Farligt avfall och farligt gods
1 deltagare
- +
= 2 400 kr / 4 600 kr
(priser exkl moms)
Anmälan stängd

Inrapportering till avfallsregistret

Det har gått ett år sedan den utökade anteckningsskyldigheten började gälla för farligt avfall och att verksamheter ska rapportera det nationella avfallsregistret. På vilket sätt har bostadsföretagen löst inrapporteringen – har rutinerna kommit på plats eller finns det fortsatt stora utmaningar?

Hyresbostäder i Norrköping berättar om hur de ändrar sin inrapportering till avfallsregistret från ett manuellt förfarande via e-tjänst till att använda den API som Digitaliseringsinitiativet utvecklat. Vi kommer att få höra om vad ett API är och hur det smarta gränssnittet gör det möjligt för ett fastighetsbolag att rapportera in farligt avfall på ett smidigt och tidsbesparande sätt. Osbybostäder har fått ändra sitt arbetssätt grund av det nya rapporteringsreglerna och har bland annat slutat köra farligt avfall själva till ÅVC.

Regler för transport av farligt gods

Det finns särskilda regler för när ett farligt gods transporteras, dessa gäller också om ett farligt avfall är att betrakta som ett farligt gods. Ni kommer att få höra om vilket farligt gods som kan förekomma i ett bostadsföretags verksamhet, vilken utbildning personalen behöver och om man berörs av lättnader när mindre mängder hanteras.

Varmt välkommen med din anmälan!

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum
13 oktober 2021 - Digitalt
Asset 79
Digitalt
Digitalt innebär att kursen eller konferensen genomförs på distans i verktyget Zoom eller motsvarande, och är lärarledd. I bekräftelsen på din anmälan får du detaljerad och praktisk information angående Zoom.
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
2 400 kronor för medlem
4 600 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 12 oktober

Föreläsare

placeholder+image
Patrizia Finessi
Expert miljö, Sveriges Allmännytta
Arbetar med avfall, cirkulär ekonomi och resurshushållning, klimatpåverkan & certifiering, samt nyckeltal inom utemiljö och städ.
placeholder+image
Anna Malmberg
Projektledare Ekologisk Hållbarhet, Hyresbostäder Norrköping
Jobbar med frågor klimatfrågor och Hyresbostäders mål om att minska utsläppen av växthusgaser med 50% år från 2020 till 2030.
placeholder+image
Jonathan Fredriksson
IT Applikationsspecialist, Hyresbostäder i Norrköping
placeholder+image
Leif Holmberg
Projektchef, Osbybostäder
placeholder+image
Helena Kjellberg
Behörig säkerhetsrådgivare för väg-, sjö och järnvägstransporter, Ramboll
placeholder+image
Bengt Lind
Expert Fastighetsförvaltning, Sveriges Allmännytta
Bengt arbetar som expert inom fastighetsförvaltning på Sveriges Allmännytta.
placeholder+image
Camilla Nilsson
Rådgivare för återvinningscentraler, insamling av farligt avfall, elavfall, Avfall Sverige
placeholder+image
Benjamin Ozolins
Digitaliseringsinitiativet, Sveriges Allmännytta
Benjamin Ozolins är projektledare i Digitaliseringsinitiativet och har bland annat ansvarat för Koordineringsprogrammet. Inom ramen för detta har han arbetat med att ta fram struktur och processer för samverkande utveckling, från idé och behovsdefinition till konceptualisering och utveckling. Benjamin har även drivit utvecklingen av digitala tjänster samt bidragit in till flertalet utredningar och vägledningar. Han har tidigare arbetat på flera uppstartsbolag inom digital kommunikation och marknadsföring.
Skriv ut programmet
Farligt avfall och farligt gods
Dag 1 – 13 oktober
Framgångsrika tips för rapportering till avfallsregistret

Anna och Jonathan berättar om sina erfarenheter från rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket och hur den nya API-lösningen kommer att ändra arbetssättet.

Jonathan Fredriksson, IT Applikationsspecialist, Hyresbostäder i NorrköpingAnna Malmberg, Projektledare Ekologisk Hållbarhet, Hyresbostäder Norrköping
Ny lösning för inrapportering av farligt avfall via Naturvårdsverkets API:er

Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ har tagit fram en lösning för att underlätta inrapportering av farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister via deras API:er.

Benjamin Ozolins, Digitaliseringsinitiativet, Sveriges Allmännytta
Rapporteringsskyldigheten ledde till nytt arbetssätt i Osbybostäder
Farligt avfall och kommunalt avfall – vad gäller?

Hur Avfall Sverige arbetar med Insamling av farligt avfall och för att underlätta med tanke på ny lagstiftning för kommunalt och farligt avfall.

Camilla Nilsson, Rådgivare för återvinningscentraler, insamling av farligt avfall, elavfall, Avfall Sverige
16:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Anna Treschow
Anna Treschow är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar

Att styra skötsel av utemiljö

Utemiljön är avgörande för att skapa attraktiva bostadsområden. På den här kursen får du som är fastighetsskötare, miljövärd, arbetsledare, entreprenör eller som jobbar med utemiljö i liknande...

Radon i inomhusluften

Den här kursen ger dig kunskap om radon, en radioaktiv gas som finns naturligt i vår inomhusmiljö. Vi exponeras för radon både i bostäder och på arbetsplatser. Kursen ger dig en överblick över...