Ekonomidagarna
Digitalt 20–21 oktober
1 deltagare
- +
= 4 600 kr
(priser exkl moms)
Logga in för anmälan
Senast 13 oktober
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Få ny kunskap och utbyt erfarenheter

Ekonomidagarna är ett forum för möten och erfarenhetsutbyten mellan kollegor i branschen samtidigt som du får fördjupa dig i högaktuella frågor.
Utvecklingen i samhället går fort och det är avgörande att hålla sig uppdaterad. Den uppskattade konferensen genomförs lunch till lunch i digitalt den 20-21 oktober.

Under konferensen ligger fokus bland annat på omvärldsanalys, skatte- och redovisningsfrågor och andra aktuella frågor inom ekonomiområdet.

Varmt välkommen!

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
20–21 oktober i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
4 600 kronor för medlem
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 13 oktober

Medverkande

Susanna Höglund
Arbetar sedan 2017 på Sveriges Allmännytta med ansvar för enheten för ekonomi och juridik. Sedan 2019 även chefsekonom. Susanna är fastighetsekonom med 25 års erfarenhet i branschen. Har arbetat inom kommunal sektor på både stadsledning, förvaltning och koncernbolag och dessförinnan som konsult inom värdering och marknadsanalys.
Thorbjörn Nilsen
Arbetar sedan 2007 på Sveriges Allmännytta med medlemsföretagens ekonomifrågor inom ramen för enheten ekonomi & juridik. Har tidigare arbetat 15 år som ekonomichef för olika fastighetsföretag.
Bo Nordlund
Tekn dr. Redovisnings- och värderingsspecialist inom fastighetsområdet. Bo är verksam på Karlstads Universitet och i egna bolaget BREC- Bo Nordlund REC AB och har tidigare bl.a. varit verksam som auktoriserad revisor och fastighetsanalytiker på bank.
Håkan Frisén
Håkan har drygt 25 års erfarenhet av makroekonomiska och finansiella analyser. Under den förra nordiska finansiella krisen i början på 1990-talet var Håkan verksam på finansdepartementet under en rad finansministrar från Kjell-Olof Feldt till Göran Persson.
Oscar Hjelte
Arbetar med att löpande följa upp och analysera Sveriges kommuner och regioner samt deras bolag. I detta ingår att följa kommunsektorns finansiella ställning och utmaningar.
Annika Wallenskog
Magnus Lindbäck
Ted Lindqvist
Ted arbetar med analys och strategiutveckling för aktörer i samhällsbyggandssektorn. Har arbetat med bostadsmarknadsanalys i olika former sedan mitten av 1990-talet.
Bino Catasús
Professor i företagsekonomi, särskilt redovisning och revision. Binos grundintresse har alltid varit relationen mellan människa och siffra och ambitionen är att undersöka hur och vad siffror gör med människor men också hur och vad människor gör med siffror.
Jonas Tannerstad
Christina Grape
Skriv ut programmet
Ekonomidagarna
Dag 1 – 20 oktober
Nedan finner du programinnehållet i stort. Det kommer även att finnas tid för frågor. Under dagarna ges generösa pauser för att hålla energin på topp!
12:45
Incheckning
13:00
Välkomna
13:10
Omvärldsanalys och hur SEB ser på läget

Världsekonomin och Sveriges konjunktur påverkas stark i pandemins spår. Vad kan vi förvänta inför nästkommande år för fastighetsbranschen generellt och hyresbostadsmarknaden i synnerhet.  Kan räntorna bli lägre? Vilka krav kan ställas vad gäller hållbarhet från finansiärer när omstarten efter pandemin ska finansieras? 

Håkan Frisén, Prognoschef, SEB
14:00
Sveriges Allmännyttas ekonomiska statistik och återkoppling till effekter av ränteavdragsbegränsningsreglerna, uppdaterad vägledning för hantering av K3-Komponentredovisning

Vilka är de mest betydelsefulla trenderna och tendenserna vi ser i 2019 år statistik? Under programpunkten får vi även en översiktlig genomgång av vår uppdaterade vägledning för hantering av komponentredovisning

Bo Nordlund, BRECThorbjörn Nilsen, Expert fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta
14:50
Tänkbara effekter av Coronapandemin på fastighetsmarknaden och är dagens regelverk avseende värdering av fastigheterna i redovisningen ändamålsenligt?

Hur kan pandemin påverka de ekonomiska förutsättningarna för fastighetsvärden, kassaflöden, nedskrivningar m.m. för hyresbostadsfastigheter? Kan reglerna för redovisning av tillgångar utvecklas för att ge en större stabilitet? Vad kom bokföringsnämnden fram till i sitt uppdrag som innebar en översyn av K3 regelverket och dess påverkan på möjligheterna att bygga på svagare marknader?

Bo Nordlund, BREC
15:40
Fördjupad målgrupps- och marknadsanalys

Hur ser förutsättningarna ut för nyproducerade hyresbostäder på olika orter i SverigeHur stor grupp kan efterfråga nya hyresbostäder på en viss ort och vilken hyresnivå är rimlig att förvänta att de är beredda att betala? Hur resonerar en analytiker vid bedömningen av olika orters möjligheter och utmaningar? Hur kan allmännyttan resonera kring dessa frågor för att möta de behov som finns på ett träffsäkert sätt?    

Ted Lindqvist, Vd, Evidens
16:15
Aktuella frågor och avslut
16:30
Dagen slut
Dag 2 – 21 oktober
08:15
Incheckning
08:30
Digitaliserings case - medlemsbolag

Jonas från ÖBO berättar om att förändra samhället med hjälp av digitalisering och nya energilösningar och vad det ger för resultat ekonomiskt.

Jonas Tannerstad, Chef El & Automation, ÖrebroBostäder AB
09:00
Hur kommuner, regioner och Sverige snabbare kan komma tillbaks efter Coronapandemin

Världens, och Sveriges ekonomi har drabbats hårt av Coronapandemin. Rätt använda kan kommuner, regioner och deras bolag fungera som stabilisatorer. De har verksamhet vars efterfrågas växer starkt, exempelvis vård och omsorg men även bostäder efterfrågas. Kommande år har Sverige en stor demografisk utmaning med behov av sjukhus, skolor, äldreboenden samt bostäder för äldre och ungdomar. Det är därför bra om kommunerna och deras bolag kan genomföra sina investeringar nu.  

Annika Wallenskog, Chefsekonom/Direktör, Avd. för ekonomi och styrning, SKR
09:40
Kommunernas utmaningar och möjligheter

Den finansiella ställningen/utvecklingen bland Sveriges kommuner och deras bolag. Vilka utmaningar, risker och möjligheter finns därute och hur kan kommunsektorn hantera en växande skuldsättning?  

Oscar Hjelte, Kreditriskanalytiker, Kommuninvest
10:10
Villkoren för kommunal borgen och EU:s statsstödsregler

Villkoren för kommunal borgen och EU:s statsstödsregler är högaktuella frågor och det är inte enbart beroende av pandemins efterverkningar i ekonomin. Magnus har djup erfarenhet av frågorna och kommer bland annat belysa följande frågeställningar.

  • Vad är en marknadsmässig borgensavgift enligt statsstödsreglerna?
  • Vägledning kan Upphandlingsmyndigheten ge kommuner och regioner?
  • När får ett företag motta statsstöd?
Magnus Lindbäck, Statsstödsexpert, Upphandlingsmyndigheten
10:55
IMD/moms

Skatteverkets ställningstagande som innebär att vatten och el som mäts och debiteras individuellt ska momsbeläggas har prövats i flera instanser och har nu fått tillämpas. Vilka konsekvenser och svårigheter ser vi med de nya reglerna och hur hanterar berörda hyresvärdar dem. Christina svara på de vanligaste frågorna och berättar om nyheter på området. 

Christina Grape, Auktoriserad skatterådgivare, Tax Services, PwC Sverige
11:25
Nyckeltal

Bino brinner passionerat för siffror och nyckeltal. Det är kanske inte så konstigt eftersom nyckeltalen berör oss alla. De bidrar ju till och avgör ofta vartåt vi styr våra verksamheter. Men hur bör vi förhålla oss till nyckeltalen, vilka är möjligheterna och vilka är fallgroparna. 

Bino Catasús, Professor i företagsekonomi
12:20
Avslutande ord
12:30
Dagen slut
Dag 1 – 20 oktober
Nedan finner du programinnehållet i stort. Det kommer även att finnas tid för frågor. Under dagarna ges generösa pauser för att hålla energin på topp!
12:45
Incheckning
13:00
Välkomna
13:10
Omvärldsanalys och hur SEB ser på läget

Världsekonomin och Sveriges konjunktur påverkas stark i pandemins spår. Vad kan vi förvänta inför nästkommande år för fastighetsbranschen generellt och hyresbostadsmarknaden i synnerhet.  Kan räntorna bli lägre? Vilka krav kan ställas vad gäller hållbarhet från finansiärer när omstarten efter pandemin ska finansieras? 

Håkan Frisén, Prognoschef, SEB
14:00
Sveriges Allmännyttas ekonomiska statistik och återkoppling till effekter av ränteavdragsbegränsningsreglerna, uppdaterad vägledning för hantering av K3-Komponentredovisning

Vilka är de mest betydelsefulla trenderna och tendenserna vi ser i 2019 år statistik? Under programpunkten får vi även en översiktlig genomgång av vår uppdaterade vägledning för hantering av komponentredovisning

Bo Nordlund, BRECThorbjörn Nilsen, Expert fastighetsekonomi, Sveriges Allmännytta
14:50
Tänkbara effekter av Coronapandemin på fastighetsmarknaden och är dagens regelverk avseende värdering av fastigheterna i redovisningen ändamålsenligt?

Hur kan pandemin påverka de ekonomiska förutsättningarna för fastighetsvärden, kassaflöden, nedskrivningar m.m. för hyresbostadsfastigheter? Kan reglerna för redovisning av tillgångar utvecklas för att ge en större stabilitet? Vad kom bokföringsnämnden fram till i sitt uppdrag som innebar en översyn av K3 regelverket och dess påverkan på möjligheterna att bygga på svagare marknader?

Bo Nordlund, BREC
15:40
Fördjupad målgrupps- och marknadsanalys

Hur ser förutsättningarna ut för nyproducerade hyresbostäder på olika orter i SverigeHur stor grupp kan efterfråga nya hyresbostäder på en viss ort och vilken hyresnivå är rimlig att förvänta att de är beredda att betala? Hur resonerar en analytiker vid bedömningen av olika orters möjligheter och utmaningar? Hur kan allmännyttan resonera kring dessa frågor för att möta de behov som finns på ett träffsäkert sätt?    

Ted Lindqvist, Vd, Evidens
16:15
Aktuella frågor och avslut
16:30
Dagen slut
Dag 2 – 21 oktober
08:15
Incheckning
08:30
Digitaliserings case - medlemsbolag

Jonas från ÖBO berättar om att förändra samhället med hjälp av digitalisering och nya energilösningar och vad det ger för resultat ekonomiskt.

Jonas Tannerstad, Chef El & Automation, ÖrebroBostäder AB
09:00
Hur kommuner, regioner och Sverige snabbare kan komma tillbaks efter Coronapandemin

Världens, och Sveriges ekonomi har drabbats hårt av Coronapandemin. Rätt använda kan kommuner, regioner och deras bolag fungera som stabilisatorer. De har verksamhet vars efterfrågas växer starkt, exempelvis vård och omsorg men även bostäder efterfrågas. Kommande år har Sverige en stor demografisk utmaning med behov av sjukhus, skolor, äldreboenden samt bostäder för äldre och ungdomar. Det är därför bra om kommunerna och deras bolag kan genomföra sina investeringar nu.  

Annika Wallenskog, Chefsekonom/Direktör, Avd. för ekonomi och styrning, SKR
09:40
Kommunernas utmaningar och möjligheter

Den finansiella ställningen/utvecklingen bland Sveriges kommuner och deras bolag. Vilka utmaningar, risker och möjligheter finns därute och hur kan kommunsektorn hantera en växande skuldsättning?  

Oscar Hjelte, Kreditriskanalytiker, Kommuninvest
10:10
Villkoren för kommunal borgen och EU:s statsstödsregler

Villkoren för kommunal borgen och EU:s statsstödsregler är högaktuella frågor och det är inte enbart beroende av pandemins efterverkningar i ekonomin. Magnus har djup erfarenhet av frågorna och kommer bland annat belysa följande frågeställningar.

  • Vad är en marknadsmässig borgensavgift enligt statsstödsreglerna?
  • Vägledning kan Upphandlingsmyndigheten ge kommuner och regioner?
  • När får ett företag motta statsstöd?
Magnus Lindbäck, Statsstödsexpert, Upphandlingsmyndigheten
10:55
IMD/moms

Skatteverkets ställningstagande som innebär att vatten och el som mäts och debiteras individuellt ska momsbeläggas har prövats i flera instanser och har nu fått tillämpas. Vilka konsekvenser och svårigheter ser vi med de nya reglerna och hur hanterar berörda hyresvärdar dem. Christina svara på de vanligaste frågorna och berättar om nyheter på området. 

Christina Grape, Auktoriserad skatterådgivare, Tax Services, PwC Sverige
11:25
Nyckeltal

Bino brinner passionerat för siffror och nyckeltal. Det är kanske inte så konstigt eftersom nyckeltalen berör oss alla. De bidrar ju till och avgör ofta vartåt vi styr våra verksamheter. Men hur bör vi förhålla oss till nyckeltalen, vilka är möjligheterna och vilka är fallgroparna. 

Bino Catasús, Professor i företagsekonomi
12:20
Avslutande ord
12:30
Dagen slut

Kontakt

placeholder+image
Madeleine Rahm
Madeleine Rahm är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar