1.3-utbildning om farligt gods för bostadsföretag
Digitalt 26 september
Digitalt 22 november
1 deltagare
- +
= 2 500 kr / 3 500 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 28 augusti

Sveriges Allmännytta har tagit fram en ADR 1.3-utbildning särskilt anpassad för bostadsföretag/fastighetsföretag för att möta upp kraven i ADR-S.

1.3-utbildning enligt föreskrifterna i ADR-S

Enligt föreskrifterna i ADR-S ska alla medarbetare som deltar i hantering av farligt gods ha lämplig utbildning. För ett bostadsföretag kan det handla om att transportera farligt gods, som bränsle till gräsklippare eller transportera farligt avfall som är att klassa som farligt gods. Det är inte bara den som utför transporten som behöver utbildning. Även den som hanterar ett farligt gods genom att medverka vid tex lastning eller lossning.

Exempel på farligt gods som hanteras av bostadsföretag är bränslen och drivmedel som diesel, eldningsolja och bensin. Det kan vara flytande färg- och lack, gasol, lösningsmedel, lim, spillolja, bekämpningsmedel, blybatterier, litiumbatterier, vissa brandvarnare och tvättmedel.

Utbildningen fokuserar på den hantering som finns i verksamheten och kommer bland annat att ta upp

  • Klassning, märkning och etikettering av farligt gods
  • Upprättande av godsdeklaration
  • Avsändaransvar
  • Mottagaransvar
  • Ansvar vid lastning/lossning
  • Transporter i begränsad och värdeberäknad mängd
  • Funktionsspecifika krav
  • Nödläge och transportskydd

Utbildningen varvas med övningar och exempel för att öka förståelsen för kraven.

Efter genomgången utbildning uppfyller deltagarna ovannämnda krav och ska kunna hantera farligt gods på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Om en person ska utföra arbetsuppgifter som denne saknar utbildning för, får detta endast ske under övervakning av en utbildad person.

Intyg och registreras i ID06

Utbildningen registreras i ID06 för en som önskar. Då måste personnummer anges vid anmälan. Övriga får intyg för genomgången utbildning.
Arbetsgivaren ska spara dokumentationen om genomgången utbildning i 5 år.

Utbildningen bör ges återkommande för att ta hänsyn till ändrade bestämmelser eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vartannat år. Den återkommande utbildningen ska också dokumenteras av arbetsgivaren.

 

Målgrupp

Medarbetare som är delaktiga i transporter av farligt gods men som inte omfattas av kravet på ADR-intyg, till exempel förvaltare, fastighetsskötare, personal som arbetar med yttre skötsel.
Även ansvariga för förvaltningsfrågor, arbetsmiljö och rutiner som fastighetschefer, arbetsledare och miljö- , arbetsmiljö- och kvalitetssamordnare och liknande.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
26 september - Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
2 500 kronor för medlem
3 500 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 28 augusti
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Medarbetare som är delaktiga i transporter av farligt gods men som inte omfattas av kravet på ADR-intyg. Fastighetsskötare, utemiljöpersonal, miljövärdar med flera som kommer i kontakt med farligt gods.

Föreläsare

placeholder+image
Helena Kjellberg
Behörig säkerhetsrådgivare för väg-, sjö och järnvägstransporter, Ramboll
Skriv ut programmet
1.3-utbildning om farligt gods för bostadsföretag
Dag 1 – 20 september
08:00
Start

Utbildningen fokuserar på den hantering som finns i verksamheten. Vi varvar med övningar och exempel för att öka förståelsen för kraven.

12:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Frida Bravo
Frida Bravo är projektledare för kurser och konferenser.

Relaterade utbildningar