Effekttoppar och förnybar energi
Stockholm 2 oktober
1 deltagare
- +
= 2 400 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 23 september

Under den här startträffen sätter vi tillsammans upp ramarna för arbetet framåt för fokusområdet Effekttoppar och förnybar energi inom Allmännyttans klimatinitiativ.

För att minska klimatpåverkan krävs nya arbetssätt, metoder och samarbete med andra. Träffen vänder sig till dig som är energistrateg, hållbarhetsansvarig, miljöansvarig eller på annat sätt jobbar strategiskt med energifrågor.

Syftet med fokusområdet är att driva utvecklingen framåt för att skapa nya metoder. Vi behöver hitta nya konkreta arbetssätt för att minska klimatpåverkan från energianvändningen och nya mätetal. Under den här dagen diskuterar vi hur vi tillsammans kan jobba framåt för att uppnå målet om fossilfri allmännytta till år 2030 ur ett energiperspektiv.

Vi kommer identifiera vilka områden vi ska jobba med och på vilket sätt – Vilka projekt ska vi starta? Vilka vägledningar och utbildningar behövs? Hur ska vi jobba med förnybar energi inom klimatinitiativet?

Målet med dagen är få igång samtalet och tillsammans göra planen för hur arbetet inom fokusområdet ska drivas.

Praktisk information

Datum och plats
2 oktober i Stockholm
Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29
Visa på karta
Pris
2 400 kronor för medlem
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 23 september
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Målgrupp
Energistrateg, hållbarhetsansvarig, miljöansvarig

Medverkande

Fredrik Bauer
Fredrik brinner för aktiva och engagerande möten med ett tydligt fokus på syfte och mål. Han är en uppskattad moderator, mötesdesigner, process- och mötesledare och ett välkänt ansikte för många i allmännyttan.
Hans Dahlin
Niklas Sjöholm
Gabriella Castegren
Skriv ut programmet
Effekttoppar och förnybar energi
Dag 1 – 2 oktober
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Välkommen

Inledning till fokusområdet och presentation av alla deltagare på plats

10:00
Sveriges energisystem idag och i framtiden

Hur ser energikartan ut? Hur är energisystemet med el och fjärrvärme uppbyggt och hur ser utvecklingen ut framöver? Det här passet är tänkt att ge dig en fördjupad förståelse för vilka energirelaterade åtgärder som kan leda till minskade klimatutsläpp som grund för dagens diskussioner.

Hans Dahlin, Energiexpert, Sveriges Allmännytta
10:30
Paus
10:45
Hur jobbar Hyresbostäder med styrning av värme och effekttoppar för fjärrvärme?

Lyssna till Hyresbostäders och E ON.s samarbete om styrning av värmetillförseln som ger minskad användning av spetslast, förbättrad leveransförmåga och nya energitjänster.

Niklas Sjöholm, Hyresbostäder i Norrköping
11:00
Vad gör ÖrebroBostäder för att minska effekttopparna för el?
ÖBO har länge arbetat med att minska effekttopparna i byggnaderna. Här får ni höra om deras bästa erfarenheter och vad arbetet har resulterat i.
11:30
Workshop: Hur vill vi jobba framåt tillsammans?

Gemensam diskussion om hur vi arbetar med att minska effekttoppar och vad vi vill uppnå inom Kliminatinitiativet.

12:00
Lunch
13:00
Förnybar energi i Sverige idag och i framtiden

Hur ser Sveriges och Europas arbete ut för att öka andelen förnybar energi i takt med att behovet av energi i stort ökar i snabb takt. En kort presentation med syfte att lägga grund för eftermiddagens diskussioner.

Gabriella Castegren, Energiexpert, Sveriges Allmännytta
13:10
Hur gör Helsingborgshem för att öka andelen förnybar energi?
Helsingborgs stad har ett mål om 10 % lokalt producerad solel 2035. Hår får du höra om Helsingborgshem strategi och hur de arbetar mot målet.
13:45
Workshop: Hur vill vi jobba framåt med förnybart?

Gemensam diskussion om hur vi arbetar med ökad andel förnybart och vad vi vill uppnå inom Kliminatinitiativet.

14:15
Kaffe
14:45
Workshop: Hur ska vi jobba med alla aspekter av fokusområdet?

Gemensamma diskussioner om frågor som vilka projekt som ska startas, ansvarsfördelning och behov av kompetensutveckling.

15:30
Summering av dagen
16:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Gabriella Castegren
Gabriella Castegren är expert på energifrågor.
placeholder+image
Hans Dahlin
Hans Dahlin är expert på energifrågor.
placeholder+image
Madeleine Rahm
Madeleine Rahm är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar