Frukostseminarium med boksläpp
1 deltagare
- +
Gratis för medlem
Gratis för övriga
Anmäl till väntelista
Fullbokad

Välkommen till lanseringen av boken ”En bostadspolitik för alla?”

Det finns många idéer om hur den sociala bostadspolitiken bör utvecklas. SABO har därför bett journalisten Mikael Bergling intervjua sexton kunniga personer, som ur lika många perspektiv ger sin syn på den sociala bostadspolitiken i den nya boken ”En bostadspolitik för alla?”.

I boken tas bland annat följande frågor upp:
Vilket ansvar har staten respektive kommunerna? Vad är en bra balans mellan generella och selektiva åtgärder? Hur kan åtgärder som riktas till enskilda människor utformas för att inte bidra till stigmatisering? Hur ska en bristvara som hyresbostäder fördelas och vilka krav bör ställas på nya hyresgäster? Vilken roll spelar de kommunala kontrakten? Hur bör allmännyttans uppdrag utvecklas? Vilket ansvar bör de privata fastighetsägarna ta?

Vid vårt kostnadsfria frukostseminarium blir det ett samtal kring dessa frågor och om hur den sociala bostadspolitiken bör utvecklas. Bland annat medverkar bostadsforskarna Martin Grander och Anna Granath Hansson, som också är intervjuade i boken.

Boken ”En bostadspolitik för alla?” delas ut i samband med seminariet.

Medverkande

Martin Grander, forskare i urbana studier vid Malmö Universitet
Anna Granath Hansson, bostadsforskare KTH,
Lena Holmlund, Avdelningschef för arbetsmarknad och social välfärd inom Göteborgsregionen
Anders Nordstrand, vd SABO

Samtalsledare: Helene Ahlberg, journalist

Tid

Seminariet håller på mellan klockan. 8.15–9.15. Frukost serveras från klockan 7.45.

Webbsändning

Seminariet webbsänds och kan ses på den här sidan. Frågor kan mejlas till frukost@sabo.se eller ställas via twitter till @SABO_se under seminariet för dig som följer webbsändningen. Du kan även följa #allmännyttigfrukost i sociala medier.

Praktisk information

Datum och plats
31 januari i Stockholm
SABO, Drottninggatan 29
Visa på karta
Pris
Gratis för medlem
Gratis för övriga
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 28 januari

Medverkande

Martin Grander
Martin Grander är bostadsforskare och doktor i Urbana Studier vid Malmö Universitet. Hans forskning inriktar sig bland annat på den urbana integrationen och allmännyttans roll på den svenska bostadsmarknaden. Han undersöker till exempel den ökande bostadsojämlikheten i städerna och hur denna ojämlikhet uppstår och bekämpas.
Anders Nordstrand
Helene Ahlberg
Anna Granath Hansson
Lena Holmlund
Skriv ut programmet
Frukostseminarium med boksläpp
Dag 1 – 31 januari
07:45
Frukost serveras
08:15
Seminarium påbörjas
09:15
Seminarium avslutas

Kontakt

placeholder+image

Relaterade utbildningar