Effekttoppar och förnybar energi
Stockholm 2 oktober
1 deltagare
- +
= 2 400 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 18 september
Under den här startträffen sätter vi tillsammans upp ramarna för arbetet framåt för fokusområdet Effekttoppar och förnybar energi inom Allmännyttans klimatinitiativ.
För att minska klimatpåverkan krävs nya arbetssätt, metoder och samarbete med andra. Träffen vänder sig till dig som är energistrateg, hållbarhetsansvarig, miljöansvarig eller på annat sätt jobbar strategiskt med energifrågor. Syftet med fokusområdet är att driva utvecklingen framåt för att skapa nya metoder. Vi behöver hitta nya konkreta arbetssätt för att minska klimatpåverkan från energianvändningen och nya mätetal. Under den här dagen diskuterar vi hur vi tillsammans kan jobba framåt för att uppnå målet om fossilfri allmännytta till år 2030 ur ett energiperspektiv. Vi kommer identifiera vilka områden vi ska jobba med och på vilket sätt – Vilka projekt ska vi starta? Vilka vägledningar och utbildningar behövs? Hur ska vi jobba med förnybar energi inom klimatinitiativet?
Målet med dagen är få igång samtalet och tillsammans göra planen för hur arbetet inom fokusområdet ska drivas.

Praktisk information

Datum och plats
2 oktober i Stockholm
Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29
Visa på karta
Pris
2 400 kronor för medlem
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 18 september
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Målgrupp
Energistrateg, hållbarhetsansvarig, miljöansvarig

Medverkande

Fredrik Bauer
Fredrik brinner för aktiva och engagerande möten med ett tydligt fokus på syfte och mål. Han är en uppskattad moderator, mötesdesigner, process- och mötesledare och ett välkänt ansikte för många i allmännyttan.
Hans Dahlin
Skriv ut programmet
Effekttoppar och förnybar energi
Dag 1 – 2 oktober
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Välkommen

Inledning till fokusområdet och presentation av alla deltagare på plats

10:00
Sveriges energisystem idag och i framtiden

Hur ser energikartan ut? Hur är energisystemet med el och fjärrvärme uppbyggt och hur ser utvecklingen ut framöver? Det här passet är tänkt att ge dig en fördjupad förståelse för vilka energirelaterade åtgärder som kan leda till minskade klimatutsläpp som grund för dagens diskussioner.

Hans Dahlin, Energiexpert, Sveriges Allmännytta
10:30
Paus
10:45
Effekttoppar fjärrvärme - nuläge och utmaningar

Gemensam diskussion om hur olika företag jobbar med fokusområdet idag och vilka allmännyttas utmaningar inom fjärrvärme är.

11:00
Hur jobbar ett medlemsföretag att minska effekttoppar för fjärrvärme?

Ta del av erfarenheter från ett medlemsföretag som berättar i detalj om sitt arbete.

11:30
Workshop: Hur vill vi jobba framåt tillsammans?

Gemensam diskussion om hur vi arbetar med att minska effekttoppar och vad vi vill uppnå inom Kliminatinitiativet.

12:00
Lunch
13:00
Ökad andel förnybar energi – nuläge & utmaningar

Gemensam diskussion om hur olika företag jobbar idag och vilka våra utmaningar är.

13:15
Hur jobbar ett medlemsföretag med att öka andelen förnybart?
Ta del av erfarenheter från ett medlemsföretag som berättar i detalj om sitt arbete. Mer information om företaget kommer senare.
13:45
Workshop: Hur vill vi jobba framåt med förnybart?

Gemensam diskussion om hur vi arbetar med ökad andel förnybart och vad vi vill uppnå inom Kliminatinitiativet.

14:15
Fika
14:45
Workshop: Hur ska vi jobba med alla aspekter av fokusområdet?

Gemensamma diskussioner om frågor som vilka projekt som ska startas, ansvarsfördelning och behov av kompetensutveckling.

15:30
Summering av dagen
16:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
EvaHanna Wittrin
EvaHanna Wittrin är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser, samt programansvarig för Allmännyttans traineeprogram.

Relaterade utbildningar