaden.

Ur innehållet:

 • Hur kan en stabil förändringsprocess planeras? Vad bör ingå och vilka verktyg behöver vi?
 • Vad händer i hjärnan vid förändring?
 • Vilka olika sätt kan medarbetarna reagera på? Hur förebygger vi och hur hanterar vi negativa reaktioner?
 • Hur kan jag förstå var medarbetarna individuellt befinner sig i sina förändringsprocessen? Hur bemöter jag var och en av dem för att hjälpa dem framåt?
 • Medveten kommunikation i förändring: Hur gör man och när? Till vem? Vilket forum?
 • Vad händer med prestationen under förändring och hur kan vi arbeta för att den inte ska sjunka alltför djupt?
 • Beteende och konsekvens i en förändringssituation.
 • Drivkrafter och hinder i förändring.
 • Hur hanterar vi ett massivt motstånd?
 • Att förankra budskap. Vilka olika verktyg finns?

Under dagarna får du möjlighet att omsätta dem i arbete med ett konkret exempel.

Eva Åberg, Organisationsutvecklare, Audiendo Ledarskap
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Utbildningsdagen påbörjas
12:30
Lunch
13:30
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut
Dag 5 – 11 juni

Del III – Förändringsledning och omställningsbara organisationer

Utbildningens tredje tillfälle sker på Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm

Med kunskap om hur förändringar påverkar medarbetare, kunder och andra intressenter och metoder för att förankra och driva förändringsprocesser kan omställningen ske mer effektivt och de goda effekterna säkerställas.

Digitaliseringen ställer höga krav på att tryggt och säkert leda medarbetarna genom en stor förändring av verktyg, arbetsflöden och rollers innehåll. Ibland även en förändrad organisation.

Kommunikation och förankring är en utmaning i de processer där det av naturliga skäl inte från början finns några klara besked att ge om hur allt kommer att bli. Dessutom reagerar medarbetare väldigt olika på förändring. Som ledare gäller det att fånga upp varje medarbetare just där den är för att hjälpa denne vidare. Annars riskeras ett stort tapp i effektivitet och produktivitet.

Dessutom adresserar vi under kursdagarna vad som krävs för att skapa omställningsbara organisationer där kulturen bejakar kontinuerlig utveckling. Vi tittar även på organisationsformer som utmanar de traditionella och hur det kommer sig att dessa är så snabbrörliga på marknaden.

Ur innehållet:

 • Hur kan en stabil förändringsprocess planeras? Vad bör ingå och vilka verktyg behöver vi?
 • Vad händer i hjärnan vid förändring?
 • Vilka olika sätt kan medarbetarna reagera på? Hur förebygger vi och hur hanterar vi negativa reaktioner?
 • Hur kan jag förstå var medarbetarna individuellt befinner sig i sina förändringsprocessen? Hur bemöter jag var och en av dem för att hjälpa dem framåt?
 • Medveten kommunikation i förändring: Hur gör man och när? Till vem? Vilket forum?
 • Vad händer med prestationen under förändring och hur kan vi arbeta för att den inte ska sjunka alltför djupt?
 • Beteende och konsekvens i en förändringssituation.
 • Drivkrafter och hinder i förändring.
 • Hur hanterar vi ett massivt motstånd?
 • Att förankra budskap. Vilka olika verktyg finns?

Under dagarna får du möjlighet att omsätta dem i arbete med ett konkret exempel.

Eva Åberg, Organisationsutvecklare, Audiendo Ledarskap
09:00
Utbildningsdagen påbörjas
10:30
Kaffe
12:00
Lunch
13:00
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut
Dag 1 – 8 april

Del I – Digital transformation 

Dagen ger grundläggande insikt om digitalisering och digital transformation. Vad är digitalisering? Varför är det så viktigt? Vad krävs av organisationen? Var börjar vi och vad behöver jag göra?

Under dagen får du, tillsammans med de andra deltagarna, använda olika verktyg och modeller för besvara frågorna ovan. Vi närmar oss begrepp och pratar om teknikutvecklingen för att göra digitaliseringen greppbar och konkret.

