Fastighetsutvecklingsträff
1 deltagare
- +
= 6 600 kr / 9 600 kr
(priser exkl moms)
Anmälan stängd

Inspirerande dagar med föreläsningar, studiebesök och mingel

Nyproduktion, renovering och utveckling av befintliga fastigheter är centralt för alla bostadsföretag. Målet med dessa dagar är att ge dig inspiration och kunskap om våra framtidspaningar i branschen och vilka utmaningar vi står inför. Dagarna erbjuder även en unik möjlighet att knyta nya kontakter och dela erfarenheter med andra.

I centrum för årets nätverksträff kommer studiebesök på olika intressanta stadsbyggnadsprojekt att vara. Vi får ta del av nya, spännande utvecklingsidéer när vi besöker några olika projekt i Göteborg och utifrån dessa lyfter vi olika aktuella frågor inom fastighetsutveckling. Vi får både se hur en ny hållbar stadsdel växer fram där det gamla blandas med det nya, samt ett exempel på förnyelse och revitalisering av ett helt bostadsområde i en annan del av Göteborg.

Nya byggregler och energieffektivisering

Därutöver får vi höra om Boverkets förslag till nya byggregler och andra juridiska nyheter från byggbranschen. Hur bostadsbolag bör gå tillväga för att energieffektivisera sina byggnader när EUs nya krav träder ikraft samt om allmännyttans förhållande till LOU och upphandling.

Sist men inte minst ges det ovärderliga chanser till nätverkande och diskussioner med representanter från andra medlemsföretag med liknande utmaningar och erfarenheter.

Träffen vänder sig till alla som är intresserade av att utveckla fastigheter. Du kanske är fastighetschef, byggchef, VD, projektledare eller stadsdelsutvecklare. Förutom ett högaktuellt program finns gott om utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte med andra som står inför liknande utmaningar som du och ditt företag.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
24–25 januari - Stockholm
Scandic Grand Central, Kungsgatan 70
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
6 600 kronor för medlem
9 600 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 16 januari
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid. Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och middag.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
För dig som är intresserad av att utveckla fastigheter. Du kanske är fastighetschef, byggchef, VD, projektledare eller stadsdelsutvecklare

Föreläsare

placeholder+image
Sofia Hansdotter
Expert Nyproduktion & Fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta
Civilingenjör och tekn. lic i byggnadsstatik. Driver frågor som bidrar till hållbart samhällsbyggande.
placeholder+image
Lena Liljendahl
Expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta
Expert inom social hållbarhet. Engagerad i bland annat hyresgästkommunikation, boinflytande, stadsdelsutveckling och integration.
placeholder+image
Martin Ingvarson
Expert lokalfrågor, Sveriges Allmännytta
Besitter lång erfarenhet av stadsutveckling ur ett lokal- och verksamhetsperspektiv, både som konsult och fastighetsägare.
placeholder+image
Karin Ahlzén
Projektchef, Fokus Skärholmen, Stockholms Stad
Karin är arkitekt SAR/MSA och arbetar på Exploateringskontoret där hon leder arbetet med Fokus Skärholmen – Stockholms stads profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling.
placeholder+image
Håkan Larsson
Chefsekonom, Sveriges Allmännytta
Håkan är utbildad nationalekonom och har tidigare varit chefsekonom på Villaägarna, samt arbetat på Regeringskansliet.
placeholder+image
Ann-Christine Nyberg
Chef Tidiga skeden, Fastighetsutveckling, Svenska Bostäder
placeholder+image
Conny Svensson
Nationell Samordnare, Skatteverket
Conny Svensson arbetar som Nationell Samordnare på Skatteverket, bland annat med ansvar för det myndighetsgemensamma regeringsuppdraget riktat mot arbetslivskriminalitet.  
placeholder+image
Jessica Löfström
Ordförande, Ansvar Säkerhet
Bistår privata- och offentliga beställare med upphandlingsstöd och metodik för uppföljning i upphandlingar via bolaget Ansvar Säkerhet.
placeholder+image
Claes Thunblad
Chef affärsutveckling, nationell samordnare för Sund konkurrens, Byggföretagen
placeholder+image
Viktoria Edelman
AG Advokat, Advokat
Viktoria Edelman är advokat och partner i AG Advokat. Hon arbetar med entreprenadrätt, offentlig upphandling och tvistelösning för klienter inom bygg och fastighetsbranschen.  
Skriv ut programmet
Fastighetsutvecklingsträff
Dag 1 – 24 januari
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Inledning och aktuellt
10:15
Sund konkurrens

Svart arbetskraft och organiserad brottslighet på våra byggen har blivit allt vanligare. Hur stort är problemet och vad kan vi som beställare och byggaktörer göra åt det? Vi får ta del av flera olika perspektiv på vilka åtgärder som görs i branschen. Hur arbetar Skatteverket för att byggentreprenörer ska följa de skatteregler som finns i Sverige? Vad gör branschorganisationerna Byggföretagen och Sveriges Allmännytta för att stävja kriminalitet på byggarbetsplatser runtom i landet?

Martin Ingvarson, Expert lokalfrågor, Sveriges Allmännytta Conny Svensson , Nationell Samordnare, Skatteverket Jessica Löfström, Ordförande, Ansvar Säkerhet Claes Thunblad, Chef affärsutveckling, nationell samordnare för Sund konkurrens, Byggföretagen
11:20
Hyresmarknaden idag – en lägesrapport med senaste nytt

Skenande byggpriser, ökad inflation och högre räntekostnader – bostadsbolagens prognos för framtiden ser dyster ut. Sofia Hansdotter redogör för den senaste lägesrapporten kring bland annat byggkostnader.

Dessutom: många byggprojekt får aviseringar om ”onormala kostnadsökningar enligt ABT 06 6.3”. Vad betyder det och hur ska man hantera det? Sofia Hansdotter och advokat Viktoria Edelman beskriver situationen och svarar på frågor.

Sofia Hansdotter, Expert Nyproduktion & Fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta Viktoria Edelman, AG Advokat, Advokat
12:15
Lunch
13:15
Fortsättning: Hyresmarknaden idag – en lägesrapport med senaste nytt

Flera makroekonomiska faktorer pekar mot att den närmaste tiden kan bli bekymmersam för många bostadsbolag: stegrande byggpriser, höjda räntor, höjda energikostnader, en inflation som vi inte sett på mycket länge, etc. Hur påverkar läget i omvärlden den svenska ekonomin och våra medlemsföretag? Sveriges Allmännyttas chefsekonom Håkan Larsson resonerar och ger sin analys av den ekonomiska situationen.

Håkan Larsson, Chefsekonom, Sveriges Allmännytta
14:15
Paus
14:30
Hållbar fastighetsutveckling även på landsbygden

Växande klyftor i livsvillkor mellan stad och landsbygd är en av Sveriges mest centrala utmaningar. En viktig förutsättning för att minska dessa klyftor är att aktivt arbeta med utveckling av landsbygden och byar i icke-tillväxtområden. Kan rentav landsbygden utgöra utgångspunkten för hur vi bygger ett modernt, hållbart och innovativt samhälle? Och hur kan allmännyttan i så fall bidra? Hör om ett forskningsprojekt på tre olika orter runtom i landet där samverkan, innovation och landsbygdsutveckling står i fokus.

Martin Ingvarson, Expert lokalfrågor, Sveriges Allmännytta
15:00
Kaffe
15:30
Fokus Skärholmen – så utvecklar vi miljonprogrammet

Här får vi en introduktion till studiebesöket. Fokus Skärholmen är ett stadsutvecklingsprojekt med ambitionen att över 4000 nya bostäder ska byggas. Miljonprogramsområdet ska utvecklas inte bara med fler bostäder utan med fler skolor, mer närservice, mötesplatser och satsningar på parker och grönområden. En viktig målsättning i projektet är att utveckla området med social hållbarhet i fokus.

Karin Ahlzén, Projektchef, Fokus Skärholmen, Stockholms Stad
16:15
Avslut
18:00
Middag
Dag 2 – 25 januari
08:30
Studiebesök

Under studiebesöket åker vi till Bredäng och Skärholmens centrum där vi får guidade rundvandringar för att de ta del av de spännande framtidsplanerna för områdena. Vi besöker bland annat den upprustade Perennparken där Svenska Bostäder har en egen biodling och får också höra om planerna på Stockholmshems nya kontor som ska byggas i Skärholmens centrum. Under studiebesöket besöker vi Lyran för fika.

Guidning av Ann-Christine Nyberg och Anneli Wallgren från Svenska Bostäder och Emilia Lindrot och Stefan Karlsson från Stockholmshem.

12:30
Lunch
13:30
Ramupphandling Sund konkurrens

För att bidra till att skapa en fastighetsbransch fri från arbetslivskriminalitet har Sveriges Allmännytta genomfört en upphandling av leverantörer som kan hjälpa våra medlemsbolag att upptäcka och stävja osund konkurrens. Här presenteras upphandlingen, de vinnande anbuden och hur våra medlemmar kan få rådgivning och stöd i denna aktuella fråga.

Martin Ingvarson, Expert lokalfrågor, Sveriges Allmännytta
14:30
Kaffe och samtal vid borden

Vi avslutar träffen med diskussion och erfarenhetsutbyten vid borden, både när det gäller stadsdelsutveckling generellt och hur man kan motverka osund konkurrens.

15:00
Slut
Dag 1 – 24 januari
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Inledning och aktuellt
10:15
Sund konkurrens

Svart arbetskraft och organiserad brottslighet på våra byggen har blivit allt vanligare. Hur stort är problemet och vad kan vi som beställare och byggaktörer göra åt det? Vi får ta del av flera olika perspektiv på vilka åtgärder som görs i branschen. Hur arbetar Skatteverket för att byggentreprenörer ska följa de skatteregler som finns i Sverige? Vad gör branschorganisationerna Byggföretagen och Sveriges Allmännytta för att stävja kriminalitet på byggarbetsplatser runtom i landet?

Martin Ingvarson, Expert lokalfrågor, Sveriges Allmännytta Conny Svensson , Nationell Samordnare, Skatteverket Jessica Löfström, Ordförande, Ansvar Säkerhet Claes Thunblad, Chef affärsutveckling, nationell samordnare för Sund konkurrens, Byggföretagen
11:20
Hyresmarknaden idag – en lägesrapport med senaste nytt

Skenande byggpriser, ökad inflation och högre räntekostnader – bostadsbolagens prognos för framtiden ser dyster ut. Sofia Hansdotter redogör för den senaste lägesrapporten kring bland annat byggkostnader.

Dessutom: många byggprojekt får aviseringar om ”onormala kostnadsökningar enligt ABT 06 6.3”. Vad betyder det och hur ska man hantera det? Sofia Hansdotter och advokat Viktoria Edelman beskriver situationen och svarar på frågor.

Sofia Hansdotter, Expert Nyproduktion & Fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta Viktoria Edelman, AG Advokat, Advokat
12:15
Lunch
13:15
Fortsättning: Hyresmarknaden idag – en lägesrapport med senaste nytt

Flera makroekonomiska faktorer pekar mot att den närmaste tiden kan bli bekymmersam för många bostadsbolag: stegrande byggpriser, höjda räntor, höjda energikostnader, en inflation som vi inte sett på mycket länge, etc. Hur påverkar läget i omvärlden den svenska ekonomin och våra medlemsföretag? Sveriges Allmännyttas chefsekonom Håkan Larsson resonerar och ger sin analys av den ekonomiska situationen.

Håkan Larsson, Chefsekonom, Sveriges Allmännytta
14:15
Paus
14:30
Hållbar fastighetsutveckling även på landsbygden

Växande klyftor i livsvillkor mellan stad och landsbygd är en av Sveriges mest centrala utmaningar. En viktig förutsättning för att minska dessa klyftor är att aktivt arbeta med utveckling av landsbygden och byar i icke-tillväxtområden. Kan rentav landsbygden utgöra utgångspunkten för hur vi bygger ett modernt, hållbart och innovativt samhälle? Och hur kan allmännyttan i så fall bidra? Hör om ett forskningsprojekt på tre olika orter runtom i landet där samverkan, innovation och landsbygdsutveckling står i fokus.

Martin Ingvarson, Expert lokalfrågor, Sveriges Allmännytta
15:00
Kaffe
15:30
Fokus Skärholmen – så utvecklar vi miljonprogrammet

Här får vi en introduktion till studiebesöket. Fokus Skärholmen är ett stadsutvecklingsprojekt med ambitionen att över 4000 nya bostäder ska byggas. Miljonprogramsområdet ska utvecklas inte bara med fler bostäder utan med fler skolor, mer närservice, mötesplatser och satsningar på parker och grönområden. En viktig målsättning i projektet är att utveckla området med social hållbarhet i fokus.

Karin Ahlzén, Projektchef, Fokus Skärholmen, Stockholms Stad
16:15
Avslut
18:00
Middag
Dag 2 – 25 januari
08:30
Studiebesök

Under studiebesöket åker vi till Bredäng och Skärholmens centrum där vi får guidade rundvandringar för att de ta del av de spännande framtidsplanerna för områdena. Vi besöker bland annat den upprustade Perennparken där Svenska Bostäder har en egen biodling och får också höra om planerna på Stockholmshems nya kontor som ska byggas i Skärholmens centrum. Under studiebesöket besöker vi Lyran för fika.

Guidning av Ann-Christine Nyberg och Anneli Wallgren från Svenska Bostäder och Emilia Lindrot och Stefan Karlsson från Stockholmshem.

12:30
Lunch
13:30
Ramupphandling Sund konkurrens

För att bidra till att skapa en fastighetsbransch fri från arbetslivskriminalitet har Sveriges Allmännytta genomfört en upphandling av leverantörer som kan hjälpa våra medlemsbolag att upptäcka och stävja osund konkurrens. Här presenteras upphandlingen, de vinnande anbuden och hur våra medlemmar kan få rådgivning och stöd i denna aktuella fråga.

Martin Ingvarson, Expert lokalfrågor, Sveriges Allmännytta
14:30
Kaffe och samtal vid borden

Vi avslutar träffen med diskussion och erfarenhetsutbyten vid borden, både när det gäller stadsdelsutveckling generellt och hur man kan motverka osund konkurrens.

15:00
Slut

Rekommenderade hotell

Scandic Grand Central

Sveriges Allmännytta har avtal med Scandic hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

Clarion Hotel Sign

Sveriges Allmännytta har avtal med Nordic Choice vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en kurs eller konferens skickas bokningsinformation och eventuella bokningskoder med i bekräftelsen på anmälan.

Besök deras hemsida.

Visa karta.

Scandic Continental

Sveriges Allmännytta har avtal med Scandic hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en kurs eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

Besök deras hemsida

Visa karta

Kontakt

placeholder+image
Frida Bravo
Frida Bravo är projektledare för kurser och konferenser.

Relaterade utbildningar

Hitta och hantera asbest

Saknar du kunskap om asbest ur en fastighetsägares perspektiv? då är det här kursen för dig! Vart finner vi asbest och vad säger arbetsmiljöverkets föreskrifter om hanteringen av den farliga...