Farligt avfall
Digitalt 13 oktober
1 deltagare
- +
= 2 400 kr / 4 600 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 30 september

Hur funkar inrapporteringen?

Nu har det snart ett år sedan den utökade anteckningsskyldigheten började gälla för farligt avfall och att verksamheter ska rapportera till det nationella avfallsregistret. På vilket sätt har bostadsföretagen löst inrapporteringen – har rutinerna kommit på plats eller finns det fortsatt stora utmaningar?

Utmaningar, rutiner och lösningar

Farligt avfall ställer höga krav på kunskap för att det ska hanteras på ett lämpligt sätt från det att det blir ett avfall fram till dess det blir behandlat. Vilka är de vanligaste typerna av farligt avfall i verksamheten? Vilka rutiner finns för att säkerställa att det farliga avfallet hanteras rätt? Vilka avfallskoder är vanligast för ett bostadsföretag? Vilka lösningar har ni för hyresgästernas farliga avfall?

Under den här dagen får ni ta del av aktuella avfallsfrågor och erfarenheter från bostadsföretag.

Varmt välkommen med din anmälan!

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
13 oktober i Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
2 400 kronor för medlem
4 600 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 30 september

Medverkande

Patrizia Finessi
Patrizia arbetar brett med miljö och utemiljö på enheten Fastighet & Boende. Hennes arbetsområden innefattar bland annat avfall, cirkulär ekonomi och resurshushållning, klimatpåverkan och certifiering, samt nyckeltal inom utemiljö och städ.
Anna Malmberg
Arbetar med hållbarhetsfrågor, främst kopplat till våra hyresgästers beteenden.

Program ej tillgängligt ännu

Kontakt

placeholder+image
Anna Treschow
Anna Treschow är projektledare för utbildningar och konferenser.