Strategisk fastighetsutveckling
Lund 28–29 januari 2020
1 deltagare
- +
= 6 400 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 7 januari

Utbyt erfarenheter och bli inspirerad kring strategisk fastighetsutveckling

Nyproduktion, renovering och utveckling av befintliga fastigheter är centralt för alla bostadsföretag. Målet med dessa dagar är att ge dig inspiration och kunskap om våra framtidspaningar i branschen och vilka utmaningar vi står inför. Dagarna erbjuder även en unik möjlighet att knyta nya kontakter och dela erfarenheter med andra.

Konferensen vänder sig till dig som är fastighetschef, byggchef, VD, projektledare eller på annat sätt jobbar strategiskt med fastighetsutveckling. Förutom ett högaktuellt program finns gott om utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte med andra som står inför liknande utmaningar som du och ditt företag. Tidigare träffar har varit extra uppskattade just för att de kunskaper vi kan få av varandra.

Praktisk information

Datum och plats
28–29 januari 2020 i Lund
AF Borgen, Sandgatan 2
Pris
6 400 kronor för medlem
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 7 januari
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning. Hotellrum finns reserverade på flera hotell i Lund. Mer information kommer i samband med bekräftelsen.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, luncher och middag.
Målgrupp
Du som arbetar med Fastighetsutveckling eller projekt inom nyproduktion eller renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

Medverkande

Fredrik Bauer
Fredrik brinner för aktiva och engagerande möten med ett tydligt fokus på syfte och mål. Han är en uppskattad moderator, mötesdesigner, process- och mötesledare och ett välkänt ansikte för många i allmännyttan.
Jonas Högset
Sofia Heintz
Peter Ovenlund
Kurt Eliasson
Tidigare har Kurt Eliasson bland annat varit vd för SABO, numera Sveriges Allmännytta.
Maria Ågren
Maria är civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik. Hon har i många år arbetat med samhällsutveckling i olika former på Statens geotekniska institut, Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och SMHI.
Skriv ut programmet
Strategisk fastighetsutveckling
Dag 1 – 28 januari
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Inledning och aktuella frågor
  • Framtidsspaning nyproduktion och förädling/ombyggnad.
  • Nästa generation Kombohus, våran mest klimatsmarta och flexibla upphandling hittills!

 

Sofia Heintz, Expert Nyproduktion & Fastighetsutveckling, Sveriges AllmännyttaFredrik Bauer, Moderator, MötesutvecklingPeter Ovenlund, Byggchef, Lunds Kommuns Fastighets AB
11:00
Moderna Byggregler

Kommittén för modernare byggregler, som tillsattes våren 2017, lämnar sitt slutbetänkande i december 2019.
Kurt Eliasson kommer att prata om de förslag som kommittén presenterar för regeringen och vilka effekter som dessa förslag förväntas ge.

Kurt Eliasson, Utredare i Kommittén för modernare byggregler
12:00
Lunch
13:00
Timber on top

Kan vi förtäta och förlänga livslängd på våra befintliga hus och bestånd genom flexibelt nyttjande av befintliga byggnader med hjälp av på/tillbyggnader med återanvändbara, biobaserade prefabricerade byggsystem?

Erik Söderholm, projektledare Timber on top

13:45
Träbyggnation för att klara klimatkraven

Är det rätt väg att gå och vad har vi för utmaningar och hinder?

14:30
Kaffe
14:45
Boverkets rapport om slöseriet i Bygg

Hur ser den ut och vad kan vi göra åt det?

Annika Christensson, enhetschef Hälsa och Bygg, Boverket
15:30
Workshop Byggherrekompetens
16:30
Sammanfattning av dagen
16:45
Avslut
19:00
Middag Tegnérs matsalar, AF Borgen

Adress: Sandgatan 2, Lund

Dag 2 – 29 januari
08:45
Hur skapar vi förutsättningar för ett större och billigare bostadsbyggande

Syftet med utredningen ”Bättre konkurrens i bostadsbyggandet” är att gynna en utveckling där samma tekniska lösningar kan användas flera gånger och lägre produktionskostnader återspeglas i lägre boendekostnader. I utredningen finns två huvudsakliga delar. Den ena handlar om de offentliga upphandlingarna och den andra om kommuners olika agerande. Vi ställer oss frågan vad är det som hindrar oss idag?

Maria Ågren, Särskild utredare för ” Bättre konkurrens i bostadsbyggandet”, Regeringskansliet
09:30
Morgongymnastik och påfyllning av kaffe
09:45
Introduktion till LKF och vad vi ska få ta del av under eftermiddagens studiebesök
Erfarenheter och utmaningar med projekteten.
Vi blandar berättelsen om projekten med frågor från er.
11:45
Lunch
13:00
Studiebesök
15:00
Kaffe och avslut

Möjlighet att ta med kaffe

Dag 1 – 28 januari
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Inledning och aktuella frågor
  • Framtidsspaning nyproduktion och förädling/ombyggnad.
  • Nästa generation Kombohus, våran mest klimatsmarta och flexibla upphandling hittills!

 

Sofia Heintz, Expert Nyproduktion & Fastighetsutveckling, Sveriges AllmännyttaFredrik Bauer, Moderator, MötesutvecklingPeter Ovenlund, Byggchef, Lunds Kommuns Fastighets AB
11:00
Moderna Byggregler

Kommittén för modernare byggregler, som tillsattes våren 2017, lämnar sitt slutbetänkande i december 2019.
Kurt Eliasson kommer att prata om de förslag som kommittén presenterar för regeringen och vilka effekter som dessa förslag förväntas ge.

Kurt Eliasson, Utredare i Kommittén för modernare byggregler
12:00
Lunch
13:00
Timber on top

Kan vi förtäta och förlänga livslängd på våra befintliga hus och bestånd genom flexibelt nyttjande av befintliga byggnader med hjälp av på/tillbyggnader med återanvändbara, biobaserade prefabricerade byggsystem?

Erik Söderholm, projektledare Timber on top

13:45
Träbyggnation för att klara klimatkraven

Är det rätt väg att gå och vad har vi för utmaningar och hinder?

14:30
Kaffe
14:45
Boverkets rapport om slöseriet i Bygg

Hur ser den ut och vad kan vi göra åt det?

Annika Christensson, enhetschef Hälsa och Bygg, Boverket
15:30
Workshop Byggherrekompetens
16:30
Sammanfattning av dagen
16:45
Avslut
19:00
Middag Tegnérs matsalar, AF Borgen

Adress: Sandgatan 2, Lund

Dag 2 – 29 januari
08:45
Hur skapar vi förutsättningar för ett större och billigare bostadsbyggande

Syftet med utredningen ”Bättre konkurrens i bostadsbyggandet” är att gynna en utveckling där samma tekniska lösningar kan användas flera gånger och lägre produktionskostnader återspeglas i lägre boendekostnader. I utredningen finns två huvudsakliga delar. Den ena handlar om de offentliga upphandlingarna och den andra om kommuners olika agerande. Vi ställer oss frågan vad är det som hindrar oss idag?

Maria Ågren, Särskild utredare för ” Bättre konkurrens i bostadsbyggandet”, Regeringskansliet
09:30
Morgongymnastik och påfyllning av kaffe
09:45
Introduktion till LKF och vad vi ska få ta del av under eftermiddagens studiebesök
Erfarenheter och utmaningar med projekteten.
Vi blandar berättelsen om projekten med frågor från er.
11:45
Lunch
13:00
Studiebesök
15:00
Kaffe och avslut

Möjlighet att ta med kaffe

Rekommenderade hotell

Clarion Collection Hotel Planetstaden.

Sveriges Allmännytta har förbokade rum på Clarion Collection Hotel Planetstaden.

Vid anmälan till konferensen kommer bokningsinformation och bokningskoder i anmälningsbekräftelsen.

Grand Hotel Lund

Sveriges Allmännytta har förbokade rum på Grand Hotel Lund.

Vid anmälan till konferensen kommer bokningsinformation och bokningskoder i anmälningsbekräftelsen.

Besök hemsida

Karta

Kontakt

placeholder+image
Jonas Högset
Jonas Högset är chef för enheten Fastighet & Boende.
placeholder+image
Madeleine Rahm
Madeleine Rahm är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar