Framtidsresan
1 deltagare
- +
= 89 000 kr
(priser exkl moms)
Anmälan stängd
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Ett unikt program där du och ditt företag blir framtidsberedda

Ett nytt politiskt landskap växer fram i kommuner och rikspolitiken. Alla pratar om digitalisering och klimatutmaningen. Men bortom det vi just nu pratar om och jobbar med finns de långsamma men kanske ännu mer omvälvande förändringarna. Hur kommer människors värderingar förändras de närmaste decennierna? Vad betyder det för livet att vi lever allt längre och håller oss allt friskare? Vad blir summan av urbanisering, globalisering och migration på stora och små orter i Sverige? Hur ska våra allmännyttiga bolag klara av den höga förändringstakt och komplexitet som präglar samhället och hur kan vi förbereda oss även om vi inte vet hur det faktiskt blir?

Häng med på en framtidsresa!

Som svar på de här och många andra intressanta frågor har vi tagit initiativ till en framtidsresa. I fokus är den långsiktiga samhällsutvecklingen och hur den kan påverka ditt bolag. Vi jobbar både med det vi ser hända och det osäkra.

Framtidsresan vänder sig till dig som är delaktig i ledningen av det allmännyttiga bolaget och kan påverka dess utveckling: du som är vd, affärsutvecklingschef eller har en annan befattning i bolagets ledningsgrupp. Du kan också vara verksamhetsutvecklare med god förankring hos ledningen.
Som allmännyttiga bolag har vi den unika möjligheten att tänka strategiskt tillsammans utan risken för konkurrens. Så låt oss göra resan in i den komplexa och föränderliga framtiden ihop. Ditt bolag är inbjudet.

Programmet innehåller:

  • Modul 1 – Megatrender och blinda fläckar
  • Modul 2 – Trendanalys och framtidsinsikter
  • Modul 3 – Från djupa insikter till proaktiva planer – scenarier och strategier
  • Heldags workshop med ditt bolags ledningsgrupp

Att framtidsspana är kostsamt både i tid och pengar. Att göra det tillsammans blir mycket billigare än att göra det varje bolag för sig. Men framförallt blir det mer givande och spännande att sträcka ut perspektiven. Kopplingen till ditt bolags verklighet är såklart det viktigaste – därför avslutas framtidsresan på bolaget tillsammans med din ledningsgrupp.
Genom att anmäla dig får du både möjlighet att vara med i en unik thinktank tillsammans med branschkollegor och samtidigt lära dig en strukturerad metodik för att analysera trender och skapa framtidsscenarier. Förbered dig på att gamla sanningar kommer att ställas på ända och nya möjligheter uppstå.

Upplägg

Utbildningen genomförs i sex dagar vid fyra tillfällen, 2+1+2+1 dagar. Under de tre första tillfällena jobbar vi tillsammans med megatrender, att göra research, bearbeta och analysera samt visualisera olika framtidsscenarier. Som en röd tråd arbetar vi med frågor om hur bostadsbolaget påverkas av utvecklingen.

Sista tillfället bokas separat med deltagaren/deltagarna från ditt bolag, ledningsgruppen och av programmets ledare; en heldags workshop med ledningsgruppen i deltagarens eget bolag med möjlighet att anpassa Framtidsresans analys till era lokala förutsättningar och involvera ledningsgruppen i dialogen. På det viset säkerställer vi att hela bolaget får värde av det vi kommer fram till under programmet.

Avgiften är uppdelad i två delar, 49 000 kr + 40 000 kr exklusive moms. Första delen omfattar de tre modulerna och den andra delen en heldags workshop med ditt bolags ledningsgrupp.

Vid fler deltagare från samma medlemsföretag utgår avgiften för workshopen endast en gång.

Praktisk information

Asset 79
Modulbaserad utbildning
Det här är en utbildning som ges i moduler. Det innebär att det är flera tillfällen, moduler, som utgör utbildningen. Alla datum som visas i bokningen ingår i utbildningen.
Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
30 september– 1 oktober 2021
och 17 november 2021
och 1–2 december 2021 - Stockholm
Sturegatan 15, Sturegatan 15
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
89 000 kronor för medlem
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 24 september
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
VD, ledningsgrupp och andra som har ansvar för företagets strategiska utveckling.

Medverkande

Albert Lannerstad
Albert har erfarenhet från roller som chef och vd och är särskilt inriktad mot självledarskap och personlig utveckling samt framtidens ledarskap och organisationsformer. Han har erfarenhet från flera initiativ inom Allmännyttan t ex Idéprogrammet mot 2030 och Digitaliseringsinitiativet.
Eva Åberg
Eva Åberg hjälper företag att navigera i de mellanmänskliga och organisatoriska aspekterna av digitalisering. Hon är organisationsutvecklare med innovation och framtidsfrågor som specialitet och arbetar med företagsledningar och team över hela världen.
Skriv ut programmet
Framtidsresan
Skriv ut programmet
30 september - 1 oktober –
Megatrender, olika perspektiv och blinda fläckar

Vi startar processen med två dagar där vi tittar bortom det medier och trendspanare pratar om idag och fördjupar oss i de långa utvecklingstrenderna som påverkar världen och Sverige. Hur kommer samhället utvecklas på 10-20 års sikt? Vad vet man? Vad behöver vi som allmännyttiga bostadsbolag ta reda på mer om? Hur skiljer det sig mellan mindre orter och större städer?

Utifrån arbete med megatrenderna identifierar vi de områden som är viktigast för oss att ta reda på mer om – det kan vara helt andra teman än de vi brukar prata om. Och vilka personer ska vi prata med för att ta reda på mer?

Vi går igenom hur researchfasen ska genomföras och förbereder intervjuerna.

Intervjuer med utvalda experter och andra intressanta personer
Efter Framtidsresans första dagar får varje deltagare möjlighet att göra research i semistrukturerade intervjuer med en eller två personer som gruppen har bedömt ha intressanta svar på hur framtidens samhälle kommer att utvecklas. Intervjuerna utförs på plats eller via Zoom/Teams/telefon, på svenska eller engelska. De viktigaste insikterna från researchen sammanställs av deltagaren inför Framtidsresans andra tillfälle. (Som deltagare behöver du avsätta 4-6 timmar för denna uppgift.)

17 november –
Framtidsinsikter

Under dagen tar vi gemensamt del av varandras framtidsfynd från researchfasen och sorterar dem utifrån några olika aspekter så att de utgör en mer sammanhängande analys.

Med ett kritiskt öga värderar vi sedan de nyvunna insikterna. Vad är säkert och vad är osäkert? Vad kommer påverka oss mest? Vi sätter också framtidstrenderna i relation till bolag av olika storlekar och från olika orter för att ge dem perspektiv.

Redan här kan vi gemensamt börja dra slutsatser om vilken typ av beredskap våra allmännyttiga bostadsbolag behöver ha införframtiden. Vilken kompetens krävs? Vilka nya affärsmöjligheter kan skönjas? Vad kommer att vara utmanande? Hur påverkarförändrade värderingar, teknikutveckling och nya demografiska förutsättningar?

1-2 december –
Fördjupade insikter och proaktiva planer – scenarier & strategier

Utifrån våra nyvunna framtidsinsikter ägnar vi en dag åt att skapa olika framtidsscenarier. På så vis blir framtiden och de drivkrafter som leder oss fram dit levande och tydliga.

Vi arbetar sedan med att använda framtidsscenarierna i strategiska vägval för allmännyttiga bolag. Vilka blir våra konkurrenter, samarbetspartners och främsta tillgångar i den komplexa och snabbföränderliga värld vi går till mötes? Hur kan vi rusta oss med innovationsförmåga och nya kompetenser? Vilka strategiska vägval behöver vi göra och vad ändras radikalt?

Modul 1

30 september - 1 oktober –
Megatrender, olika perspektiv och blinda fläckar

Vi startar processen med två dagar där vi tittar bortom det medier och trendspanare pratar om idag och fördjupar oss i de långa utvecklingstrenderna som påverkar världen och Sverige. Hur kommer samhället utvecklas på 10-20 års sikt? Vad vet man? Vad behöver vi som allmännyttiga bostadsbolag ta reda på mer om? Hur skiljer det sig mellan mindre orter och större städer?

Utifrån arbete med megatrenderna identifierar vi de områden som är viktigast för oss att ta reda på mer om – det kan vara helt andra teman än de vi brukar prata om. Och vilka personer ska vi prata med för att ta reda på mer?

Vi går igenom hur researchfasen ska genomföras och förbereder intervjuerna.

Intervjuer med utvalda experter och andra intressanta personer
Efter Framtidsresans första dagar får varje deltagare möjlighet att göra research i semistrukturerade intervjuer med en eller två personer som gruppen har bedömt ha intressanta svar på hur framtidens samhälle kommer att utvecklas. Intervjuerna utförs på plats eller via Zoom/Teams/telefon, på svenska eller engelska. De viktigaste insikterna från researchen sammanställs av deltagaren inför Framtidsresans andra tillfälle. (Som deltagare behöver du avsätta 4-6 timmar för denna uppgift.)

Modul 2

17 november –
Framtidsinsikter

Under dagen tar vi gemensamt del av varandras framtidsfynd från researchfasen och sorterar dem utifrån några olika aspekter så att de utgör en mer sammanhängande analys.

Med ett kritiskt öga värderar vi sedan de nyvunna insikterna. Vad är säkert och vad är osäkert? Vad kommer påverka oss mest? Vi sätter också framtidstrenderna i relation till bolag av olika storlekar och från olika orter för att ge dem perspektiv.

Redan här kan vi gemensamt börja dra slutsatser om vilken typ av beredskap våra allmännyttiga bostadsbolag behöver ha införframtiden. Vilken kompetens krävs? Vilka nya affärsmöjligheter kan skönjas? Vad kommer att vara utmanande? Hur påverkarförändrade värderingar, teknikutveckling och nya demografiska förutsättningar?

Modul 3

1-2 december –
Fördjupade insikter och proaktiva planer – scenarier & strategier

Utifrån våra nyvunna framtidsinsikter ägnar vi en dag åt att skapa olika framtidsscenarier. På så vis blir framtiden och de drivkrafter som leder oss fram dit levande och tydliga.

Vi arbetar sedan med att använda framtidsscenarierna i strategiska vägval för allmännyttiga bolag. Vilka blir våra konkurrenter, samarbetspartners och främsta tillgångar i den komplexa och snabbföränderliga värld vi går till mötes? Hur kan vi rusta oss med innovationsförmåga och nya kompetenser? Vilka strategiska vägval behöver vi göra och vad ändras radikalt?

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

Sveriges Allmännytta har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Anna Treschow
Anna Treschow är projektledare för utbildningar och konferenser.

Relaterade utbildningar