Effekttoppar och förnybar energi
Digitalt 20 oktober
1 deltagare
- +
= 1 500 kr
(priser exkl moms)
Logga in för anmälan
Senast 13 oktober
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Under den här fokusträffen arbetar vi vidare med målen inom fokusområdet Effekttoppar och förnybar energi inom Allmännyttans klimatinitiativ.

För att minska klimatpåverkan krävs nya arbetssätt, metoder och samarbete med andra. Träffen vänder sig till dig som är energistrateg, hållbarhetsansvarig, miljöansvarig eller på annat sätt jobbar strategiskt med energifrågor.

Syftet med fokusområdet är att driva utvecklingen framåt för att skapa nya metoder. Under den här dagen tar vi steg framåt för att uppnå målet om fossilfri allmännytta till år 2030 ur ett energiperspektiv.

Tid: 09:00 – 12:00

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
20 oktober i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
1 500 kronor för medlem
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 13 oktober
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Energistrateg, hållbarhetsansvarig, miljöansvarig

Medverkande

Gabriella Castegren
Gabriella arbetar sedan 2014 på Sveriges allmännytta som energiexpert och driver Allmännyttans Klimatinitiativ. Hon är civilingenjör och har tidigare arbetat som förvaltare för kommersiella byggnader, samt under fyra år som miljöspecialist på ett allmännyttigt företag.
Hans Dahlin
Hans är civilingenjör med över 10 års erfarenhet av energi- och miljöfrågor i bygg- och fastighetssektorn. På Sveriges Allmännytta arbetar han med bland annat energieffektiviseringsfrågor, energimarknadsfrågor och klimatinitiativet.
Skriv ut programmet
Effekttoppar och förnybar energi
Dag 1 – 20 oktober
Programmet uppdateras löpande. Under dagen ges generösa pauser för att hålla energin på topp.
08:45
Incheckning
09:00
Välkomna!
Mätetal för effekttoppar

Vi diskuterar hur vi kan införa ett mätetal för effekttoppar på prov hos de medlemsföretag som är intresserade. Utgångspunkten är försök gjorda hos Uddevallahem och det förslag till metod som har skickat ut inför mötet.

Medverkande: Jan Kristoffersson, Projektchef, Sustainable Innovation

Svensk solenergi

Anna Werner berättar om hur Svensk solenergi ser på en ljusnande framtid.

Medverkande: Anna Werner, VD, Svensk Solenergi

Stockholmshems arbete med måluppfyllnad 10% solel

Stockholm stad gick under 2018 ut med en målsättning till 2040 – att 10% av stadens elförbrukning ska täckas av solenergi (Stockholm stads klimatstrategi 2040). I och med det satte Stockholmshem ett installerat effektmål till 2040 och utifrån det en årlig produktionstakt. Målbilden följdes upp med en prioriteringslista för bolagets fastigheter med bäst förutsättningar och ett urval med 6 pilotprojekt för att påvisa lönsamhet. Efter lyckat utfall ökar nu takten ytterligare under nästkommande 2 år där ytterligare 15 solcellsprojekt är under förstudie/produktion. Under föredraget presenteras Stockholmshems strategi och metodik för måluppfyllnad – intern kommunikation, nyckelroller & stödverktyg.

Medverkande: Gösta Jansson, Energisakkunnig, Stockholmshem

12:00
Dagen slut

Kontakt

placeholder+image
Gabriella Castegren
Gabriella Castegren är expert på energifrågor.
placeholder+image
Hans Dahlin
Hans Dahlin är expert på energifrågor.
placeholder+image
Madeleine Rahm
Madeleine Rahm är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar