Gröna tak, träd och vatten – Ekosystemtjänster i praktiken
Digitalt 3–4 februari
1 deltagare
- +
= 4 600 kr / 6 600 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 27 januari

Ta vara på ekosystemtjänster

Redan nu ser vi effekter av klimatförändringar i Sverige – nederbörden ökar och bidrar till översvämningar och fler värmeböljor som leder till torka. När vi bygger och förtätar finns risken att ekosystemtjänster går förlorade, till exempel om grönytor bebyggs eller att en stor del hårdgjord yta tillkommer. Att ta vara på ekosystemtjänster kan både minska klimatpåverkan från verksamheten och bidra till klimatanpassning av byggnaderna.

Ekosystemen kan, om de används och förvaltas på rätt sätt, bidra till biologisk mångfald, ta hand om dagvatten, sänka temperaturer utomhus och inomhus, rena luft och vatten samt minska buller.

Hur gör vi i praktiken?

Under två halvdagar kommer vi fokusera på gröna tak, både vad gäller anläggning och förvaltning av dem. Till exempel hur regnvatten kan tas om hand och bevattna ett bostadsområde, om trädens betydelse, vilka värden stadsträd bidrar med och varför de är så viktiga för den urbana människans välbefinnande. Hur kan man göra trädinventeringar och vilka verktyg finns tillgängliga för datahanteringen. Helt enkelt hur detta kan genomföras i praktiken.

Programordning kan komma att justeras, exakta tider kommer inom kort.

Varmt välkommen!

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
3–4 februari i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
4 600 kronor för medlem
6 600 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 27 januari
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning i verktyget Zoom. Dokumentation skickas ut i efterhand via länk.

Medverkande

Patrizia Finessi
Patrizia arbetar brett med miljö och utemiljö på enheten Fastighet & Boende. Hennes arbetsområden innefattar bland annat avfall, cirkulär ekonomi och resurshushållning, klimatpåverkan och certifiering, samt nyckeltal inom utemiljö och städ.
Helen Johansson
Natalie Bahez
Anne Heino
Gustav Nässlander
Lina Lindgren
Charlotte Horgby
Robert Hammarstedt
Skriv ut programmet
Gröna tak, träd och vatten – Ekosystemtjänster i praktiken
Dag 1 – 3 februari
Dagen innehåller gruppdiskussioner
08:45
Teknisk incheckning
09:00
Välkomna, programmet startar
09:30
Blågrön infrastruktur i staden

Varför behövs det och vilka olika möjligheter finns det?
Inventering av gröna tak – Vad fungerar och vad fungerar inte?

Helen Johansson, Verksamhetsledare, Scandinavian Green Roof Institute
10:15
Paus
10:30
Gröna tak - från ax till limpa, vikten av att beställa och förvalta rätt

Grönatakhandboken – nytt i uppdateringen 2020 om skötsel och underhåll.

Natalie Bahez, Utemiljösamordnare, StockholmshemAnne Heino, Mark- och utemiljöspecialist, Stockholmshem
11:45
Dagen slut
Dag 2 – 4 februari
12:45
Teknisk incheckning
13:00
Välkomna, programmet startar
13:15
Välmående träd i urbana miljöer

Varför träd är viktiga i samhället? Hur ska vi planera, plantera och förvalta våra träd för att få ett så livskraftigt trädbestånd som möjligt.

Gustav Nässlander, Trädspecialist, Scandinavian Green Roof Institute
14:05
Värdet av att sätta siffror på träds betydelse

Familjebostäder ingår i ett forskningsprojekt som leds av SLU, där trädens nytta kartläggs. I-Tree är ett beräkningsverktyg för att synliggöra det ekologiska och ekonomiska värdet av de urbana trädens ekosystemtjänster. Exempel från praktiken presenteras.

Lina Lindgren, Utemiljöspecialist, Familjebostäder i Göteborg ABCharlotte Horgby, Landskapsarkitekt, projektledare utemiljö, Familjebostäder Göteborg AB
14:40
Paus
14:55
Dagvattenhantering och biologisk mångfald i ekostadsleden Aspö

Medverkande: Thomas Olsson, Förvaltningschef, Skövdebostäder

15:25
Översvämningsutredning 

För att komma till bukt med översvämningsproblem på sina fastigheter genomförde Telge Bostäder under 2018–2019 en översvämningsutredning. I denna undersöktes det vilka fastigheter som drabbas av problem vid större regn, vilka problem som uppstod och vad dessa problem beror på. Som ett led i att åtgärda problematiken när utredningen var klart så beslutades det att ett pilotprojekt skulle påbörjas på en av de drabbade fastigheterna. Pilotprojektet skulle lösa både översvämningsproblematiken samt tillföra mer grönska på den utvalda fastigheten.

Robert Hammarstedt, Fastighetsutvecklingschef, Telge Bostäder AB
16:15
Dagen slut
Dag 1 – 3 februari
Dagen innehåller gruppdiskussioner
08:45
Teknisk incheckning
09:00
Välkomna, programmet startar
09:30
Blågrön infrastruktur i staden

Varför behövs det och vilka olika möjligheter finns det?
Inventering av gröna tak – Vad fungerar och vad fungerar inte?

Helen Johansson, Verksamhetsledare, Scandinavian Green Roof Institute
10:15
Paus
10:30
Gröna tak - från ax till limpa, vikten av att beställa och förvalta rätt

Grönatakhandboken – nytt i uppdateringen 2020 om skötsel och underhåll.

Natalie Bahez, Utemiljösamordnare, StockholmshemAnne Heino, Mark- och utemiljöspecialist, Stockholmshem
11:45
Dagen slut
Dag 2 – 4 februari
12:45
Teknisk incheckning
13:00
Välkomna, programmet startar
13:15
Välmående träd i urbana miljöer

Varför träd är viktiga i samhället? Hur ska vi planera, plantera och förvalta våra träd för att få ett så livskraftigt trädbestånd som möjligt.

Gustav Nässlander, Trädspecialist, Scandinavian Green Roof Institute
14:05
Värdet av att sätta siffror på träds betydelse

Familjebostäder ingår i ett forskningsprojekt som leds av SLU, där trädens nytta kartläggs. I-Tree är ett beräkningsverktyg för att synliggöra det ekologiska och ekonomiska värdet av de urbana trädens ekosystemtjänster. Exempel från praktiken presenteras.

Lina Lindgren, Utemiljöspecialist, Familjebostäder i Göteborg ABCharlotte Horgby, Landskapsarkitekt, projektledare utemiljö, Familjebostäder Göteborg AB
14:40
Paus
14:55
Dagvattenhantering och biologisk mångfald i ekostadsleden Aspö

Medverkande: Thomas Olsson, Förvaltningschef, Skövdebostäder

15:25
Översvämningsutredning 

För att komma till bukt med översvämningsproblem på sina fastigheter genomförde Telge Bostäder under 2018–2019 en översvämningsutredning. I denna undersöktes det vilka fastigheter som drabbas av problem vid större regn, vilka problem som uppstod och vad dessa problem beror på. Som ett led i att åtgärda problematiken när utredningen var klart så beslutades det att ett pilotprojekt skulle påbörjas på en av de drabbade fastigheterna. Pilotprojektet skulle lösa både översvämningsproblematiken samt tillföra mer grönska på den utvalda fastigheten.

Robert Hammarstedt, Fastighetsutvecklingschef, Telge Bostäder AB
16:15
Dagen slut

Kontakt

placeholder+image
Patrizia Finessi
Patrizia Finessi är expert på miljöfrågor.
placeholder+image
Madeleine Rahm
Madeleine Rahm är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar