Fastighetsutvecklingsträff
1 deltagare
- +
= 6 600 kr
(priser exkl moms)
Anmälan stängd
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Inspirerande dagar med föreläsningar, studiebesök och mingel

Nyproduktion, renovering och utveckling av befintliga fastigheter är centralt för alla bostadsföretag. Målet med dessa dagar är att ge dig inspiration och kunskap om våra framtidspaningar i branschen och vilka utmaningar vi står inför. Dagarna erbjuder även en unik möjlighet att knyta nya kontakter och dela erfarenheter med andra.

I centrum för årets nätverksträff kommer studiebesök på olika intressanta stadsbyggnadsprojekt att vara. Vi får ta del av nya, spännande utvecklingsidéer när vi besöker några olika projekt i Göteborg och utifrån dessa lyfter vi olika aktuella frågor inom fastighetsutveckling. Vi får både se hur en ny hållbar stadsdel växer fram där det gamla blandas med det nya, samt ett exempel på förnyelse och revitalisering av ett helt bostadsområde i en annan del av Göteborg.

Nya byggregler och energieffektivisering

Därutöver får vi höra om Boverkets förslag till nya byggregler och andra juridiska nyheter från byggbranschen. Hur bostadsbolag bör gå tillväga för att energieffektivisera sina byggnader när EUs nya krav träder ikraft samt om allmännyttans förhållande till LOU och upphandling.

Sist men inte minst ges det ovärderliga chanser till nätverkande och diskussioner med representanter från andra medlemsföretag med liknande utmaningar och erfarenheter.

Träffen vänder sig till alla som är intresserade av att utveckla fastigheter. Du kanske är fastighetschef, byggchef, VD, projektledare eller stadsdelsutvecklare. Förutom ett högaktuellt program finns gott om utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte med andra som står inför liknande utmaningar som du och ditt företag.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
17–18 januari - Göteborg
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
6 600 kronor för medlem
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 15 december
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid. Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch, middag och dokumentation.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
För dig som är intresserad av att utveckla fastigheter. Du kanske är fastighetschef, byggchef, VD, projektledare eller stadsdelsutvecklare

Föreläsare

placeholder+image
Sofia Hansdotter
Expert Nyproduktion & Fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta
Civilingenjör och tekn. lic i byggnadsstatik. Driver frågor som bidrar till hållbart samhällsbyggande.
placeholder+image
Martin Ingvarson
Expert lokalfrågor, Sveriges Allmännytta
Besitter lång erfarenhet av stadsutveckling ur ett lokal- och verksamhetsperspektiv, både som konsult och fastighetsägare.
placeholder+image
Pedro Batista
Projektledare, Älvstranden Utveckling AB
placeholder+image
Ida Fossenstrand
Bitr projektchef Halvön, Älvstranden Utveckling AB
placeholder+image
Manne Fridell
Projektledare, Älvstranden Utveckling AB
placeholder+image
Björn Berggren
Expert energi, Fastighet & Hållbarhet, Sveriges Allmännytta
Björn arbetar med bl.a. Nils Holgersson, Prisdialogen och Sveby samt stöttar medlemsföretagen och bedriver aktivt påverkansarbete.
placeholder+image
Tove Lundmark Söderberg
Jurist/Bostadspolitisk expert, Sveriges Allmännytta
På Sveriges Allmännytta sedan 2021 med de flesta juridiska frågor som ett bostadsföretag kommer i kontakt med.
placeholder+image
Carin Carlsson
Jurist, Sveriges Allmännytta
Jurist på Sveriges Allmännytta med de flesta juridiska frågor som ett allmännyttigt bostadsföretag kommer i kontakt med.
Skriv ut programmet
Fastighetsutvecklingsträff
Dag 1 – 17 januari
09:30
Start med kaffe

Masthuggskajen, Arena Första Lång på Första Långgatan 17B, 413 27, Göteborg.

10:15
Studiebesök Projekt Masthuggskajen

På Masthuggskajen i Göteborg växer en ny hållbar stadsdel fram som kommer att komplettera det redan vimlande stadslivet runt Järntorget och Långgatorna. Ett kulturcentrum där gamla värden bevaras och blandas med nya, där kontraster skapar dynamik i stadsbilden. De gamla kvarteren kompletteras med 1 300 nya bostäder, uppemot 6 000 arbetsplatser, hotell, verksamhetslokaler i bottenvåningarna och två förskolor. Området blir grönare med två nya parker och en ny halvö och ett kajstråk längs älven stärker förbindelserna till vattnet och kringliggande stadsdelar.

Masthuggskajen utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, Framtiden Byggutveckling, Folkets Hus Göteborg, Göteborgs Stads Parkering, NCC, Nordr, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling.

Mer info finns på Masthuggskajen – En kontrastrik stadsdel växer fram

Pedro Batista, Projektledare, Älvstranden Utveckling AB Ida Fossenstrand, Bitr projektchef Halvön, Älvstranden Utveckling AB Manne Fridell, Projektledare, Älvstranden Utveckling AB
12:00
Lunch

Vi går gemensamt till lunch och eftermiddagens konferenslokal på Mindpark, Masthamnsgatan 3.

13:00
Renovering och energieffektivisering

”Var ska man börja?” Många bostadsbolag brottas nu med frågan om hur en energieffektivisering och renovering ska gå till för att både minska energikostnaderna och minska miljöpåverkan. Dessutom införs snart nya EU-direktiv om byggnaders energiprestanda – vad betyder det för bostadsbolagen? Vår energiexpert förklarar hur man strukturerat och med en långsiktig strategi kan lägga upp arbetet med energisparande i bostadsbolaget.

Björn Berggren, Expert energi, Fastighet & Hållbarhet, Sveriges Allmännytta
14:00
Nya regler för byggandet

Under det gångna året har Boverket kommit med förslag på hur Boverkets byggregler kan moderniseras för att utveckla regelsystemet och förenkla för aktörerna på bygg och fastighetsmarknaden. Vad innebär dessa regelförändringar för byggherrar och hur ser Sveriges Allmännytta på reformerna? Andra nyheter är förenklingar för att omvandla lokaler till bostäder, minskade krav för studentbostäder, certifierade byggprojekteringsföretag, m.m.

Tove Lundmark Söderberg, Jurist/Bostadspolitisk expert, Sveriges Allmännytta
15:00
Kaffe
15:30
Upphandling och LOU

Som allmännyttigt bolag är det viktigt att förhålla sig till lagen om offentlig upphandling. Hur förhåller sig entreprenadjuridiken till LOU, och var finns de målkonflikter mellan dess regelverk? När kan ett hyresavtal bli föremål för LOU? Vad gäller när uppdrag utförs åt ägaren (kommunen)? Vad är verksamhetskriteriet? Sveriges Allmännyttas expert på LOU reder ut begreppen.

Carin Carlsson, Jurist, Sveriges Allmännytta
16:30
Avslut
18:30
Middag på Clarion Hotel Draken
Dag 2 – 18 januari
08:30
Studiebesök i Selma stad

Lyssna på hur området runt Selma Lagerlöfs Torg har omvandlats. Med över 1 700 bostäder vid torget och längs Litteraturgatan, verksamheter, handel, kontor, torg- och parkstråk fylls Selma stad med liv. Olika upplåtelseformer, mobilitetslösningar och innovativa projekt med fokus på klimat och återbruk växer fram.

Selma stad utvecklas av Botrygg, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, Framtiden Byggutveckling, GöteborgsLokaler, Hökerum Bygg/NREP, Riksbyggen, Poseidon och Göteborgs Stad.

Marie Dellve, projektchef, Framtiden Byggutveckling
Anna Wetterberg, projektledare, Framtiden Byggutveckling
Martin Clase, projektutvecklare, Framtiden Byggutveckling
Catrine Andersson, kommunikationsansvarig, Framtiden Byggutveckling
Jonas Lissel, fastighetsförvaltare, GöteborgsLokaler
Kathleen Hahne, centrumutvecklare, GöteborgsLokaler

Gemensam transport anordnas från Clarion Hotel Draken till Selma Lagerlöfs Torg 2.

12:00
Lunch på Franska skafferiet
13:00
Gruppdiskussioner

Vi fångar upp frågor som uppkommit under dagarna och diskuterar dessa i smågrupper. Om du har någon fråga som du vill att vi tar upp får du gärna höra av dig till någon av oss arrangörer!

14:00
Avslut
Dag 1 – 17 januari
09:30
Start med kaffe

Masthuggskajen, Arena Första Lång på Första Långgatan 17B, 413 27, Göteborg.

10:15
Studiebesök Projekt Masthuggskajen

På Masthuggskajen i Göteborg växer en ny hållbar stadsdel fram som kommer att komplettera det redan vimlande stadslivet runt Järntorget och Långgatorna. Ett kulturcentrum där gamla värden bevaras och blandas med nya, där kontraster skapar dynamik i stadsbilden. De gamla kvarteren kompletteras med 1 300 nya bostäder, uppemot 6 000 arbetsplatser, hotell, verksamhetslokaler i bottenvåningarna och två förskolor. Området blir grönare med två nya parker och en ny halvö och ett kajstråk längs älven stärker förbindelserna till vattnet och kringliggande stadsdelar.

Masthuggskajen utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, Framtiden Byggutveckling, Folkets Hus Göteborg, Göteborgs Stads Parkering, NCC, Nordr, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling.

Mer info finns på Masthuggskajen – En kontrastrik stadsdel växer fram

Pedro Batista, Projektledare, Älvstranden Utveckling AB Ida Fossenstrand, Bitr projektchef Halvön, Älvstranden Utveckling AB Manne Fridell, Projektledare, Älvstranden Utveckling AB
12:00
Lunch

Vi går gemensamt till lunch och eftermiddagens konferenslokal på Mindpark, Masthamnsgatan 3.

13:00
Renovering och energieffektivisering

”Var ska man börja?” Många bostadsbolag brottas nu med frågan om hur en energieffektivisering och renovering ska gå till för att både minska energikostnaderna och minska miljöpåverkan. Dessutom införs snart nya EU-direktiv om byggnaders energiprestanda – vad betyder det för bostadsbolagen? Vår energiexpert förklarar hur man strukturerat och med en långsiktig strategi kan lägga upp arbetet med energisparande i bostadsbolaget.

Björn Berggren, Expert energi, Fastighet & Hållbarhet, Sveriges Allmännytta
14:00
Nya regler för byggandet

Under det gångna året har Boverket kommit med förslag på hur Boverkets byggregler kan moderniseras för att utveckla regelsystemet och förenkla för aktörerna på bygg och fastighetsmarknaden. Vad innebär dessa regelförändringar för byggherrar och hur ser Sveriges Allmännytta på reformerna? Andra nyheter är förenklingar för att omvandla lokaler till bostäder, minskade krav för studentbostäder, certifierade byggprojekteringsföretag, m.m.

Tove Lundmark Söderberg, Jurist/Bostadspolitisk expert, Sveriges Allmännytta
15:00
Kaffe
15:30
Upphandling och LOU

Som allmännyttigt bolag är det viktigt att förhålla sig till lagen om offentlig upphandling. Hur förhåller sig entreprenadjuridiken till LOU, och var finns de målkonflikter mellan dess regelverk? När kan ett hyresavtal bli föremål för LOU? Vad gäller när uppdrag utförs åt ägaren (kommunen)? Vad är verksamhetskriteriet? Sveriges Allmännyttas expert på LOU reder ut begreppen.

Carin Carlsson, Jurist, Sveriges Allmännytta
16:30
Avslut
18:30
Middag på Clarion Hotel Draken
Dag 2 – 18 januari
08:30
Studiebesök i Selma stad

Lyssna på hur området runt Selma Lagerlöfs Torg har omvandlats. Med över 1 700 bostäder vid torget och längs Litteraturgatan, verksamheter, handel, kontor, torg- och parkstråk fylls Selma stad med liv. Olika upplåtelseformer, mobilitetslösningar och innovativa projekt med fokus på klimat och återbruk växer fram.

Selma stad utvecklas av Botrygg, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, Framtiden Byggutveckling, GöteborgsLokaler, Hökerum Bygg/NREP, Riksbyggen, Poseidon och Göteborgs Stad.

Marie Dellve, projektchef, Framtiden Byggutveckling
Anna Wetterberg, projektledare, Framtiden Byggutveckling
Martin Clase, projektutvecklare, Framtiden Byggutveckling
Catrine Andersson, kommunikationsansvarig, Framtiden Byggutveckling
Jonas Lissel, fastighetsförvaltare, GöteborgsLokaler
Kathleen Hahne, centrumutvecklare, GöteborgsLokaler

Gemensam transport anordnas från Clarion Hotel Draken till Selma Lagerlöfs Torg 2.

12:00
Lunch på Franska skafferiet
13:00
Gruppdiskussioner

Vi fångar upp frågor som uppkommit under dagarna och diskuterar dessa i smågrupper. Om du har någon fråga som du vill att vi tar upp får du gärna höra av dig till någon av oss arrangörer!

14:00
Avslut

Rekommenderade hotell

Clarion Hotel Draken

Sveriges Allmännytta har avtal med Nordic Choice vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

Besök deras hemsida

Visa karta

Kontakt

placeholder+image
Frida Bravo
Frida Bravo är projektledare för kurser och konferenser.

Relaterade utbildningar

Hitta och hantera asbest

Saknar du kunskap om asbest ur en fastighetsägares perspektiv? då är det här kursen för dig! Vart finner vi asbest och vad säger arbetsmiljöverkets föreskrifter om hanteringen av den farliga...