Fossilfria upphandlingar
1 deltagare
- +
= 1 500 kr
(priser exkl moms)
Anmälan stängd
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Upphandla fossilfritt i drift och skötsel

Om du vill lära dig mer om hur man ställer krav och upphandlar fossilfritt i drift och skötsel har du hamnat helt rätt. Föreläsare Maria Losman arbetar som konsult på Ecoplan in Medio och har lång erfarenhet av att ställa klimat- och miljökrav i offentlig upphandling. Tillsammans med HBV kommer hon gå igenom möjligheter med att ställa krav på fordon, verktyg och maskiner; hur allmännyttiga bostadsbolag kan arbeta i hela upphandlingscykeln från behovs- och marknadsanalys till kravställning och utvärdering och med avtalsuppföljning. De kommer steg för steg gå igenom hela upphandlingsprocessen med konkreta tips och råd.

Kursens upplägg

För att få så mycket man kan utav utbildningen vill Maria gärna att deltagarna tar med sig egna utmaningar, exempel och erfarenheter så utgår hon ifrån dem. Utbildningen läggs upp växelvis med genomgångar och diskussioner. Syftet är att deltagarna ska känna sig säkrare på hantverket att nå mål om fossilfrihet/begränsad klimatpåverkan utifrån sina lokala förutsättningar att tanka och ladda.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
2 februari - Digitalt
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
1 500 kronor för medlem
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 1 februari
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
En livesändning och dokumentation som skickas ut i efterhand.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Beställare, verksamhetsansvariga för fastighetsnära drift och skötsel, upphandlare, controllers och hållbarhetsansvariga.

Medverkande

Maria Losman
Maria har arbetat som konsult på Ecoplan In Medio sedan 1998, innan dess på Svenska Naturskyddsföreningen. Hon har länge arbetat med miljökrav i offentlig upphandling, i synnerhet inom resor och transporter. Maria har även lång erfarenhet av att leda samverkan mellan flera olika parter, som kommun, region, stat, företag och akademi. Hon har mycket god kännedom om politiskt styrda organisationer, inte minst genom sina uppdrag på kommunal nivå.
Johan Almesjö
Johan Almesjö arbetar för allmännyttan genom HBV som är allmännyttans inköpsfunktion och har varit VD sedan våren 2017. Han kommer senast från ett regionalt inköpssamarbete i Gävleborg och har ett förflutet som regional chef för såväl Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Jörgen Ågren
Jörgen Ågren arbetar som hållbarhetsstrateg på HBV sedan oktober 2021. I denna roll kommer han att vara sammanhållande och driva vision och ramverk för HBVs hållbarhetsarbete framåt. Jörgen kommer närmast från JM där han sedan 2005 arbetat som miljöledare och miljöchef.
Anna Wörlund Rylenius
Anna Wörlund Rylenius arbetar på HBV som inköpsstrategstrainee. Hon jobbar med upphandlingsrelaterade uppgifter samt stöttar i uppföljningsarbete med fokus på juridiska frågeställningar och hållbarhet.
Helena Kuusisto
Helena Kuusisto arbetar som inköpsstrateg på HBV och har gjort sedan 2019. Hon är ansvarig för deras ramavtal avseende avfallshanteringsprodukter, storköksutrustning, luftfilter och golvmaterial. Utöver det har hon under 2021 ansvarat för utvecklingen av HBV:s uppföljningsarbete genom implementering av ett avtalsuppföljningssystem CLM.
Ville Gruner
Ville Gruner är Teamleader för enheten Affärsuteckling på HBV. Han ansvarar både för externa och interna projekt, vilka alla har som ambition att skapa bästa möjliga hållbara avtal och utveckling för allmännyttan och dess medlemmar.
Mikael Lindberg
Mikael Lindberg är inköpscontroller på HBV sedan 2020. Huvudområdet är utveckling av rutiner och processer kopplade till avtalsuppföljning och inköpsanalys.
Frida Hansson
Frida Hansson ansvarar för koordinering och administrativa insatser inom enheten för fastighet och hållbarhet.
Skriv ut programmet
Fossilfria upphandlingar
Dag 1 – 2 februari
09:05
Behovsanalys och marknadskontakter

Maria Losman ger en marknadsöverblick vad vi kan förvänta på maskin & fordons-marknaden och drivmedelsmarknaden.

HBV berättar hur de arbetar med självskattningsanalyser och annat.

Gruppdiskussioner därefter.

Maria Losman, Konsult Ecoplan In Medio ABVille Gruner, Teamledare affärsutveckling, HBV
09:45
Paus
09:55
Ställa krav

Maria berättar om hur det kan se ut med olika krav och vad de betyder.

HBV går igenom hur de arbetar med kravbibliotek och krav i trappsteg under avtalstiden.

Gruppdiskussioner därefter.

Maria Losman, Konsult Ecoplan In Medio ABJörgen Ågren, Hållbarhetsstrateg, HBV
10:35
Paus
10:45
Ta hand om avtal

Maria pratar om avtalsvård både i det egna företaget och gentemot leverantörer.

HBV går igenom leverantörsuppföljning och hur avvikelser hanteras samt hur leverantörsuppföljning kan användas i bolagens egna klimatredovisningar

Gruppdiskussioner därefter.

Maria Losman, Konsult Ecoplan In Medio ABAnna Wörlund Rylenius, Inköpsstrategstrainee på HBVHelena Kuusisto, Inköpsstrateg på HBVMikael Lindberg, Inköpscontroller, HBV

Kontakt

placeholder+image

Relaterade utbildningar

Nyhet

Fastighetsförvaltningens A & O

Vi går igenom grundläggande delar som avhjälpande underhåll, drift, myndighetskrav och planerat underhåll. Kursen syftar till att skapa en ökad förståelse för helheten och vikten av att arbeta...