Fastighetsträff
1 deltagare
- +
= 2 200 kr / 3 800 kr
(priser exkl moms)
Anmälan stängd

Aktuell kunskap och erfarenhetsutbyte

Nyproduktion, renovering och utveckling av befintliga fastigheter är centralt för alla bostadsföretag. Målet med denna digitala halvdag är att ge dig inspiration och kunskap om våra utmaningar för att bygga och utveckla våra bostadshus.

Träffen vänder sig till alla som är intresserade av och arbetar med bygg och fastighetsutveckling.

Du kanske är fastighetschef, byggchef, VD, projektledare eller på annat sätt arbetar med att utveckla och bygga våra bostäder.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum
19 januari - Digitalt
Asset 79
Digitalt
Digitalt innebär att kursen eller konferensen genomförs på distans i verktyget Zoom eller motsvarande, och är lärarledd. I bekräftelsen på din anmälan får du detaljerad och praktisk information angående Zoom.
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
2 200 kronor för medlem
3 800 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 18 januari
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
För dig som är intresserad av att utveckla fastigheter. Du kanske är fastighetschef, byggchef, VD, projektledare eller stadsdelsutvecklare

Medverkande

Sofia Heintz
Sofia är civilingenjör och tekn. lic i byggnadsstatik och driver frågor som bidrar till hållbart samhällsbyggande, där Allmännyttans Kombohus är en viktig del. Hon har lång erfarenhet av olika roller i bygg och fastighetsbranschen och har jobbat både som byggentreprenör och beställare.
Martin Ingvarson
Martin arbetar som expert inom lokalfrågor och började på Sveriges Allmännytta under försommaren 2020. Han har lång erfarenhet av stadsutveckling ur ett lokal- och verksamhetsperspektiv, både som konsult och fastighetsägare.
Lena Liljendahl
Lena är expert inom frågor om hur allmännyttan bidrar till social hållbarhet. Hon är engagerad i bland annat hyresgästkommunikation, boinflytande, stadsdelsutveckling och integration.
Morgan Jansson
Morgan tog initiativet till Rättvist byggande 2017 och leder nu arbetet för sund konkurrens i flera fastighetsbolag. Arbetsmodellen Rättvist byggande har visat sig framgångsrik och den metod i branschen som är mest handgriplig och operativt inriktad.
Björn Bergstrand
Björn ansvarar för att i samverkan med ledning och avdelningsansvariga leda Kommuninvests hållbarhetsarbete, inklusive de hållbara finansieringsprogrammen som f.n. omfattar Gröna lån/gröna obligationer samt Lån för Social Hållbarhet. Kommuninvests gröna finansieringsprogram är ett av Nordens största.
Louise Brown
Louise har en lång bakgrund inom revision och granskning av korruption, finansiell, organiserad brottslighet och socialt ansvar inklusive inom bygg, och har verkat bland annat som expert åt Världsbanken.
Stefan Attefall
Stefan är strategisk rådgivare, föreläsare och styrelseledamot i bygg- och fastighetsbolag. Tidigare civil- och bostadsminister.
Hans Dahlin
Hans är civilingenjör med över 10 års erfarenhet av energi- och miljöfrågor i bygg- och fastighetssektorn. På Sveriges Allmännytta arbetar han med bland annat energieffektiviseringsfrågor, energimarknadsfrågor och klimatinitiativet.
Petter Westerlund
Jim Berglund
Mattias Janson
Skriv ut programmet
Fastighetsträff
Dag 1 – 19 januari
09:00
Välkomna

Sofia Heintz, Martin Ingvarson och Lena Liljendahl inleder dagen.

09:15
Att bygga med sund konkurrens

Det finns starka misstankar om ett utbrett fusk på våra byggarbetsplatser i Sverige. Det skapar en osund konkurrens på byggmarknaden och är en grogrund för organiserad brottslighet i samhället. Som stora byggherrar behöver vi förhålla oss till detta och använda nya strategier för att komma åt fusket. Vi har bjudit in en rad kunniga experter på detta område.

Föreläsare: Morgan Jansson, Stockholmshem, Stefan Attefall, Byggmarknadskommissionen och Louise Brown, korruptionsexpert, FCG

10:15
Paus
10:30
EU-taxonomin och de allmännyttiga bostadsbolagen

Vad innebär de nya miljökraven för oss i branschen och hur kommer det att påverka oss när vi bygger nytt?

Björn Bergstrand, Hållbarhetschef, Kommuninvest
10:45
Renoveringsvågen

Hur ska vi kunna leva upp till Eus ”Fit for 55”? Enligt nya lagförslag från EU så ska alla offentligt ägda byggnader renovera 3 % av golvytan årligen av det befintliga beståndet – hur ska vi klara det? Och hur bör ett bostadsbolag förbereda sig för de nya reglerna?

Hans Dahlin, Energiexpert, Sveriges Allmännytta
11:00
Landet runt

Här får vi korta och snabba inspel inom fastighetsutveckling från bostadsbolag i olika delar av landet.

Den växande staden - Skellefteå

En kommun som söker med ljus och lykta över hela landet efter arbetskraft, vars befolkning väntas växa med 25% på mindre än tio år och som behöver bygga 5000 bostäder till 2025 – ett drömscenario för många orter. Men vad finns det för utmaningar för det allmännyttiga bolaget i en sådan kommun?

Petter Westerlund, Fastighet- och teknikchef, Skebo
När det inte går enligt plan - Eskilstuna

K-fast i Eskilstuna har under senaste åren byggt fler nya bostadshus. Senaste upphandlingen av Kombohus gjordes med upphandlingsmodellen Flex där en utländsk byggare tog hem bästa anbud. Denna byggare har nu gått i konkurs och avtalet är hävt. Jim Berglund som är projektledare delar med sig av erfarenheter av att jobba med utländsk byggare och vad man gör när en entreprenör inte kan leverera.

Jim Berglund, Projektledare Produktion Bostad, Eskilstuna Kommunfastigheter
När krisen kommer - Gävle

Gävle och Gavlegårdarna drabbades under året både av stora utmaningar med översvämning och sedan brand i ett av husen. Mattias berättar om utmaningarna med att hantera dessa krissituationer.

Mattias Janson, Chef projektavdelningen, Gavlegårdarna
12:00
Sammanfattning av dagen
12:15
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Anna Treschow
Anna Treschow är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar

Hitta och hantera asbest

Saknar du kunskap om asbest ur en fastighetsägares perspektiv? då är det här kursen för dig! Vart finner vi asbest och vad säger arbetsmiljöverkets föreskrifter om hanteringen av den farliga...

Allmännyttans fastighetsdagar

Välkommen på en konferens med inspirerande föreläsningar, spännande studiebesök och mingel. Under dessa dagar kommer vi att ge dig de senaste nyheterna inom fastighetsutveckling och de bästa...