Strategisk fastighetsutveckling
1 deltagare
- +
= 6 400 kr
(priser exkl moms)
Logga in för anmälan
Få platser kvar
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Utbyt erfarenheter och bli inspirerad kring strategisk fastighetsutveckling

Nyproduktion, renovering och utveckling av befintliga fastigheter är centralt för alla bostadsföretag. Målet med dessa dagar är att ge dig inspiration och kunskap om våra framtidspaningar i branschen och vilka utmaningar vi står inför. Dagarna erbjuder även en unik möjlighet att knyta nya kontakter och dela erfarenheter med andra.

Konferensen vänder sig till dig som är fastighetschef, byggchef, VD, projektledare eller på annat sätt jobbar strategiskt med fastighetsutveckling. Förutom ett högaktuellt program finns gott om utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte med andra som står inför liknande utmaningar som du och ditt företag. Tidigare träffar har varit extra uppskattade just för att de kunskaper vi kan få av varandra.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
28–29 januari i Lund
AF Borgen, Sandgatan 2
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
6 400 kronor för medlem
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 17 januari
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning. Hotellrum finns reserverade på flera hotell i Lund. Mer information kommer i samband med bekräftelsen.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, luncher och middag.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Du som arbetar med Fastighetsutveckling eller projekt inom nyproduktion eller renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

Medverkande

Fredrik Bauer
Fredrik brinner för aktiva och engagerande möten med ett tydligt fokus på syfte och mål. Han är en uppskattad moderator, mötesdesigner, process- och mötesledare och ett välkänt ansikte för många i allmännyttan.
Jonas Högset
Jonas är chef för enheten Fastighet & Boende på Sveriges Allmännytta, är utbildad civilingenjör och har över 15 års erfarenhet från branschen i olika roller. Hos Sveriges Allmännytta driver han utveckling med målet om en hållbar samhällsbyggnad.
Sofia Heintz
Moderator för webbinariet.
Peter Ovenlund
Kurt Eliasson
Tidigare har Kurt Eliasson bland annat varit vd för SABO, numera Sveriges Allmännytta.
Erik Söderholm
Morgan Arvidsson
Morgan har en lång erfarenhet av byggprojekt i olika skeden
Björn Adler
Björn är byggprojektledare för bland annat Frostaliden och har lång och bred erfarenhet av projektering och genomförande av energi- och klimatsmarta byggnader.
Annika Christensson
Annika har en bakgrund som hållbarhetschef i landstingsvärlden. Hon har tidigare även arbetat inom stat och kommun med tillsyn och prövning, samhällsplanering, hållbar upphandling, hållbarhetsfrågor mm. Sedan 1,5 år arbetar hon nu som enhetschef på Boverket med ansvar för bland annat regeringsuppdraget kring God inomhusmiljö.
Daniel Andersson
Daniel har en bred bakgrund inom byggbranschen. Han är utbildad byggingenjör men började sin yrkesbana som snickare. Efter sin vidareutbildning så arbetade han som arbetsledare och platschef på byggarbetsplatser och innan han för tre år sedan började på Boverket var han förvaltare och projektledare i ett av allmännyttans bolag.
Maria Ågren
Maria är civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik. Hon har i många år arbetat med samhällsutveckling i olika former på Statens geotekniska institut, Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och SMHI.
Skriv ut programmet
Strategisk fastighetsutveckling
Dag 1 – 28 januari
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Inledning och aktuella frågor
  • Framtidsspaning nyproduktion och förädling/ombyggnad.
  • Nästa generation Kombohus, våran mest klimatsmarta och flexibla upphandling hittills!

 

Sofia Heintz, Expert Nyproduktion & Fastighetsutveckling, Sveriges AllmännyttaFredrik Bauer, Moderator, Mötesutveckling
11:00
Moderna Byggregler

Kommittén för modernare byggregler, som tillsattes våren 2017, lämnar sitt slutbetänkande i december 2019.
Kurt Eliasson kommer att tala om de förslag som kommittén presenterar för regeringen och vilka effekter som dessa förslag förväntas ge.

Kurt Eliasson, Utredare i Kommittén för modernare byggregler
12:00
Lunch
13:00
Timber on Top - hållbart byggande på hög nivå

Presentation av samverkansprojektet Timber on Top, där aktörer från samtliga led i byggprocessen går samman för att gemensamt hitta en Best Practice för hur förtätning kan ske genom påbyggnationer av befintliga byggnader.

Erik Söderholm, Projektledare, Timber on Top
13:45
Att upphandla och bygga höga byggnader i trä

Skövdebostäder berättar om planering, LOU-upphandling, projektering och produktion med de utmaningar det innebär att bygga höga trähus.

Morgan Arvidsson, tf VD/Byggchef, SkövdebostäderBjörn Adler, Byggprojektledare, Skövdebostäder
14:30
Kaffe
15:00
Boverkets rapport om slöseriet i Bygg

Tillsammans bygger vi bättre för en god inomhusmiljö. Boverket har fått i uppdrag att under åren 2018–2021 förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö. Boverket ska samla in, kvalitetssäkra och sprida information om byggnaders inomhusmiljö. Enhetschef Annika Christensson Boverket, ansvarar för regeringens satsning kring God inomhusmiljö. Projektledare för Boverkets nya Byggskadefunktion, som ingår i satsningen, är Daniel Andersson.

Annika Christensson, Enhetschef, BoverketDaniel Andersson, Projektledare, Boverkets nya Byggskadefunktion
15:45
Workshop Byggherrekompetens
16:45
Sammanfattning av dagen
17:00
Avslut
19:00
Middag Tegnérs matsalar, AF Borgen

Adress: Sandgatan 2, Lund

Dag 2 – 29 januari
09:15
Hur skapar vi förutsättningar för ett större och billigare bostadsbyggande

Syftet med utredningen ”Bättre konkurrens i bostadsbyggandet” är att gynna en utveckling där samma tekniska lösningar kan användas flera gånger och lägre produktionskostnader återspeglas i lägre boendekostnader. I utredningen finns två huvudsakliga delar. Den ena handlar om de offentliga upphandlingarna och den andra om kommuners olika agerande. Vi ställer oss frågan vad är det som hindrar oss idag?

Maria Ågren, Särskild utredare för ” Bättre konkurrens i bostadsbyggandet”, Regeringskansliet
10:00
Morgongymnastik och påfyllning av kaffe
10:15
Introduktion till LKF och vad vi ska få ta del av under eftermiddagens studiebesök

Erfarenheter och utmaningar med projekteten. Vi blandar berättelsen om projekten med frågor från er.

Linero
I östra Lund ligger LKFs stadsdelsutvecklingsprojekt Linero, utnämnd av Sveriges Allmännyttan till ett av Sveriges bästa ombyggnadsprojekt 2019. LKF har, i nära dialog med de kvarboende hyresgästerna, genomfört en upprustning av stadsdelscentrum samt en ombyggnation för att skapa ett mer hållbart boende med attraktiva utemiljöer. LKF delar med sig av sina erfarenheter från stadsdelsutvecklingen och berättar mer om hur de ökade kundnöjdheten i bostadsområdet under ombyggnaden.

Brunnshög
Välkommen till framtiden – Brunnshög! I Lunds nya stadsdel finns forskningsanläggningar av världsklass, därför är innovation och hållbarhet en given utgångpunkt. Merparten av stadsdelen ska vara bilfri, vilket ställer höga krav på mobilitet och en ny spårväg bidrar till klimatsmart transport. I Brunnshög har LKF tre nya byggprojekt – däribland innovationsprojektet Xplorion. Det är ett smart hus, fyllt med smarta byggtekniska lösningar – och är anpassat för att hyresgästerna ska kunna leva bilfritt, rökfritt, tvättmedelsfritt och enligt “Sharing is caring”-principen.

11:45
Lunch
13:00
Buss mot Linero och Brunnshög
15:00
Kaffe och avslut

Möjlighet att ta med kaffe

Dag 1 – 28 januari
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Inledning och aktuella frågor
  • Framtidsspaning nyproduktion och förädling/ombyggnad.
  • Nästa generation Kombohus, våran mest klimatsmarta och flexibla upphandling hittills!

 

Sofia Heintz, Expert Nyproduktion & Fastighetsutveckling, Sveriges AllmännyttaFredrik Bauer, Moderator, Mötesutveckling
11:00
Moderna Byggregler

Kommittén för modernare byggregler, som tillsattes våren 2017, lämnar sitt slutbetänkande i december 2019.
Kurt Eliasson kommer att tala om de förslag som kommittén presenterar för regeringen och vilka effekter som dessa förslag förväntas ge.

Kurt Eliasson, Utredare i Kommittén för modernare byggregler
12:00
Lunch
13:00
Timber on Top - hållbart byggande på hög nivå

Presentation av samverkansprojektet Timber on Top, där aktörer från samtliga led i byggprocessen går samman för att gemensamt hitta en Best Practice för hur förtätning kan ske genom påbyggnationer av befintliga byggnader.

Erik Söderholm, Projektledare, Timber on Top
13:45
Att upphandla och bygga höga byggnader i trä

Skövdebostäder berättar om planering, LOU-upphandling, projektering och produktion med de utmaningar det innebär att bygga höga trähus.

Morgan Arvidsson, tf VD/Byggchef, SkövdebostäderBjörn Adler, Byggprojektledare, Skövdebostäder
14:30
Kaffe
15:00
Boverkets rapport om slöseriet i Bygg

Tillsammans bygger vi bättre för en god inomhusmiljö. Boverket har fått i uppdrag att under åren 2018–2021 förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö. Boverket ska samla in, kvalitetssäkra och sprida information om byggnaders inomhusmiljö. Enhetschef Annika Christensson Boverket, ansvarar för regeringens satsning kring God inomhusmiljö. Projektledare för Boverkets nya Byggskadefunktion, som ingår i satsningen, är Daniel Andersson.

Annika Christensson, Enhetschef, BoverketDaniel Andersson, Projektledare, Boverkets nya Byggskadefunktion
15:45
Workshop Byggherrekompetens
16:45
Sammanfattning av dagen
17:00
Avslut
19:00
Middag Tegnérs matsalar, AF Borgen

Adress: Sandgatan 2, Lund

Dag 2 – 29 januari
09:15
Hur skapar vi förutsättningar för ett större och billigare bostadsbyggande

Syftet med utredningen ”Bättre konkurrens i bostadsbyggandet” är att gynna en utveckling där samma tekniska lösningar kan användas flera gånger och lägre produktionskostnader återspeglas i lägre boendekostnader. I utredningen finns två huvudsakliga delar. Den ena handlar om de offentliga upphandlingarna och den andra om kommuners olika agerande. Vi ställer oss frågan vad är det som hindrar oss idag?

Maria Ågren, Särskild utredare för ” Bättre konkurrens i bostadsbyggandet”, Regeringskansliet
10:00
Morgongymnastik och påfyllning av kaffe
10:15
Introduktion till LKF och vad vi ska få ta del av under eftermiddagens studiebesök

Erfarenheter och utmaningar med projekteten. Vi blandar berättelsen om projekten med frågor från er.

Linero
I östra Lund ligger LKFs stadsdelsutvecklingsprojekt Linero, utnämnd av Sveriges Allmännyttan till ett av Sveriges bästa ombyggnadsprojekt 2019. LKF har, i nära dialog med de kvarboende hyresgästerna, genomfört en upprustning av stadsdelscentrum samt en ombyggnation för att skapa ett mer hållbart boende med attraktiva utemiljöer. LKF delar med sig av sina erfarenheter från stadsdelsutvecklingen och berättar mer om hur de ökade kundnöjdheten i bostadsområdet under ombyggnaden.

Brunnshög
Välkommen till framtiden – Brunnshög! I Lunds nya stadsdel finns forskningsanläggningar av världsklass, därför är innovation och hållbarhet en given utgångpunkt. Merparten av stadsdelen ska vara bilfri, vilket ställer höga krav på mobilitet och en ny spårväg bidrar till klimatsmart transport. I Brunnshög har LKF tre nya byggprojekt – däribland innovationsprojektet Xplorion. Det är ett smart hus, fyllt med smarta byggtekniska lösningar – och är anpassat för att hyresgästerna ska kunna leva bilfritt, rökfritt, tvättmedelsfritt och enligt “Sharing is caring”-principen.

11:45
Lunch
13:00
Buss mot Linero och Brunnshög
15:00
Kaffe och avslut

Möjlighet att ta med kaffe

Rekommenderade hotell

Grand Hotel Lund

Sveriges Allmännytta har förbokade rum på Grand Hotel Lund.

Vid anmälan till konferensen kommer bokningsinformation och bokningskoder i anmälningsbekräftelsen.

Besök hemsida

Karta

Strategisk fastighetsutveckling, Lund 28 januari – 29 januari 2020

Kontakt

placeholder+image
Jonas Högset
Jonas Högset är chef för enheten Fastighet & Boende.
placeholder+image
Madeleine Rahm
Madeleine Rahm är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar

Städnätverksträff

Nätverksträff Energi, Förvaltning & drift, Miljö
Det här är ett tillfälle för dig att få information om aktuella ämnen inom städ, men framförallt för att utbyta erfarenheter mellan kollegor i andra bostadsföretag.