Framtidsresan
Stockholm 31 mars
och 18–19 maj
och 4–5 juni
1 deltagare
- +
= 89 000 kr
(priser exkl moms)
Logga in för anmälan
Senast 20 mars
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Välkommen på en framtidsresa!
Ett unikt program där du och ditt företag blir framtidsberedda.

Konjunkturen förändras och det politiska landskapet är nytt. Bakom dem finns de stora utmaningar vi ofta pratar om, t ex digitalisering och klimatutmaningen. Men det finns också de långsamma förändringarna som vi pratar mindre om vad de faktiskt innebär: människors förändrade värderingar, att vi lever allt längre liv, urbanisering, globalisering och migration. Vad kommer de att betyda för oss som bostadsbolag? Hur kan vi vara med och påverka? Och hur kan vi förbereda oss även om vi inte vet hur det faktiskt blir?

Därför har vi tagit initiativ till en framtidsresa. I centrum är den långsiktiga samhällsutvecklingen och hur den kan påverka ditt bolag. Möjligheter och utmaningar. Det vi ser hända och det osäkra, i det snabbföränderliga och alltmer komplexa samhälle vi lever i.

Som allmännyttiga bolag har vi den unika möjligheten att tänka strategiskt tillsammans utan risken för konkurrens. Så låt oss göra resan in i den komplexa och föränderliga framtiden ihop. Ditt bolag är inbjudet.

Programmet innehåller:

  • Modul 1 – Megatrender och blinda fläckar
  • Modul 2 – Trendanalys och framtidsinsikter
  • Modul 3 – Från djupa insikter till proaktiva planer – scenarier och strategier
  • Heldags workshop med ditt bolags ledningsgrupp

Att framtidsspana är kostsamt både i tid och pengar. Att göra det tillsammans blir mycket billigare än att göra det varje bolag för sig. Men framförallt blir det mer givande och spännande att sträcka ut perspektiven. Kopplingen till ditt bolags verklighet är såklart det viktigaste – därför avslutas framtidsresan på bolaget tillsammans med din ledningsgrupp.

Genom att anmäla dig får du möjlighet att vara med i en unik thinktank tillsammans med branschkollegor och lära dig en metodik som ger djupgående och värdefulla insikter om både vart vi är på väg samt hur ditt bolag kan agera proaktivt och göra sig framtidsberett.

Du får chansen att gå på djupet och utifrån en strukturerad metodik utforska de trender som formar samhället, hur de påverkar er verksamhet och vad ni behöver göra för att vara möta dem. Förbered dig på att gamla sanningar kommer att ställas på ända och nya möjligheter uppstå.

Upplägg

Utbildningen genomförs i sex dagar vid fyra tillfällen, 1+2+2+1 dagar. Under de tre första tillfällena jobbar vi tillsammans med megatrender, att göra research, bearbeta och analysera samt visualisera olika framtidsscenarier. Som en röd tråd arbetar vi med frågor om hur bostadsbolaget påverkas av utvecklingen.

Sista tillfället bokas separat med deltagare, ledningsgrupp och workshopsledare; en heldags workshop med ledningsgruppen i deltagarens eget bolag med möjlighet att anpassa Framtidsresans analys till era lokala förutsättningar och involvera ledningsgruppen i dialogen. På det viset säkerställer vi att bolaget får ut ett stort värde av programmet.

Avgiften är uppdelad i två delar, 49 000 kr + 40 000 kr exklusive moms. Första delen omfattar de tre modulerna och den andra delen en heldags workshop med ditt bolags ledningsgrupp.

Vid fler deltagare från samma medlemsföretag utgår avgiften för workshopen endast en gång.

Praktisk information

Asset 79
Modulbaserad utbildning
Det här är en utbildning som ges i moduler. Det innebär att det är flera tillfällen, moduler, som utgör utbildningen. Alla datum som visas i bokningen ingår i utbildningen.
Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
31 mars
och 18–19 maj
och 4–5 juni i Stockholm
Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15
Visa på karta
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
89 000 kronor för medlem
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 20 mars
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
VD och andra som sitter i ledningsgrupp och har ansvar för företagets strategiska utveckling.

Medverkande

Albert Lannerstad
Albert Lannerstad är ledar- och organisationsutvecklare med inriktning mot framtidens innovativa organisationer och digitalisering. Han har varit delaktig i arbetet med Agendan för Allmännyttans digitalisering.
Eva Åberg
Eva Åberg hjälper företag att navigera i de mellanmänskliga och organisatoriska aspekterna av digitalisering. Hon är organisationsutvecklare med innovation och framtidsfrågor som specialitet och arbetar med företagsledningar och team över hela världen.
Skriv ut programmet
Framtidsresan
Skriv ut programmet
Dag 1 – 31 mars
Megatrender och blinda fläckar

Vi startar processen med en dag där vi tittar bortom det medier och trendspanare pratar om idag och fördjupar oss i de långa utvecklingstrenderna som påverkar världen och Sverige. Hur kommer samhället utvecklas på 10-20 års sikt? Vad vet man? Vad behöver vi som allmännyttiga bostadsbolag ta reda på mer om?

Utifrån arbete med megatrenderna identifierar vi de områden som är viktigast för oss att ta reda på mer om – det kan vara helt andra teman än de vi brukar prata om. Och vilka ska vi prata med för att ta reda på mer?

Vi går igenom hur researchfasen ska genomföras och förbereder intervjuerna.

Intervjuer med utvalda experter och andra intressanta personer
Efter Framtidsresans första dag får varje deltagare möjlighet att göra research i semistrukturerade intervjuer med en eller två personer som gruppen har bedömt ha intressanta svar på hur framtidens samhälle kommer att utvecklas. Intervjuerna utförs på plats eller via skype/telefon, på svenska eller engelska.

De viktigaste insikterna från researchen sammanställs av deltagaren.

(Som deltagare behöver du avsätta 4-6 timmar för denna uppgift.)

18–19 maj –
Trendanalys och framtidsinsikter

Under två dagar tar vi gemensamt del av varandras framtidsfynd från researchfasen och sorterar dem utifrån några olika aspekter så att de utgör en mer sammanhängande analys.

Med ett kritiskt öga värderar vi de nyvunna insikterna. Vad är säkert och vad är osäkert? Vad kommer påverka oss mest?

Vi sätter också framtidstrenderna i relation till bolag av olika storlekar och från olika orter för att ge dem perspektiv.

Redan här kan vi gemensamt börja dra slutsatser om vilken typ av beredskap våra allmännyttiga bostadsbolag behöver ha inför framtiden. Vilken kompetens krävs? Vilka nya affärsmöjligheter kan skönjas? Vad kommer att vara utmanande? Hur påverkar förändrade värderingar, teknikutveckling och nya demografiska förutsättningar?

4–5 juni –
Från djupa insikter till proaktiva planer – scenarier och strategier

Utifrån gruppens nyvunna insikter ägnar vi en dag åt att skapa några olika framtidsscenarier. På så vis blir framtiden och de drivkrafter som leder oss fram dit levande och tydliga.

Vi arbetar sedan med att använda framtidsscenarierna i strategiska vägval för allmännyttiga bolag. Vilka blir våra konkurrenter, samarbetspartners och främsta tillgångar i den komplexa och snabbföränderliga värld vi går till mötes? Hur kan vi rusta oss med innovationsförmåga och nya kompetenser? Vilka strategiska vad kommer att kunna bestå och vilka ändras radikalt?

Genom att arbeta både med det som är sannolikt och det som är mer osäkert skapas djupare insikter om vad som krävs för att vara framtidsberedd, dra nytta av möjligheterna och hantera utmaningarna.

Dag 6 – Företagsförlagd
Ta med resultaten hem till ledningsgruppen

Sista tillfället är en heldags workshop med ledningsgruppen i deltagarens eget bolag med möjlighet att anpassa Framtidsresans analys till era lokala förutsättningar och involvera ledningsgruppen i dialogen. På det viset säkerställer vi att bolaget får ut ett stort värde av programmet.

Sista tillfället bokas separat med deltagare, ledningsgrupp och workshopsledare.

Modul 1

Dag 1 – 31 mars
Megatrender och blinda fläckar

Vi startar processen med en dag där vi tittar bortom det medier och trendspanare pratar om idag och fördjupar oss i de långa utvecklingstrenderna som påverkar världen och Sverige. Hur kommer samhället utvecklas på 10-20 års sikt? Vad vet man? Vad behöver vi som allmännyttiga bostadsbolag ta reda på mer om?

Utifrån arbete med megatrenderna identifierar vi de områden som är viktigast för oss att ta reda på mer om – det kan vara helt andra teman än de vi brukar prata om. Och vilka ska vi prata med för att ta reda på mer?

Vi går igenom hur researchfasen ska genomföras och förbereder intervjuerna.

Intervjuer med utvalda experter och andra intressanta personer
Efter Framtidsresans första dag får varje deltagare möjlighet att göra research i semistrukturerade intervjuer med en eller två personer som gruppen har bedömt ha intressanta svar på hur framtidens samhälle kommer att utvecklas. Intervjuerna utförs på plats eller via skype/telefon, på svenska eller engelska.

De viktigaste insikterna från researchen sammanställs av deltagaren.

(Som deltagare behöver du avsätta 4-6 timmar för denna uppgift.)

Modul 2

18–19 maj –
Trendanalys och framtidsinsikter

Under två dagar tar vi gemensamt del av varandras framtidsfynd från researchfasen och sorterar dem utifrån några olika aspekter så att de utgör en mer sammanhängande analys.

Med ett kritiskt öga värderar vi de nyvunna insikterna. Vad är säkert och vad är osäkert? Vad kommer påverka oss mest?

Vi sätter också framtidstrenderna i relation till bolag av olika storlekar och från olika orter för att ge dem perspektiv.

Redan här kan vi gemensamt börja dra slutsatser om vilken typ av beredskap våra allmännyttiga bostadsbolag behöver ha inför framtiden. Vilken kompetens krävs? Vilka nya affärsmöjligheter kan skönjas? Vad kommer att vara utmanande? Hur påverkar förändrade värderingar, teknikutveckling och nya demografiska förutsättningar?

Modul 3

4–5 juni –
Från djupa insikter till proaktiva planer – scenarier och strategier

Utifrån gruppens nyvunna insikter ägnar vi en dag åt att skapa några olika framtidsscenarier. På så vis blir framtiden och de drivkrafter som leder oss fram dit levande och tydliga.

Vi arbetar sedan med att använda framtidsscenarierna i strategiska vägval för allmännyttiga bolag. Vilka blir våra konkurrenter, samarbetspartners och främsta tillgångar i den komplexa och snabbföränderliga värld vi går till mötes? Hur kan vi rusta oss med innovationsförmåga och nya kompetenser? Vilka strategiska vad kommer att kunna bestå och vilka ändras radikalt?

Genom att arbeta både med det som är sannolikt och det som är mer osäkert skapas djupare insikter om vad som krävs för att vara framtidsberedd, dra nytta av möjligheterna och hantera utmaningarna.

Workshop

Dag 6 – Företagsförlagd
Ta med resultaten hem till ledningsgruppen

Sista tillfället är en heldags workshop med ledningsgruppen i deltagarens eget bolag med möjlighet att anpassa Framtidsresans analys till era lokala förutsättningar och involvera ledningsgruppen i dialogen. På det viset säkerställer vi att bolaget får ut ett stort värde av programmet.

Sista tillfället bokas separat med deltagare, ledningsgrupp och workshopsledare.

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

Sveriges Allmännytta har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum. Hotellet ligger mycket nära vårt kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

Sveriges Allmännytta har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Daniel Andersson Dahl
Daniel Andersson Dahl är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser. 
placeholder+image
Anette Tredal
Anette är chef för enheten Utbildning & Konferens.

Relaterade utbildningar

Moduler
Få platser kvar

Digital transformation i bostadsföretag

Utbildning Digitalisering, Ledarskap
Att driva digital transformation är ett förändringsprojekt. Det handlar om att förstå den kraftiga utveckling som sker i vår omvärld för att sedan hitta och ta tillvara de intressanta möjligheter...