Entreprenadrätt 2
Stockholm 8 december
1 deltagare
- +
= 4 700 kr / 6 700 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 2 november

Att förändringar uppkommer vid en entreprenads genomförande är nästan ofrånkomligt och kan föranleda olika diskussioner och i vissa fall även tvister mellan beställare och entreprenör. Därför är det viktigt att ändringar samt diskussioner om ändringar kan ske utan att entreprenadarbetena stannar av. Det är även viktigt att som projekt-/byggledare ha god kännedom om ansvarsreglerna i AB 04 och ABT 06 – när föreligger fel, är det skillnad på fel, skada och existerar egentligen ”brist”? Vad innebär det för beställaren att entreprenören ska avhjälpa fel, är det skillnad på ansvars- och garantitid?

Utbildningen Entreprenadrätt 2 utgår från AB 04 och ger dig god överblick och kännedom om ÄTA (Ändrings- och tilläggsarbeten) och dess tillhörande kalkylregler samt om entreprenörens ansvar för fel och skada enligt AB 04.

Utbildningen behandlar bland annat:

  • beställarens ändringsbefogenhet
  • avbeställningsrätt
  • entreprenörens rätt och skyldighet att utföra ändringar och tillägg
  • fel- och skadeståndsregler

För vem?

Utbildningen riktar sig till fastighetsförvaltare, fastighetsägare, fastighetsskötare eller övriga som arbetar med entreprenader. Det är en fördel om du har viss kännedom om AB och ABT.

Mål med utbildningen:

Utbildningens syfte är ge deltagaren fördjupade kunskaper inom entreprenadjuridik och ge kunskap för att kunna förhindra eller hantera eventuella problem vid en entreprenads genomförande..

Utbildningen går även att få företagsförlagd. Kontakta Daniel Andersson för mer information och offert.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
8 december i Stockholm
Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
4 700 kronor för medlem
6 700 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 2 november
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Medverkande

Peter Degerfeldt
Peter arbetar uteslutande med frågeställningar, rådgivning och tvister med anknytning till byggbranschen och standardavtalen. Peter är erfaren föredragshållare inom ämnesområdet för såväl andra jurister som aktörerna inom byggbranschen.
Skriv ut programmet
Entreprenadrätt 2
Dag 1 – 8 december
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Inventering och översikt över relevant lagstiftning

Lagstiftning saknas på entreprenadområdet. Högsta Domstolen har dock i flera domar pekat på att viss lagstiftning har intresse vid tolkning av byggbranschens standardavtal. Det är därför en stor fördel av att åtminstone viss kännedom om övrig lagstiftning och dess inflytande vid tolkning av AB/ABT. Vi går igenom avtalslagen, köplagen, preskriptionslagen, skadeståndslagen m m.

09:35
Revidering av AB/ABT

Byggandets Kontraktskommitté har beslutat att inleda ett revideringsarbete av byggbranschens standardavtal mot bakgrund av dels HD:s domar, dels visst missnöje på entreprenörssidan med beställarnas många ändringar av AB/ABT. Det är av intresse att få del av de ”senaste” diskussionerna ang detta och om inte annat för att ”rensa” upp i egna AF delar etc.

10:15
Begreppen partnering, samverkan och anknutna avtalsvillkor och incitament

Partnering och samverkan är högaktuellt. ”Avtalsformerna” syftar till att minska parternas (beställare/entreprenör) tvister. Många gånger avtalas ändå – med rätta! – ändå om ABT i partneringuppläggen. Det kan dock vara motiverat med avsteg och förändringar av vissa bestämmelser i ABT vid partnering och samverkan. Vidare baseras många partneringupplägg på ersättningsformen löpande räkning med incitament. Diskussion om hur sådana avtalsvillkor bör se ut är därför av intresse.

11:15
Paus
11:30
Genomgång av upphandling av entreprenör på löpande räkning

Löpande räkning är alltid omdiskuterat. Eftersom det egentligen är entreprenören som har hela prissättningen i sin hand och beställaren kan ha svårt att överblicka slutpriset är det av vikt att utforma dels avtalsvillkoren så korrekt och precist som möjligt, dels ha förberett en mötesorganisation för att förutsägbarheten ska öka för beställaren. Vidare är det av vikt för beställaren att förstå ersättningsformen och vilka rimliga invändningar beställaren kan göra vid oenighet om ersättningen.

12:30
Lunch
13:30
Rättspraxis samt aktuella juridiska frågor inom byggbranschen

Deltagarna får här möjlighet att tillämpa sina kunskaper genom grupparbete med anknytning till verkliga rättsfall där genomgång sker med anknytning till domar som avgjorts i olika typer av rättegångar.

15:00
Kaffe
15:30
Forts. Rättspraxis samt aktuella juridiska frågor inom byggbranschen
16:30
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

Sveriges Allmännytta har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Petra Bondesson
Petra Bondesson är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar

Få platser kvar

Hyresjuridik 2

Utbildning Juridik
Bygg på dina kunskaper i hyresjuridik genom att gå steg två. Hyreslagen är komplex och här går vi in djupare på de centrala bestämmelserna i hyreslagen och kommenterar dessa närmare. Tillsammans jämfö...

Entreprenadrätt 1

Utbildning Juridik
Med entreprenadrätt menas i allmänhet avtalsförhållandet mellan beställare/byggherre och entreprenör. I ett vidare perspektiv faller även avtalet med den tekniska konsulten in. I utbildningen...