Målet är att du ska få en djupare förståelse för fenomenet digitalisering och kunna skapa ett eget förhållningssätt till utvecklingen. Du får också konkreta verktyg i form av gruppuppgifter att använda i din egen organisation.

Ur innehållet:

 • Perspektiv på digitalisering: Vad är det och hur kan jag förhålla mig till den snabba utvecklingen?
 • Digital transformation – processer när nya värden skapas och gamla går förlorade
 • Hitta digitaliseringspotential: Var ska du leta?
 • Omställningsbara organisationer: Vad utmärker dem?
 • Självskattning: Hur förhåller sig ditt företag till de organisatoriska framgångsfaktorerna?
 • Börja med dig själv! Genomgång av de nya verktyg som bygger på digitaliseringens grundprinciper
Albert Lannerstad, Organisationskonsult och ledarutvecklareEva Åberg, Organisationsutvecklare, Audiendo Ledarskap
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Utbildningen börjar
12:30
Lunch
13:30
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut
Dag 2 – 7 maj

Del II – kartlägga kundens behov och prototypskapande – 2 dagar

Under dessa två dagar kommer du att få insikter och förståelse kring hur du med användarcentrerade arbetsmetoder och verktyg åstadkommer bättre kundförståelse och hur den kan omsättas till relevanta digitala lösningar, produkter och processer.

Vi avdramatiserar några kända buzzwords inom digitalisering för att bättre förstå:

 • hur en customer journey map hjälper oss att hantera godtycklighet i projekt
 • hur prototyper blir ett sätt att både tänka och samarbeta
 • hur fail fast egentligen handlar om något annat.

Detta och mycket mer får du god kunskap om genom praktisk och konkret arbete tillsammans med övriga deltagare.

De två dagarna är bygger på upplevelsebaserad pedagogik och du får chansen att kartlägga ett kundflöde för att finna kundbehov och sedan skapa och utvärdera lösningar som svarar mot det identifierade behovet.

Ur innehållet:

 • Arbetsmetodik för kundcentrerad digital transformation
 • Enkla men robusta verktyg och modeller som säkerställer att slutanvändarens perspektiv präglar utvecklingen av nya lösningar
 • Metod för att hantera godtycklighet i framtagande av användarlösningar
 • Tillvägagångssätt och verktyg för arbete med prototyper
 • Förståelse för hur metoderna används i både affärsutveckling och verksamhetsutveckling
Olle Svensson, Kursledare och rådgivare
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Utbildningen börjar
12:30
Lunch
13:30
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut
Dag 3 – 8 maj

Del II – kartlägga kundens behov och prototypskapande

Under dessa två dagar kommer du att få insikter och förståelse kring hur du med användarcentrerade arbetsmetoder och verktyg åstadkommer bättre kundförståelse och hur den kan omsättas till relevanta digitala lösningar, produkter och processer.

Vi avdramatiserar några kända buzzwords inom digitalisering för att bättre förstå:

 • hur en customer journey map hjälper oss att hantera godtycklighet i projekt
 • hur prototyper blir ett sätt att både tänka och samarbeta
 • hur fail fast egentligen handlar om något annat.

Detta och mycket mer får du god kunskap om genom praktisk och konkret arbete tillsammans med övriga deltagare.

De två dagarna är bygger på upplevelsebaserad pedagogik och du får chansen att kartlägga ett kundflöde för att finna kundbehov och sedan skapa och utvärdera lösningar som svarar mot det identifierade behovet.

Ur innehållet:

 • Arbetsmetodik för kundcentrerad digital transformation
 • Enkla men robusta verktyg och modeller som säkerställer att slutanvändarens perspektiv präglar utvecklingen av nya lösningar
 • Metod för att hantera godtycklighet i framtagande av användarlösningar
 • Tillvägagångssätt och verktyg för arbete med prototyper
 • Förståelse för hur metoderna används i både affärsutveckling och verksamhetsutveckling
09:00
Utbildningsdagen påbörjas
10:30
Kaffe
12:00
Lunch
13:00
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut
Dag 4 – 10 juni

Del III – Förändringsledning och omställningsbara organisationer – 2 dagar

Utbildningens tredje tillfälle sker på Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm

Med kunskap om hur förändringar påverkar medarbetare, kunder och andra intressenter och metoder för att förankra och driva förändringsprocesser kan omställningen ske mer effektivt och de goda effekterna säkerställas.

Digitaliseringen ställer höga krav på att tryggt och säkert leda medarbetarna genom en stor förändring av verktyg, arbetsflöden och rollers innehåll. Ibland även en förändrad organisation.

Kommunikation och förankring är en utmaning i de processer där det av naturliga skäl inte från början finns några klara besked att ge om hur allt kommer att bli. Dessutom reagerar medarbetare väldigt olika på förändring. Som ledare gäller det att fånga upp varje medarbetare just där den är för att hjälpa denne vidare. Annars riskeras ett stort tapp i effektivitet och produktivitet.

Dessutom adresserar vi under kursdagarna vad som krävs för att skapa omställningsbara organisationer där kulturen bejakar kontinuerlig utveckling. Vi tittar även på organisationsformer som utmanar de traditionella och hur det kommer sig att dessa är så snabbrörliga på marknaden.

Ur innehållet:

 • Hur kan en stabil förändringsprocess planeras? Vad bör ingå och vilka verktyg behöver vi?
 • Vad händer i hjärnan vid förändring?
 • Vilka olika sätt kan medarbetarna reagera på? Hur förebygger vi och hur hanterar vi negativa reaktioner?
 • Hur kan jag förstå var medarbetarna individuellt befinner sig i sina förändringsprocessen? Hur bemöter jag var och en av dem för att hjälpa dem framåt?
 • Medveten kommunikation i förändring: Hur gör man och när? Till vem? Vilket forum?
 • Vad händer med prestationen under förändring och hur kan vi arbeta för att den inte ska sjunka alltför djupt?
 • Beteende och konsekvens i en förändringssituation.
 • Drivkrafter och hinder i förändring.
 • Hur hanterar vi ett massivt motstånd?
 • Att förankra budskap. Vilka olika verktyg finns?

Under dagarna får du möjlighet att omsätta dem i arbete med ett konkret exempel.

Eva Åberg, Organisationsutvecklare, Audiendo Ledarskap
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Utbildningsdagen påbörjas
12:30
Lunch
13:30
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut
Dag 5 – 11 juni

Del III – Förändringsledning och omställningsbara organisationer

Utbildningens tredje tillfälle sker på Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm

Med kunskap om hur förändringar påverkar medarbetare, kunder och andra intressenter och metoder för att förankra och driva förändringsprocesser kan omställningen ske mer effektivt och de goda effekterna säkerställas.

Digitaliseringen ställer höga krav på att tryggt och säkert leda medarbetarna genom en stor förändring av verktyg, arbetsflöden och rollers innehåll. Ibland även en förändrad organisation.

Kommunikation och förankring är en utmaning i de processer där det av naturliga skäl inte från början finns några klara besked att ge om hur allt kommer att bli. Dessutom reagerar medarbetare väldigt olika på förändring. Som ledare gäller det att fånga upp varje medarbetare just där den är för att hjälpa denne vidare. Annars riskeras ett stort tapp i effektivitet och produktivitet.

Dessutom adresserar vi under kursdagarna vad som krävs för att skapa omställningsbara organisationer där kulturen bejakar kontinuerlig utveckling. Vi tittar även på organisationsformer som utmanar de traditionella och hur det kommer sig att dessa är så snabbrörliga på marknaden.

Ur innehållet:

 • Hur kan en stabil förändringsprocess planeras? Vad bör ingå och vilka verktyg behöver vi?
 • Vad händer i hjärnan vid förändring?
 • Vilka olika sätt kan medarbetarna reagera på? Hur förebygger vi och hur hanterar vi negativa reaktioner?
 • Hur kan jag förstå var medarbetarna individuellt befinner sig i sina förändringsprocessen? Hur bemöter jag var och en av dem för att hjälpa dem framåt?
 • Medveten kommunikation i förändring: Hur gör man och när? Till vem? Vilket forum?
 • Vad händer med prestationen under förändring och hur kan vi arbeta för att den inte ska sjunka alltför djupt?
 • Beteende och konsekvens i en förändringssituation.
 • Drivkrafter och hinder i förändring.
 • Hur hanterar vi ett massivt motstånd?
 • Att förankra budskap. Vilka olika verktyg finns?

Under dagarna får du möjlighet att omsätta dem i arbete med ett konkret exempel.

Eva Åberg, Organisationsutvecklare, Audiendo Ledarskap
09:00
Utbildningsdagen påbörjas
10:30
Kaffe
12:00
Lunch
13:00
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut
Dag 1 – 8 april

Del I – Digital transformation 

Dagen ger grundläggande insikt om digitalisering och digital transformation. Vad är digitalisering? Varför är det så viktigt? Vad krävs av organisationen? Var börjar vi och vad behöver jag göra?

Under dagen får du, tillsammans med de andra deltagarna, använda olika verktyg och modeller för besvara frågorna ovan. Vi närmar oss begrepp och pratar om teknikutvecklingen för att göra digitaliseringen greppbar och konkret.

Målet är att du ska få en djupare förståelse för fenomenet digitalisering och kunna skapa ett eget förhållningssätt till utvecklingen. Du får också konkreta verktyg i form av gruppuppgifter att använda i din egen organisation.

Ur innehållet:

 • Perspektiv på digitalisering: Vad är det och hur kan jag förhålla mig till den snabba utvecklingen?
 • Digital transformation – processer när nya värden skapas och gamla går förlorade
 • Hitta digitaliseringspotential: Var ska du leta?
 • Omställningsbara organisationer: Vad utmärker dem?
 • Självskattning: Hur förhåller sig ditt företag till de organisatoriska framgångsfaktorerna?
 • Börja med dig själv! Genomgång av de nya verktyg som bygger på digitaliseringens grundprinciper
Albert Lannerstad, Organisationskonsult och ledarutvecklareEva Åberg, Organisationsutvecklare, Audiendo Ledarskap
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Utbildningen börjar
12:30
Lunch
13:30
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut
Dag 2 – 7 maj

Del II – kartlägga kundens behov och prototypskapande – 2 dagar

Under dessa två dagar kommer du att få insikter och förståelse kring hur du med användarcentrerade arbetsmetoder och verktyg åstadkommer bättre kundförståelse och hur den kan omsättas till relevanta digitala lösningar, produkter och processer.

Vi avdramatiserar några kända buzzwords inom digitalisering för att bättre förstå:

 • hur en customer journey map hjälper oss att hantera godtycklighet i projekt
 • hur prototyper blir ett sätt att både tänka och samarbeta
 • hur fail fast egentligen handlar om något annat.

Detta och mycket mer får du god kunskap om genom praktisk och konkret arbete tillsammans med övriga deltagare.

De två dagarna är bygger på upplevelsebaserad pedagogik och du får chansen att kartlägga ett kundflöde för att finna kundbehov och sedan skapa och utvärdera lösningar som svarar mot det identifierade behovet.

Ur innehållet:

 • Arbetsmetodik för kundcentrerad digital transformation
 • Enkla men robusta verktyg och modeller som säkerställer att slutanvändarens perspektiv präglar utvecklingen av nya lösningar
 • Metod för att hantera godtycklighet i framtagande av användarlösningar
 • Tillvägagångssätt och verktyg för arbete med prototyper
 • Förståelse för hur metoderna används i både affärsutveckling och verksamhetsutveckling
Olle Svensson, Kursledare och rådgivare
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Utbildningen börjar
12:30
Lunch
13:30
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut
Dag 3 – 8 maj

Del II – kartlägga kundens behov och prototypskapande

Under dessa två dagar kommer du att få insikter och förståelse kring hur du med användarcentrerade arbetsmetoder och verktyg åstadkommer bättre kundförståelse och hur den kan omsättas till relevanta digitala lösningar, produkter och processer.

Vi avdramatiserar några kända buzzwords inom digitalisering för att bättre förstå:

 • hur en customer journey map hjälper oss att hantera godtycklighet i projekt
 • hur prototyper blir ett sätt att både tänka och samarbeta
 • hur fail fast egentligen handlar om något annat.

Detta och mycket mer får du god kunskap om genom praktisk och konkret arbete tillsammans med övriga deltagare.

De två dagarna är bygger på upplevelsebaserad pedagogik och du får chansen att kartlägga ett kundflöde för att finna kundbehov och sedan skapa och utvärdera lösningar som svarar mot det identifierade behovet.

Ur innehållet:

 • Arbetsmetodik för kundcentrerad digital transformation
 • Enkla men robusta verktyg och modeller som säkerställer att slutanvändarens perspektiv präglar utvecklingen av nya lösningar
 • Metod för att hantera godtycklighet i framtagande av användarlösningar
 • Tillvägagångssätt och verktyg för arbete med prototyper
 • Förståelse för hur metoderna används i både affärsutveckling och verksamhetsutveckling
09:00
Utbildningsdagen påbörjas
10:30
Kaffe
12:00
Lunch
13:00
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut
Dag 4 – 10 juni

Del III – Förändringsledning och omställningsbara organisationer – 2 dagar

Utbildningens tredje tillfälle sker på Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm

Med kunskap om hur förändringar påverkar medarbetare, kunder och andra intressenter och metoder för att förankra och driva förändringsprocesser kan omställningen ske mer effektivt och de goda effekterna säkerställas.

Digitaliseringen ställer höga krav på att tryggt och säkert leda medarbetarna genom en stor förändring av verktyg, arbetsflöden och rollers innehåll. Ibland även en förändrad organisation.

Kommunikation och förankring är en utmaning i de processer där det av naturliga skäl inte från början finns några klara besked att ge om hur allt kommer att bli. Dessutom reagerar medarbetare väldigt olika på förändring. Som ledare gäller det att fånga upp varje medarbetare just där den är för att hjälpa denne vidare. Annars riskeras ett stort tapp i effektivitet och produktivitet.

Dessutom adresserar vi under kursdagarna vad som krävs för att skapa omställningsbara organisationer där kulturen bejakar kontinuerlig utveckling. Vi tittar även på organisationsformer som utmanar de traditionella och hur det kommer sig att dessa är så snabbrörliga på marknaden.

Ur innehållet:

 • Hur kan en stabil förändringsprocess planeras? Vad bör ingå och vilka verktyg behöver vi?
 • Vad händer i hjärnan vid förändring?
 • Vilka olika sätt kan medarbetarna reagera på? Hur förebygger vi och hur hanterar vi negativa reaktioner?
 • Hur kan jag förstå var medarbetarna individuellt befinner sig i sina förändringsprocessen? Hur bemöter jag var och en av dem för att hjälpa dem framåt?
 • Medveten kommunikation i förändring: Hur gör man och när? Till vem? Vilket forum?
 • Vad händer med prestationen under förändring och hur kan vi arbeta för att den inte ska sjunka alltför djupt?
 • Beteende och konsekvens i en förändringssituation.
 • Drivkrafter och hinder i förändring.
 • Hur hanterar vi ett massivt motstånd?
 • Att förankra budskap. Vilka olika verktyg finns?

Under dagarna får du möjlighet att omsätta dem i arbete med ett konkret exempel.

Eva Åberg, Organisationsutvecklare, Audiendo Ledarskap
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Utbildningsdagen påbörjas
12:30
Lunch
13:30
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut
Dag 5 – 11 juni

Del III – Förändringsledning och omställningsbara organisationer

Utbildningens tredje tillfälle sker på Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm

Med kunskap om hur förändringar påverkar medarbetare, kunder och andra intressenter och metoder för att förankra och driva förändringsprocesser kan omställningen ske mer effektivt och de goda effekterna säkerställas.

Digitaliseringen ställer höga krav på att tryggt och säkert leda medarbetarna genom en stor förändring av verktyg, arbetsflöden och rollers innehåll. Ibland även en förändrad organisation.

Kommunikation och förankring är en utmaning i de processer där det av naturliga skäl inte från början finns några klara besked att ge om hur allt kommer att bli. Dessutom reagerar medarbetare väldigt olika på förändring. Som ledare gäller det att fånga upp varje medarbetare just där den är för att hjälpa denne vidare. Annars riskeras ett stort tapp i effektivitet och produktivitet.

Dessutom adresserar vi under kursdagarna vad som krävs för att skapa omställningsbara organisationer där kulturen bejakar kontinuerlig utveckling. Vi tittar även på organisationsformer som utmanar de traditionella och hur det kommer sig att dessa är så snabbrörliga på marknaden.

Ur innehållet:

 • Hur kan en stabil förändringsprocess planeras? Vad bör ingå och vilka verktyg behöver vi?
 • Vad händer i hjärnan vid förändring?
 • Vilka olika sätt kan medarbetarna reagera på? Hur förebygger vi och hur hanterar vi negativa reaktioner?
 • Hur kan jag förstå var medarbetarna individuellt befinner sig i sina förändringsprocessen? Hur bemöter jag var och en av dem för att hjälpa dem framåt?
 • Medveten kommunikation i förändring: Hur gör man och när? Till vem? Vilket forum?
 • Vad händer med prestationen under förändring och hur kan vi arbeta för att den inte ska sjunka alltför djupt?
 • Beteende och konsekvens i en förändringssituation.
 • Drivkrafter och hinder i förändring.
 • Hur hanterar vi ett massivt motstånd?
 • Att förankra budskap. Vilka olika verktyg finns?

Under dagarna får du möjlighet att omsätta dem i arbete med ett konkret exempel.

Eva Åberg, Organisationsutvecklare, Audiendo Ledarskap
09:00
Utbildningsdagen påbörjas
10:30
Kaffe
12:00
Lunch
13:00
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut
Dag 1 – 8 april

Del I – Digital transformation 

Dagen ger grundläggande insikt om digitalisering och digital transformation. Vad är digitalisering? Varför är det så viktigt? Vad krävs av organisationen? Var börjar vi och vad behöver jag göra?

Under dagen får du, tillsammans med de andra deltagarna, använda olika verktyg och modeller för besvara frågorna ovan. Vi närmar oss begrepp och pratar om teknikutvecklingen för att göra digitaliseringen greppbar och konkret.

Målet är att du ska få en djupare förståelse för fenomenet digitalisering och kunna skapa ett eget förhållningssätt till utvecklingen. Du får också konkreta verktyg i form av gruppuppgifter att använda i din egen organisation.

Ur innehållet:

 • Perspektiv på digitalisering: Vad är det och hur kan jag förhålla mig till den snabba utvecklingen?
 • Digital transformation – processer när nya värden skapas och gamla går förlorade
 • Hitta digitaliseringspotential: Var ska du leta?
 • Omställningsbara organisationer: Vad utmärker dem?
 • Självskattning: Hur förhåller sig ditt företag till de organisatoriska framgångsfaktorerna?
 • Börja med dig själv! Genomgång av de nya verktyg som bygger på digitaliseringens grundprinciper
Albert Lannerstad, Organisationskonsult och ledarutvecklareEva Åberg, Organisationsutvecklare, Audiendo Ledarskap
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Utbildningen börjar
12:30
Lunch
13:30
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut
Dag 2 – 7 maj

Del II – kartlägga kundens behov och prototypskapande – 2 dagar

Under dessa två dagar kommer du att få insikter och förståelse kring hur du med användarcentrerade arbetsmetoder och verktyg åstadkommer bättre kundförståelse och hur den kan omsättas till relevanta digitala lösningar, produkter och processer.

Vi avdramatiserar några kända buzzwords inom digitalisering för att bättre förstå:

 • hur en customer journey map hjälper oss att hantera godtycklighet i projekt
 • hur prototyper blir ett sätt att både tänka och samarbeta
 • hur fail fast egentligen handlar om något annat.

Detta och mycket mer får du god kunskap om genom praktisk och konkret arbete tillsammans med övriga deltagare.

De två dagarna är bygger på upplevelsebaserad pedagogik och du får chansen att kartlägga ett kundflöde för att finna kundbehov och sedan skapa och utvärdera lösningar som svarar mot det identifierade behovet.

Ur innehållet:

 • Arbetsmetodik för kundcentrerad digital transformation
 • Enkla men robusta verktyg och modeller som säkerställer att slutanvändarens perspektiv präglar utvecklingen av nya lösningar
 • Metod för att hantera godtycklighet i framtagande av användarlösningar
 • Tillvägagångssätt och verktyg för arbete med prototyper
 • Förståelse för hur metoderna används i både affärsutveckling och verksamhetsutveckling
Olle Svensson, Kursledare och rådgivare
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Utbildningen börjar
12:30
Lunch
13:30
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut
Dag 3 – 8 maj

Del II – kartlägga kundens behov och prototypskapande

Under dessa två dagar kommer du att få insikter och förståelse kring hur du med användarcentrerade arbetsmetoder och verktyg åstadkommer bättre kundförståelse och hur den kan omsättas till relevanta digitala lösningar, produkter och processer.

Vi avdramatiserar några kända buzzwords inom digitalisering för att bättre förstå:

 • hur en customer journey map hjälper oss att hantera godtycklighet i projekt
 • hur prototyper blir ett sätt att både tänka och samarbeta
 • hur fail fast egentligen handlar om något annat.

Detta och mycket mer får du god kunskap om genom praktisk och konkret arbete tillsammans med övriga deltagare.

De två dagarna är bygger på upplevelsebaserad pedagogik och du får chansen att kartlägga ett kundflöde för att finna kundbehov och sedan skapa och utvärdera lösningar som svarar mot det identifierade behovet.

Ur innehållet:

 • Arbetsmetodik för kundcentrerad digital transformation
 • Enkla men robusta verktyg och modeller som säkerställer att slutanvändarens perspektiv präglar utvecklingen av nya lösningar
 • Metod för att hantera godtycklighet i framtagande av användarlösningar
 • Tillvägagångssätt och verktyg för arbete med prototyper
 • Förståelse för hur metoderna används i både affärsutveckling och verksamhetsutveckling
09:00
Utbildningsdagen påbörjas
10:30
Kaffe
12:00
Lunch
13:00
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut
Dag 4 – 10 juni

Del III – Förändringsledning och omställningsbara organisationer – 2 dagar

Utbildningens tredje tillfälle sker på Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm

Med kunskap om hur förändringar påverkar medarbetare, kunder och andra intressenter och metoder för att förankra och driva förändringsprocesser kan omställningen ske mer effektivt och de goda effekterna säkerställas.

Digitaliseringen ställer höga krav på att tryggt och säkert leda medarbetarna genom en stor förändring av verktyg, arbetsflöden och rollers innehåll. Ibland även en förändrad organisation.

Kommunikation och förankring är en utmaning i de processer där det av naturliga skäl inte från början finns några klara besked att ge om hur allt kommer att bli. Dessutom reagerar medarbetare väldigt olika på förändring. Som ledare gäller det att fånga upp varje medarbetare just där den är för att hjälpa denne vidare. Annars riskeras ett stort tapp i effektivitet och produktivitet.

Dessutom adresserar vi under kursdagarna vad som krävs för att skapa omställningsbara organisationer där kulturen bejakar kontinuerlig utveckling. Vi tittar även på organisationsformer som utmanar de traditionella och hur det kommer sig att dessa är så snabbrörliga på marknaden.

Ur innehållet:

 • Hur kan en stabil förändringsprocess planeras? Vad bör ingå och vilka verktyg behöver vi?
 • Vad händer i hjärnan vid förändring?
 • Vilka olika sätt kan medarbetarna reagera på? Hur förebygger vi och hur hanterar vi negativa reaktioner?
 • Hur kan jag förstå var medarbetarna individuellt befinner sig i sina förändringsprocessen? Hur bemöter jag var och en av dem för att hjälpa dem framåt?
 • Medveten kommunikation i förändring: Hur gör man och när? Till vem? Vilket forum?
 • Vad händer med prestationen under förändring och hur kan vi arbeta för att den inte ska sjunka alltför djupt?
 • Beteende och konsekvens i en förändringssituation.
 • Drivkrafter och hinder i förändring.
 • Hur hanterar vi ett massivt motstånd?
 • Att förankra budskap. Vilka olika verktyg finns?

Under dagarna får du möjlighet att omsätta dem i arbete med ett konkret exempel.

Eva Åberg, Organisationsutvecklare, Audiendo Ledarskap
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Utbildningsdagen påbörjas
12:30
Lunch
13:30
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut
Dag 5 – 11 juni

Del III – Förändringsledning och omställningsbara organisationer

Utbildningens tredje tillfälle sker på Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm

Med kunskap om hur förändringar påverkar medarbetare, kunder och andra intressenter och metoder för att förankra och driva förändringsprocesser kan omställningen ske mer effektivt och de goda effekterna säkerställas.

Digitaliseringen ställer höga krav på att tryggt och säkert leda medarbetarna genom en stor förändring av verktyg, arbetsflöden och rollers innehåll. Ibland även en förändrad organisation.

Kommunikation och förankring är en utmaning i de processer där det av naturliga skäl inte från början finns några klara besked att ge om hur allt kommer att bli. Dessutom reagerar medarbetare väldigt olika på förändring. Som ledare gäller det att fånga upp varje medarbetare just där den är för att hjälpa denne vidare. Annars riskeras ett stort tapp i effektivitet och produktivitet.

Dessutom adresserar vi under kursdagarna vad som krävs för att skapa omställningsbara organisationer där kulturen bejakar kontinuerlig utveckling. Vi tittar även på organisationsformer som utmanar de traditionella och hur det kommer sig att dessa är så snabbrörliga på marknaden.

Ur innehållet:

 • Hur kan en stabil förändringsprocess planeras? Vad bör ingå och vilka verktyg behöver vi?
 • Vad händer i hjärnan vid förändring?
 • Vilka olika sätt kan medarbetarna reagera på? Hur förebygger vi och hur hanterar vi negativa reaktioner?
 • Hur kan jag förstå var medarbetarna individuellt befinner sig i sina förändringsprocessen? Hur bemöter jag var och en av dem för att hjälpa dem framåt?
 • Medveten kommunikation i förändring: Hur gör man och när? Till vem? Vilket forum?
 • Vad händer med prestationen under förändring och hur kan vi arbeta för att den inte ska sjunka alltför djupt?
 • Beteende och konsekvens i en förändringssituation.
 • Drivkrafter och hinder i förändring.
 • Hur hanterar vi ett massivt motstånd?
 • Att förankra budskap. Vilka olika verktyg finns?

Under dagarna får du möjlighet att omsätta dem i arbete med ett konkret exempel.

Eva Åberg, Organisationsutvecklare, Audiendo Ledarskap
09:00
Utbildningsdagen påbörjas
10:30
Kaffe
12:00
Lunch
13:00
Utbildningen fortsätter
16:30
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

Sveriges Allmännytta har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Anette Tredal
Anette är chef för enheten Utbildning & Konferens.
placeholder+image
Carl Ståhle
Carl Ståhle är ansvarig för området Digitalisering och digital fastighetsutveckling.

Relaterade utbildningar