Gröna tak, träd och vatten – Ekosystemtjänster i praktiken
Stockholm 6 oktober
1 deltagare
- +
= 4 700 kr
(priser exkl moms)
Logga in för anmälan
Senast 22 september
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Redan nu ser vi effekter av klimatförändringar i Sverige – nederbörden ökar och bidrar till översvämningar och fler värmeböljor som leder till torka.

När vi bygger och förtätar finns risken att ekosystemtjänster går förlorade, till exempel om grönytor bebyggs eller att en stor del hårdgjord yta tillkommer. Att ta vara på ekosystemtjänster kan både minska klimatpåverkan från verksamheten och bidra till klimatanpassning av byggnaderna.

Ekosystemen om de används och förvaltas på rätt sätt bidrar till biologisk mångfald, tar hand om dagvatten, sänker temperaturer utomhus och inomhus, renar luft och vatten samt minskar buller. Under dagen kommer exempel på hur detta kan hur genomföras i praktiken. Dagen kommer fokusera på gröna tak, både vad gäller anläggning och förvaltning av dem. Dagvatten, till exempel hur regnvatten kan tas om hand och bevattna ett bostadsområde i Skövde. Vi kommer också få höra om trädens betydelse, vilka värden stadsträd bidrar med och varför de är så viktiga för den urbana människans välbefinnande. Hur kan man göra trädinventeringar och vilka verktyg finns tillgängliga för datahanteringen.

Program

(Programordning kan komma att justeras, exakta tider kommer inom kort)

Dagen starta kl. 09.00 med kaffe och smörgås och avslutas kl. 16.15

09.30 Välkomna, programmet startar

Blågrön infrastruktur i staden – Varför behövs det och vilka olika möjligheter finns det?
Inventering av gröna tak – Vad fungerar och vad fungerar inte? Erfarenheter från 86 extensiva tak i Malmö 2013-2014  Medverkande: Helen Johansson, verksamhetsledare Scandinavian Green Roof Institute AB.

Gröna tak – från ax till limpa, vikten av att beställa och förvalta rätt
Grönatakhandboken – nytt i uppdateringen 2020 om skötsel och underhåll
Medverkande: Anne Heino, Mark- och utemiljöspecialist och Natalie Bahez Stockholmshem

Lunch

Dagvattenhantering i ekostadsdelen Aspö
I det ekologiska bostadsområdet på Aspö har Skövdebostäder skapat en ny stadsdel med fokus på ekologisk- och social hållbarhet. Tack vare genomtänkta smarta lösningar i boendet kan avtrycket i miljön bli minimalt. En del i detta är hanteringen av dagvattnet, till exempel finns ett bevattningssystem som tar tillvara på regnvattnet. Medverkande: Thomas Olsson Förvaltningschef, Skövdebostäder

Paus

Telge Bostäders Klimatanpassningsarbete

För att komma till bukt med översvämningsproblem på sina fastigheter genomförde Telge Bostäder under 2018–2019 en översvämningsutredning. I denna undersöktes det vilka fastigheter som drabbas av problem vid större regn, vilka problem som uppstod och vad dessa problem beror på. Som ett led i att åtgärda problematiken när utredningen var klart så beslutades det att ett pilotprojekt skulle påbörjas på en av de drabbade fastigheterna. Pilotprojektet skulle lösa både översvämningsproblematiken samt tillföra mer grönska på den utvalda fastigheten. Medverkande: Anna Nghiem, Miljöingenjör Telge Bostäder

Kaffe

Trädens betydelse
Att göra trädinventeringar och att behandla dessa data är en förutsättning för att kunna översätta trädens värden till siffror som är begripliga. Fokus att ligga på vilka värden stadsträd bidrar med och varför de är så viktiga för den urbana människans välbefinnande. Medverkande: Gustav Nässlander, trädgårdsingenjör och projektledare, Scandinavian Green Roof Institute AB

Sammanfattning av dagen

16.15 Avslut

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
6 oktober i Stockholm
Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
4 700 kronor för medlem
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 22 september
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe, lunch och dokumentation.

Medverkande

Patrizia Finessi
Patrizia arbetar brett med miljö och utemiljö på enheten Fastighet & Boende. Hennes arbetsområden innefattar bland annat avfall, cirkulär ekonomi och resurshushållning, klimatpåverkan och certifiering, samt nyckeltal inom utemiljö och städ.
Anna Lackman
Anna arbetar sedan hösten 2018 som expert på förvaltningsfrågor på Sveriges Allmännytta och hanterar de flesta frågor som rör område. Hon har tidigare arbetat på Stockholmshem och Svenska Bostäder som bland annat områdeschef och förvaltare.

Program ej tillgängligt ännu

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

Sveriges Allmännytta har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Patrizia Finessi
Patrizia Finessi är expert på miljöfrågor.
placeholder+image
Anna Lackman
Anna Lackman är expert inom fastighetsförvaltning.
placeholder+image
Madeleine Rahm
Madeleine Rahm är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar