Ekonomi- och hyresdagarna
1 deltagare
- +
= 6 400 kr
(priser exkl moms)
Anmälan stängd
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Få ny kunskap, utbyt erfarenheter

Ekonomi- och hyresdagarna är ett forum för möten och erfarenhetsutbyten mellan kollegor i branschen samtidigt som du får fördjupa dig i högaktuella frågor.

Utvecklingen i samhället går fort och det är avgörande att hålla sig uppdaterad. Den uppskattade konferensen genomförs i Stockholm den 3–4 okt oktober och i Göteborg den 15–16 oktober. Välj själv vilka datum som passar bäst för dig.

Under konferensens första dag ligger fokus på ekonomisk statistik, aktuella skatte-, redovisnings- och finansieringsfrågor samt nedskrivningar. Konferensen andra dag får du bästa förutsättningar för att lyckas i kommande hyresförhandlingar. Du får inblick i en process för att bestämma struktur och sätta ramar för hyresförhandlingen.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
3–4 oktober 2019 - Stockholm
Roots Downtown Camper, Drottninggatan 28
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
6 400 kronor för medlem
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 9 oktober
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch, middag och dokumentation.

Föreläsare

placeholder+image
Susanna Höglund
Chefsekonom, Sveriges Allmännytta
Arbetar sedan 2017 på Sveriges Allmännytta med ansvar för enheten för ekonomi och juridik. Sedan 2019 även chefsekonom. Susanna är fastighetsekonom med 25 års erfarenhet i branschen. Har arbetat inom kommunal sektor på både stadsledning, förvaltning och koncernbolag och dessförinnan som konsult inom värdering och marknadsanalys.
placeholder+image
Thorbjörn Nilsen
Expert fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta
Arbetar på Sveriges Allmännytta med medlemsföretagens ekonomifrågor inom ramen för enheten ekonomi & juridik.
placeholder+image
Houman Sayedi
Hyresexpert, Sveriges Allmännytta
placeholder+image
Maria Gabrielsson
Expert finansiering, Sveriges Allmännytta
Arbetar sedan hösten 2009 på Sveriges Allmännytta med allt som rör finansiering av kommunala fastighetsbolag. Har tidigare arbetat på Stockholmshem i 13 år som finanschef.
placeholder+image
Henry Ohlsson
Vice riksbankschef
placeholder+image
Ingemar Rindstig
Global Fastighetsanalys AB
Ingemar är auktoriserad revisor, helt fokuserad på fastighets och byggbranschen.
placeholder+image
Catharina Pramhäll
Aniara Konsult
Catharina Pramhäll driver företaget Aniara Konsult. Catharina var projektledare på Bokföringsnämnden för att ta fram K3-regelverket. Hon har också arbetat som redovisningsspecialist på KPMG samt varit representant i FARs policygrupp för redovisningsfrågor och SRFs redovisningsgrupp.
placeholder+image
Maria Österlind
Hyresexpert, Sveriges Allmännytta
Maria är jurist och arbetar som hyresexpert. Hon har tidigare arbetat på Fastighetsägarna Mittnord och Hyresnämnden i Stockholm.
placeholder+image
Maria Säterdal
Vd, Växjöbostäder AB
placeholder+image
Thomas Aebeloe
Vd, Bostadsstiftelsen Uddevallahem
placeholder+image
Christer Isehag
Isehag Inspiration
Inspiratör, föreläsare och författare! Christer har alltid haft en passion i det mänskliga mötet och vad det är som påverkar om ett möte blir bra eller dåligt. Med sin bakgrund inom sälj och marknadsföring blandat med gedigen utbildning inom beteendevetenskap och psykologi kommer du att få massor av enkla och användbara verktyg för att kunna skapa möten i världsklass.
Skriv ut programmet
Ekonomi- och hyresdagarna
Dag 1 – 3 oktober
09:30
Frukost med experterna

Träffa Sveriges Allmännyttas experter i ekonomi, finans och hyresfrågor på en frukost och ta chansen att ställa frågor.

10:00
Konferensen öppnar

Moderator: Susanna Höglund, Sveriges Allmännytta

10:10
Omvärldsanalys

Hur ser de kort- och långsiktiga förutsättningarna för den ekonomiska utvecklingen ut framöver? Blir det räntejusteringar? Hur utvecklas konjunkturen på den globala och nationella nivån? Namnkunniga omvärldsanalytiker kommer att utveckla sin syn på det som händer.

Henry Ohlsson, Vice riksbankschef
10:40
Hur gör värderare för att bedöma marknadsvärden

När vi står inför bokslutsvärderingar eller kalkylering av ett planerat projekt kan det vara bra att känna till hur värderare resonerar när de ska bedöma marknadsvärdet på era fastigheter. I detta avsnitt får vi ta del av en erfaren värderares metodik och resonemang.

 • Så här går en värdering till
 • Så här ser vi på verkliga – normaliserade driftnetton
 • Full – desktop
 • Så här får vi fram avkastningskrav

Ulrika Lindmark, Ansvarig för Värdering och Strategisk Analys, Newsec Advice AB

11:30
Fastighetsvärden i bokslutet – hur resonerar revisorn? Exempel från ett medlemsföretag
 • K3-regelverket säger att nedskrivning ska göras om en fastighets återvinningsvärde är lägre än det bokförda värdet.  Vidare ställer Allbolagen krav på att bostadsföretag ska agera långsiktigt affärsmässigt. Hur ser en revisor på hur vi bör resonera och hur vi bör föra en dialog med revisorn under pågående arbete med bokslut och projektförberedelser.
 • Allmänt om revisionen, så här resonerar revisorn
 • Så här ser jag på värderingar & avkastningskrav i bokslutet
 • Hur skiljer sig bedömningen i ett K2-företag?
 • Vilka konsekvenser får värderingen i bokslutet?
 • Så här gör vi; värdering, avkastningskrav, bokslutsvärdering, samarbete med revisorn – exempel från ett medlemsföretag, Per Wiklander, Alfta-Edsbyns Fastighets AB.
 • Paneldiskussion
Ingemar Rindstig, Global Fastighetsanalys AB
12:30
Lunch
13:30
K3 regelverket i praktiken – vad har hänt efter införandet?

Det principbaserade K3-regelverket syftade att ge en mer rättvisande bild av tillgångarnas värden i balansräkningen och förbrukningen av resurser, bl.a. genom kravet på komponentredovisning. Har det blivit så och vilka utvecklingsbehov ser vi i uttolkningen av regelverket efter att det nu använts under ett antal år. Sveriges allmännytta utarbetade en handledning inför införandet av K3, och nu pågår arbete med att uppdatera handledningen. Som ett led i detta lyfts några exempel på frågor som våra medlemmar har stött på vid tillämpningen av regelverket.

 • Vad säger regelverket
 • Hur tillämpas reglerna
 • Exempel på frågeställningar
 • Paneldiskussion
Catharina Pramhäll, Aniara Konsult Thorbjörn Nilsen, Expert fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta
14:30
Kaffe
15:00
Ränteavdragsbegränsning- senaste nytt inför deklarationen och konsekvenser av de nya reglerna

Fr o m 2019 begränsas möjligheterna att dra av räntekostnader i deklarationen.  Vad innebär de nya reglerna för verksamheten, hur slår reglerna för mitt företag och vad kan man göra för att undvika negativa konsekvenser? Vad ska man tänka på inför deklarationen utifrån Skatteverkets blankett?

Ingemar Rindstig, Global Fastighetsanalys AB
15:45
Ekonomisk statistik 2018

Presentation och analys av resultaten från statistiken 2018.

Thorbjörn Nilsen, Expert fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta
16:15
Aktuella frågor
 • Investeringsstöd
 • IMD moms
 • Kriterier för gröna lån – en del i klimatinitiativet
 • Övrigt
Thorbjörn Nilsen, Expert fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta Susanna Höglund, Chefsekonom, Sveriges Allmännytta
16:45
Avslut
18:30
Gemensam middag
Dag 2 – 4 oktober
08:45

Kaffe och smörgås för nya deltagare

09:00
Analys av årets hyresförhandlingar

Vad har utfallet av 2019 års hyresförhandlingar blivit. Vår hyresexpertis gör en analys av utfallet och vilka tendenser vi kan se. Finns det erfarenheter som kan hjälpa oss i 2020 års förhandlingar?

 • Yrkanden
 • Uppgörelser
 • HMK-ärenden
Houman Sayedi, Hyresexpert, Sveriges Allmännytta Maria Österlind, Hyresexpert, Sveriges Allmännytta
09:40
Hyresmarknadskommitténs nya digitala plattform

Om vi inte kommer överens i de årliga förhandlingarna med hyresgästföreningen så kan Sveriges Allmännyttas medlemmar vända sig till Hyresmarknadskommittén för tvistelösning. Inför 2020 års förhandlingar har vi utvecklat en digital plattform för att effektivisera tvistelösningsprocessen. Vi ger en översiktlig demonstration av innehållet och funktionerna i verktyget.

Houman Sayedi, Hyresexpert, Sveriges Allmännytta
10:00
Kaffe
10:30
Januariöverenskommelsen

I den överenskommelse som låg till grund för regeringsbildningen i januari 2019 finns några förslag och utredningar som påverkar bostadshyressektorn. Vi kommer att ge en uppdatering av läget i dessa frågor.

Maria Österlind, Hyresexpert, Sveriges Allmännytta
11:15
Trepartssamtalen

Vad blir resultatet av trepartssamtalen – vi ger en aktuell bild över läget och pågående arbete med utveckling av hyressättnings- och förhandlingssystemet.

Houman Sayedi, Hyresexpert, Sveriges Allmännytta
12:00
Lunch
13:00
Aktuella ärenden och beslut i Hyresnämnden

Våra medlemsföretag och hyresexperter ger sin analys av aktuella hyresnämndsprövningar som kan påverka kommande hyressättningsarbete och förhandlingar.

Maria Säterdal, Vd, Växjöbostäder AB Thomas Aebeloe, Vd, Bostadsstiftelsen Uddevallahem Houman Sayedi, Hyresexpert, Sveriges Allmännytta Maria Österlind, Hyresexpert, Sveriges Allmännytta
14:00
Kaffe
14:15
Hur bygger jag bättre relationer i förhandlingar?

För att vara en duktig förhandlare behöver du behärska flera olika områden. Självklart är du påläst, har koll på siffror och känner till processen samt är tydlig med att sätta mål. Det här är bara en del av förhandlaren. Den andra delen är att kunna skapa det goda samtalsklimatet, vara psykologen som parerar följsamt mellan motpartens olika sätt att bete sig och har förmågan att skapa en positiv dialog. Under föreläsningen fokuserar vi på hur vi kan skapa det goda klimatet för att skapa bättre relationer. Vi belyser de vanligaste fällorna och du får också små användbara tips som är användbara i dina förhandlingar.

Christer Isehag, Isehag Inspiration
15:00
Summering och avslut
Dag 1 – 3 oktober
09:30
Frukost med experterna

Träffa Sveriges Allmännyttas experter i ekonomi, finans och hyresfrågor på en frukost och ta chansen att ställa frågor.

10:00
Konferensen öppnar

Moderator: Susanna Höglund, Sveriges Allmännytta

10:10
Omvärldsanalys

Hur ser de kort- och långsiktiga förutsättningarna för den ekonomiska utvecklingen ut framöver? Blir det räntejusteringar? Hur utvecklas konjunkturen på den globala och nationella nivån? Namnkunniga omvärldsanalytiker kommer att utveckla sin syn på det som händer.

Henry Ohlsson, Vice riksbankschef
10:40
Hur gör värderare för att bedöma marknadsvärden

När vi står inför bokslutsvärderingar eller kalkylering av ett planerat projekt kan det vara bra att känna till hur värderare resonerar när de ska bedöma marknadsvärdet på era fastigheter. I detta avsnitt får vi ta del av en erfaren värderares metodik och resonemang.

 • Så här går en värdering till
 • Så här ser vi på verkliga – normaliserade driftnetton
 • Full – desktop
 • Så här får vi fram avkastningskrav

Ulrika Lindmark, Ansvarig för Värdering och Strategisk Analys, Newsec Advice AB

11:30
Fastighetsvärden i bokslutet – hur resonerar revisorn? Exempel från ett medlemsföretag
 • K3-regelverket säger att nedskrivning ska göras om en fastighets återvinningsvärde är lägre än det bokförda värdet.  Vidare ställer Allbolagen krav på att bostadsföretag ska agera långsiktigt affärsmässigt. Hur ser en revisor på hur vi bör resonera och hur vi bör föra en dialog med revisorn under pågående arbete med bokslut och projektförberedelser.
 • Allmänt om revisionen, så här resonerar revisorn
 • Så här ser jag på värderingar & avkastningskrav i bokslutet
 • Hur skiljer sig bedömningen i ett K2-företag?
 • Vilka konsekvenser får värderingen i bokslutet?
 • Så här gör vi; värdering, avkastningskrav, bokslutsvärdering, samarbete med revisorn – exempel från ett medlemsföretag, Per Wiklander, Alfta-Edsbyns Fastighets AB.
 • Paneldiskussion
Ingemar Rindstig, Global Fastighetsanalys AB
12:30
Lunch
13:30
K3 regelverket i praktiken – vad har hänt efter införandet?

Det principbaserade K3-regelverket syftade att ge en mer rättvisande bild av tillgångarnas värden i balansräkningen och förbrukningen av resurser, bl.a. genom kravet på komponentredovisning. Har det blivit så och vilka utvecklingsbehov ser vi i uttolkningen av regelverket efter att det nu använts under ett antal år. Sveriges allmännytta utarbetade en handledning inför införandet av K3, och nu pågår arbete med att uppdatera handledningen. Som ett led i detta lyfts några exempel på frågor som våra medlemmar har stött på vid tillämpningen av regelverket.

 • Vad säger regelverket
 • Hur tillämpas reglerna
 • Exempel på frågeställningar
 • Paneldiskussion
Catharina Pramhäll, Aniara Konsult Thorbjörn Nilsen, Expert fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta
14:30
Kaffe
15:00
Ränteavdragsbegränsning- senaste nytt inför deklarationen och konsekvenser av de nya reglerna

Fr o m 2019 begränsas möjligheterna att dra av räntekostnader i deklarationen.  Vad innebär de nya reglerna för verksamheten, hur slår reglerna för mitt företag och vad kan man göra för att undvika negativa konsekvenser? Vad ska man tänka på inför deklarationen utifrån Skatteverkets blankett?

Ingemar Rindstig, Global Fastighetsanalys AB
15:45
Ekonomisk statistik 2018

Presentation och analys av resultaten från statistiken 2018.

Thorbjörn Nilsen, Expert fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta
16:15
Aktuella frågor
 • Investeringsstöd
 • IMD moms
 • Kriterier för gröna lån – en del i klimatinitiativet
 • Övrigt
Thorbjörn Nilsen, Expert fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta Susanna Höglund, Chefsekonom, Sveriges Allmännytta
16:45
Avslut
18:30
Gemensam middag
Dag 2 – 4 oktober
08:45

Kaffe och smörgås för nya deltagare

09:00
Analys av årets hyresförhandlingar

Vad har utfallet av 2019 års hyresförhandlingar blivit. Vår hyresexpertis gör en analys av utfallet och vilka tendenser vi kan se. Finns det erfarenheter som kan hjälpa oss i 2020 års förhandlingar?

 • Yrkanden
 • Uppgörelser
 • HMK-ärenden
Houman Sayedi, Hyresexpert, Sveriges Allmännytta Maria Österlind, Hyresexpert, Sveriges Allmännytta
09:40
Hyresmarknadskommitténs nya digitala plattform

Om vi inte kommer överens i de årliga förhandlingarna med hyresgästföreningen så kan Sveriges Allmännyttas medlemmar vända sig till Hyresmarknadskommittén för tvistelösning. Inför 2020 års förhandlingar har vi utvecklat en digital plattform för att effektivisera tvistelösningsprocessen. Vi ger en översiktlig demonstration av innehållet och funktionerna i verktyget.

Houman Sayedi, Hyresexpert, Sveriges Allmännytta
10:00
Kaffe
10:30
Januariöverenskommelsen

I den överenskommelse som låg till grund för regeringsbildningen i januari 2019 finns några förslag och utredningar som påverkar bostadshyressektorn. Vi kommer att ge en uppdatering av läget i dessa frågor.

Maria Österlind, Hyresexpert, Sveriges Allmännytta
11:15
Trepartssamtalen

Vad blir resultatet av trepartssamtalen – vi ger en aktuell bild över läget och pågående arbete med utveckling av hyressättnings- och förhandlingssystemet.

Houman Sayedi, Hyresexpert, Sveriges Allmännytta
12:00
Lunch
13:00
Aktuella ärenden och beslut i Hyresnämnden

Våra medlemsföretag och hyresexperter ger sin analys av aktuella hyresnämndsprövningar som kan påverka kommande hyressättningsarbete och förhandlingar.

Maria Säterdal, Vd, Växjöbostäder AB Thomas Aebeloe, Vd, Bostadsstiftelsen Uddevallahem Houman Sayedi, Hyresexpert, Sveriges Allmännytta Maria Österlind, Hyresexpert, Sveriges Allmännytta
14:00
Kaffe
14:15
Hur bygger jag bättre relationer i förhandlingar?

För att vara en duktig förhandlare behöver du behärska flera olika områden. Självklart är du påläst, har koll på siffror och känner till processen samt är tydlig med att sätta mål. Det här är bara en del av förhandlaren. Den andra delen är att kunna skapa det goda samtalsklimatet, vara psykologen som parerar följsamt mellan motpartens olika sätt att bete sig och har förmågan att skapa en positiv dialog. Under föreläsningen fokuserar vi på hur vi kan skapa det goda klimatet för att skapa bättre relationer. Vi belyser de vanligaste fällorna och du får också små användbara tips som är användbara i dina förhandlingar.

Christer Isehag, Isehag Inspiration
15:00
Summering och avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

Sveriges Allmännytta har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Pernilla Liljestrand
Pernilla Liljestrand är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar