Energieffektiviseringsdag
1 deltagare
- +
= 3 500 kr
(priser exkl moms)
Anmälan stängd
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Digital heldag om energieffektivisering

Välkomna till en heldag den 6 april för er som arbetar med energieffektivisering i bostadsföretag. Under den här dagen får ni lyssna på konkreta exempel på energieffektiviseringsarbete från andra bostadsföretag. Dagen ger er även möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor i andra bostadsföretag och dela mer er av era bästa energieffektiviseringstips.

Delar ur programmet: 

  • Hur kan man använda sig av styrstrategier i fastigheter och AI-styrning?
  • Hur kan man avhjälpa fel- och brister i funktion vid renovering respektive nyproduktion av flerbostadshus?
  • Hur kan man kan laborera med förskjutna tvättider i tvättstugor?
  • Resultat från en förstudie om VVC-lösningar.

Välkommen!

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
10 mars 2021 - Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
3 500 kronor för medlem
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 3 mars
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
Livesändning i verktyget Zoom. Dokumentation skickas ut i efterhand via länk.

Medverkande

Hans Dahlin
Hans är civilingenjör med över 10 års erfarenhet av energi- och miljöfrågor i bygg- och fastighetssektorn. På Sveriges Allmännytta arbetar han med bland annat energieffektiviseringsfrågor, energimarknadsfrågor och klimatinitiativet.
Linda Egin
Katarina Westerbjörk
Koordinator för Halvera mera-kampanjerna som utfördes av Bebo och Energimyndigheten under 2014-2020.
Oskar Scheiene
Johan Ygdenheim
Skriv ut programmet
Energieffektiviseringsdag
Dag 1 – 10 mars
09:15
Teknisk incheckning
09:30
Välkomna, dagen startar
09:30
Aktuellt från Sveriges Allmännytta

Det senaste om det ekonomiska stödet för energieffektiviserande renovering samt om de olika energimarknadskraven såsom EU:s olika energidirektiv, IMD-kraven, energihushållningsreglerna i BBR och kraven på laddinfrastruktur.

Hans Dahlin, Energiexpert, Sveriges Allmännytta
09:40
Individuell mätning och debitering (IMD) och alternativet energieffektivisering

Kravet på IMD för värme gäller de sämsta flerbostadshusen men kan undantas om andra energieffektiviseringsåtgärder genomförs som förbättrar byggnaden. CIT har tagit fram en rapport med två typhus och ett antal energieffektiviseringsåtgärder som kan vidtas för att undantas kravet på IMD värme. Beräkningar har genomförts för vanligt förekommande energieffektiviseringsgärder där resultatet presenteras med energieffektivisering och lönsamhet för två olika paket av åtgärder.

Medverkande: Åsa Wahlström, Affärsområdeschef, Adjungerad professor Lunds Tekniska Högskola

10:30
Paus
10:40
Nätverksfika
11:00
LKF:s arbete med energieffektivisering – stort och smått

Hör om hur LKF:s arbete ser ut för att ”få fart” på energieffektiviseringen inom befintligt bestånd. Genom en vald metod och verktyg ges riktningen på vad som behöver göras för att uppnå satta mål till 2030. Den största delen av fastighetsbeståndet för de kommande 30 åren är redan byggt och därför är åtgärder i det befintliga fastighetsbeståndet avgörande för att tackla klimatfrågan och minska energianvändningen.

Linda Egin, Teknisk chef, Lunds Kommuns Fastighets AB
11:25
Halvera mera – kan man halvera sin energianvändning med lönsamma åtgärder?

Energimyndighetens beställargrupp för flerbostadshus, BeBo, har under 2012-2018 drivit kampanjen Halvera mera. Målsättningen var att stötta flerbostadshusägare att genomföra en energikartläggning enligt BeBos metod Rekorderlig Renovering, för att identifiera vilka åtgärder och insatser som krävdes för att halvera sin energianvändningen. Från 2017 har BeBo följt fem fastighetsägare som har gått vidare med sin renovering utifrån resultaten i energikartläggningen. Projektledaren Katarina Westerbjörk berättar mer om erfarenheterna från Halvera mera och analyser från 60 förstudier och 5 genomförda renoveringar.

Katarina Westerbjörk, Uppdragsledare och gruppchef, WSP
11:50
Lunch
12:50
Nätverksfika
13:00
Vattensparprojekt hos Bostadsbolaget

Bostadsbolaget har precis som de flesta fastighetsbolag upplevt en ökad vattenförbrukning under 2020 på grund av Coronapandemin. Utöver detta har taxan för vatten gått upp rejält de sista åren och fler ökningar väntar. Detta tillsammans gör att kallvatten nu står för en allt större andel av de totala taxekostnaderna. Hör om Bostadsföretagets vattensparprojekt för att möta detta.

Oskar Scheiene, Energichef, Göteborgs Stads bostadsaktiebolag
13:25
Så utnyttjar vi energibolagets befintliga energistatistik

Kungälvsbostäder informerar om hur man med en enkel webtjänst har börjat hämta in energistatistik från energibolagets hemsida. Istället för att läsa av mätarna manuellt i varje fastighet sköts alt digitalt och man sparar både tid och risken för inläsnings fel minskar.

Johan Ygdenheim, Förvaltningschef, Kungälvsbostäder
13:50
Paus
14:00
Nätverksfika
14:10
SOLIDA, AI en del i energieffektiviseringsarbetet

Att samtidigt som komforten ökar, medeltemperaturen ökar och felanmälningarna minskar sänks effektbehov och energianvändning. Allt detta tack vare AI som styr och övervakar fastigheter dygnet runt.

Medverkande: Niklas Dalgrip, Chef driftavdelning, SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

14:35
Nätverksfika
14:55
Dagen avslutas

Kontakt

placeholder+image
Hans Dahlin
Hans Dahlin är expert på energifrågor.
placeholder+image
Madeleine Rahm
Madeleine Rahm är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar

Nyhet

Elupphandling

Att elpriserna periodvis kan skjuta i höjden har väl knappast undgått någon den senaste tiden och för många trillar elräkningarna in som obehagliga och svårtydda överraskningar. Med en bra uppföljnin...