Optimera ränteriskhantering och finansnetto
Stockholm 22 april
1 deltagare
- +
= 4 600 kr / 6 500 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 1 april

Även om vi har historiskt låga räntor så kommer det inte alltid bestå

Detta är andra steget i Sveriges Allmännyttas finansutbildning och vi fördjupar oss med kunskaper om traditionella räntederivat som används för räntesäkring och för att binda ränta med olika löptider. Med verkliga praktikfall får du input som är användbart när man skriver eller uppdaterar en finanspolicy.
Utbildning passar dig som redan arbetar med bolagets finansiella transaktioner och vill vidareutveckla dina kunskaper.

Du kommer även få tips på hur man kan får avkastning på kapitalet.

MÅL MED UTBILDNINGEN OCH UPPLÄGG

Att du som deltagare ska:

 • Få färska praktiska specialistkunskaper som är svåra att läsa sig till
 • Lära dig olika sätt att resonera kring ränterisk och hantering av finansiella kostnader
 • Få tillräckligt med kunskaper för att kunna fatta beslut om man skall räntesäkra eller inte
 • Få input när det gäller sin finanspolicy (hanteringen av låneportföljen)
 • Få kunskaper om alternativ till kontoinlåning oavsett om det är minusräntor eller inte
 • Lära dig hur man bör resonera när man placerar kapital på kort respektive längre sikt
 • Få verktyg för att kunna skriva en placeringspolicy som begränsar risker
 • Och samtidigt ökar möjligheten till avkastning (positiv effekt på finansnettot)

Praktisk information

Asset 1
Datum och plats
22 april i Stockholm
Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29
Visa på karta
Asset 78
Pris
4 600 kronor för medlem
6 500 kronor för övriga
Asset 80
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 1 april
Asset 8
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Asset 6
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Medverkande

Heléne Rasmussen Anderberg
Heléne har 20 års arbetslivserfarenhet från bankbranschen och tradingverksamhet.Sedan 2009 har hon eget företag och bedriver finansiell utbildningsverksamhet för banker, börsnoterade och onoterade bolag och den offentliga sektorn.
Skriv ut programmet
Optimera ränteriskhantering och finansnetto
Dag 1 – 22 april
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Välkomnande och introduktion

Genomgång av dagen och våra målsättningar

09:45
Förstå sin egen och företagets riskacceptans – grunden för hanteringen av finansiella kostnader och ränterisk
 • Hur banker och kapitalmarknaden kvantifierar ränterisk och praktiska tumregler
  – Olika synsätt och olika sätt att kvantifiera risken både teoretiskt och tumregler
 • Dagens ränteläge och olika marknadsräntor som påverkar låneräntor på olika sätt
10:30
Paus
10:45
Ränteswap – Användbar för olika ändamål
 • Vad som påverkar bankernas prissättning av swapavtalets ränta
 • Hur man säkrar en ränta med bindningstid kortare eller längre än lånens kredittid
 • Låsa en ränta i förväg när man skall ta upp lån längre fram
 • Vad motpartsrisken i avtalet innebär för dig som kund respektive banken
 • Principer bakom beräkning av avtalets marknadsvärde, användbara tumregler
11:45
Räntetak och räntegolv– Användbart när man inte vill ha bunden låneränta
 • Hur instrumenten fungerar tillsammans med lån med rörlig räntebindningstid
 • Hur man betalar för räntetak och vad som påverkar kostnaden
  – Exempel på hur man hittar lämplig skyddsnivå på taket
  – Hur man kan finansiera räntetak med hjälp av räntegolv
12:15
Lunch
13:15
Forts. Räntetak och räntegolv
 • Hur instrumenten fungerar tillsammans med lån med rörlig räntebindningstid
 • Hur man betalar för räntetak och vad som påverkar kostnaden
  – Exempel på hur man hittar lämplig skyddsnivå på taket
13:45
Olika praktikfall – Inblick i verklig skuldförvaltning och ränteriskhantering
 • Praktikfallens hantering av finansiella risker, hur/varför man valt att använda räntederivat
14:30
Kaffe
14:45
Räntepapper som placeringsform och avkastning i förhållande till risk
 • Hur fungerar räntepapper som placeringsform? Skillnader jämfört med kontoinlåning
 • Penningmarknaden och obligationsmarknadens olika räntepapper
  – Hur handeln fungerar, likvidavräkning, hur man på förhand vet vad avkastningen blir
  – Räntepapper utgivna av olika slags emittentgrupper; Vad innebär det i praktiken?
 • Kreditrisken för olika slags räntepapper och ratingbetyg för bedömning av risken
 • Vilka räntepapper anses vara ”riskfria”? Med korta löptider och längre löptider
 • Vad innebär likviditetsrisken när man placerar? Hur kan man begränsa risken?
 • Hållbara placeringar: Innebörden av ”gröna”, sociala och andra hållbara räntepapper
15:00
Kursrisken/ränterisken när man placerar i räntepapper och räntefonder
 • Vedertagna sätt att kvantifiera ränterisk när man har placerat i räntepapper
  – Riskmått som används av finansmarknaden och banker, praktiska tumregler
 • Fördelar och nackdelar med att placera i räntepaper
 • Kursförändringen i olika typer av räntefonder och innebörden av olika slags fonder
  – Vad är skillnaden mellan korträntefond och penningmarknadsfond? Obligationsfond?
16:00
Placeringspolicy – Verktyg i vardagen och skydd mot risk
 • Exempel på normer för begränsning av olika slags risker
  – Hur bör man tänka när kapitalet skall användas inom ett år? Efter längre tid?
 • Hur kan grundstommen i en enkelt utformad policy vara utformad?
16:45
Uppsummering av dagen/tid för frågor
17:00
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

Sveriges Allmännytta har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Maria Gabrielsson
Maria Gabrielsson är expert på finansiering.
placeholder+image
Pernilla Liljestrand
Pernilla Liljestrand är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar